ראשי | העיר והעירייה | על העיר | יקירי העיר רמת-גן על העיר

יקירי העיר רמת-גן

אות יקיר העיר רמת-גן מוענק אחת לכמה שנים למספר אנשים מעוררי השראה, על עשייתם החברתית, פעילותם הציבורית ומעורבותם למען העיר, למען הקהילה ולמען המדינה. היקירים מציגים את עושרה האנושי של רמת-גן בגיוונם האישי ובקשת תחומי עיסוקם.

יקירי העיר נבחרים על ידי ועדה הכוללת את חברי מועצת העיר מבין עשרות מועמדים, תושבי העיר, על פי תקנון שנכתב במיוחד למטרה זו. לפי התקנון, יוענקו התארים לחברי מועצה שכיהנו שתי קדנציות לפחות ומלאו להם 70 שנים. כמו כן, יוענק התואר לאישים שמלאו להם 70 שנים לפחות, אשר עיקר פעולותיהם ו/או יצירותיהם היו ברמת־גן.