ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ההנדסה | מחלקת התנועה אגף ההנדסה

מחלקת התנועה

 • אינג' בן ציון בני זמיר 

  מנהל המחלקה

 • מחלקת התנועה אחראית על מערך התחבורה, התנועה והחניה בעיר תוך מתן דגש על בטיחות, זרימת תנועה, אמינות ואיכות סביבה.
   
להלן פירוט של תחומי אחריות המחלקה:
 • תכנון הסדרי תנועה קבועים וזמניים.
 • עדכון זמני רמזורים קיימים.
 • רמזורים חדשים בבחינה/הקמה.
 • הסדרי חניה ברחבי העיר.
 • שיפור הבטיחות בדרכים.
 • תכנון שבילי אופניים.
 • קידום התחבורה הציבורית.
 • חוות דעת תנועתיות לתכניות בנין עיר.
 • פיתוח תשתיות תחבורה בת קיימא.
 • קביעת תקני חניה בהיתרי בניה.
 • ירוק מוביל תנועה: מח' התנועה מקדמת פרויקט התומך בקשר בין מגוון אזורי וקהילות העיר בינה לבין סביבתה במרחב תנועה בריא וידידותי המזמין הליכה ושימוש בתחבורה ציבורית. רמת-גן תפתח מערך רחובות אשר יעודד עירוניות בריאה, הליכה ותנועה בקנה מידה אנושי, זמינות מלאה לתחבורה ציבורית המקשרת בין מגוון אזורי העיר והמרחב המטרופוליני, מארג הרחובות הרמת-גני ימשיך לשלב רחובות בדפוסים המקשרים בין שכונתיות לבין זמינות, פתיחות ומעבר איכותי להזדמנויות מטרופוליניות.
 

מחלקת התנועה

המעגל 26 | רמת-גן
שעות קבלת קהל:
 • ימים ג, ה

  11:30 - 08:30
 • יום ב

  17:00 - 15:00
שעות מענה טלפוני:
 • ימים א-ה

  15:30 - 08:00
03-6753777
03-7408801