ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ההנדסה | אגף תכנון ועיר אגף ההנדסה

אגף תכנון ועיר

 • אדר' ארז טל

  מנהל אגף תכנון ואדריכל העיר
 • פעילות המחלקה כוללת הכנת תכניות בניין עיר סטטוטוריות וליווי תוכניות המוגשות על ידי יזמי חוץ מוסדיים או פרטיים, מתן מידע תכנוני לציבור הנוגע לתכניות בניין עיר ולתנאי הבנייה החלים על קרקעות בכתב ובעל-פה. כמו כן, מבצעת המחלקה בדיקה ואישור של תשריטים לצורך רישום איחוד ו/או חלוקה של מקרקעין.

  במחלקה ניתן לקבל מידע תכנוני וכן בנוגע לזכויות בנייה ומידע פרטני עפ"י רישום נכס (גוש/חלקה או כתובת נכס). ניתן לברר את זכויות הבנייה ויתר הוראות התכניות החלות על מקרקעין בתחום התכנון של הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

אגף תכנון ועיר

המעגל 26 | רמת-גן
שעות קבלת קהל:
 • ימים ג, ה

  11:30 - 08:30
 • יום ב

  17:00 - 15:00
שעות מענה טלפוני:
 • ימים א, ד, ה

  15:00 - 13:30
 • יום ב

  12:00 - 10:00
03-6753579
03-6753392