ראשי | מהיום עוברים לארנונה דיגיטלית ומקבלים שוברים בתיבת הדוא"ל | ביטול רישום מהיום עוברים לארנונה דיגיטלית ומקבלים שוברים בתיבת הדוא"ל

ביטול רישום

טופס הסרת רישום
טופס הסרת רישום למערכת קבלת ארנונה במייל
מספר נכס
מספר משלם/לקוח
תעודת זהות
9 ספרות, כפי שמופיע בת.ז. וברישומי הארנונה
טלפון נייד - שדה רשות
קידומת