ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת משאבי קהילה - עבודה קהילתית והתנדבות | היחידה לעבודה קהילתית מחלקת משאבי קהילה - עבודה קהילתית והתנדבות

היחידה לעבודה קהילתית

  • עו"ס פנינה טלמור

    מנהלת היחידה
היחידה לעבודה קהילתית מרכזת פרויקטים ותכניות שונות. לכל אחת מהן אוכלוסיות יעד שונות, המחולקות על פי מספר תחומים: משפחות עצמאיות וילדיהן, אנשים עם מוגבלויות שונות (פיזיות, חושיות, שכליות, רגשיות ונפשיות), משפחות לקוחות האגף לשירותים חברתיים, עולים חדשים וותיקים, אנשי עסקים, עסקים וחברות, תושבי העיר הנמצאים בסכסוך ומעוניינים לפתור אותו בעזרת גישור.

היחידה פועלת במטרה לשפר את איכות חייהן של הקהילות המטופלות על ידנו, להבטיח שיחולו שינויים במערכות בסביבה כך שיענו בצורה הולמת לצרכים המשתנים של תושבי הקהילה, ולקדם ולפתח תכניות ושירותי רווחה לכלל אוכלוסיית היעד של האגף בפרט ותושבי העיר בכלל.

דרכי עבודת היחידה ואמצעי טיפול: מיפוי ואיתור צרכים, סיוע והצעת דרכים לפתרון בעיות התושב במשותף עמו, גיוס אנשים מהקהילה והכשרתם לפעול למען האוכלוסייה אותה הם מייצגים ולענות על צרכיהם, יצירת שיתופי פעולה ואיגום משאבים לקידום מענים.

צוות היחידה מורכב מארבע עובדות סוציאליות קהילתיות, עורכת דין -מגשרת, ארבע עובדות סמך מקצועיות, מזכירה ומנהלת היחידה.

היחידה לעבודה קהילתית

אצ"ל 2 | רמת-גן
03-6712809
03-6712190