ראשי | העיר והעירייה | תאגידים עירוניים | קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר) תאגידים עירוניים

קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר)

קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר) נוסדה כעמותה ב-7 במרס 1990 ואושרה על ידי שלטונות מס הכנסה כ"מוסד ציבורי" לעניין תרומות. לקרן הנהלה ציבורית, רה"ע מר כרמל שאמה הכהן , משמש כיו"ר כבוד ומר שלמה אליה משמש כיו"ר הקרן.

הקרן משמשת כמנוף נוסף לגיוס כספים לפרויקטים שאין ביכולת העירייה לממן את חלקם או כולם ועל מנת לענות על הצרכים המתפתחים של העיר ותושביה. הקרן פעליה בתחומי החינוך, הרווחה והשירותים החברתיים, התרבות האומנות והספורט וכן בתחומי איכות הסביבה.

הקרן מעניקה מלגות לקידום, לעידוד ולטיפוח ההשכלה ופועלת להקמה ושיפוץ גני ילדים, מעונות יום, ספריות, מתקני ספורט ומעבדות בבתי הספר, גינות ציבוריות ועוד. בנוסף, פועלת הקרן להקמת מרכזי תרבות ופנאי לנוער וגמלאים, מרכזי יום לקשישים, טיפות חלב ומרכזים לגיל הרך, שבילי אופניים ועוד.

  • ממונה חופש המידע בתאגיד | איריס סופרין - 03-6753714