ראשי | שירותים באתר | ארנונה | בדיקת זכאות להחזר ארנונה

בדיקת זכאות להחזר

תושב יקר,

במידה ושילמת הוצאות גבייה בגין משלוח מכתב התראה על חוב לעירייה, בתקופה שבין 3.8.2013 ל- 7.8.2016, הנך זכאי להשבת סכום ההוצאות ששולמו על ידך העולה על הסך של 13.80 ₪, וזאת בהתאם לפסק הדין בת"צ 4768-08-15 (נוסחו מופיע באתר).

אם הנך מופיע ברשימת הזכאים להשבה תוכל למלא את טופס ההשבה באופן מקוון (קישור לטופס ההשבה), או להדפיס את טופס ההשבה, למלאו (במירב הפרטים הנדרשים בו) ולשלוח אותו למחלקת הגביה בעירייה (רח' ביאליק 35, רמת-גן) בדואר רשום.

ככל ולא הצלחת למלא את הטופס באופן מקוון, והנך סבור בכל זאת שאתה זכאי להשבה, אנא הדפס את טופס ההשבה (קישור להדפסת טופס) ושלח אותו למחלקת הגביה בעירייה (רח' ביאליק 35, רמת-גן) בדואר רשום.
לקובץ פסק הדין הקלק >>