ראשי | העיר והעירייה | על העיר | סמל העיר על העיר

סמל העיר

סמלה של רמת-גן מבטא את הסממנים האופיניים לעיר ואת זיקתה למורשת ישראל. על רקע מגן ירוק, כצבע גני העיר, מצוייר מגן-דוד - סמלו העתיק של עם ישראל. מסביב לו זוהרים שבעה כוכבים, שמבטאים את שבעת הכוכבים בדגל שהציע בנימין זאב הרצל למדינת היהודים, ומסמלים את יום העבודה בן שבע השעות.

המגן דוד מופז בקרני השמש הזורחת, סמל לאור ולחום שנתברכה בהם ארץ ישראל ורמז ליום החדש המפציע לעם ישראל במולדתו ההיסטורית. על רקע כדור החמה העולה מתנשא עץ תמר, משבעת המינים המאפיינים את יבולה של הארץ. יצולי מחרשה לרוחב הסמל הם מזכרת לעברה החקלאי של רמת-גן. נדבכי לבנים בצד התחתון הימני מסמלים את תנופת הבנייה בעיר. שני העצים העולים מבין לבני הבניין נועדו להזכיר כי זהו סמלה של עיר גנים.

הארובה המתנוססת משמאל מסמלת את מפעלי התעשייה שהוקמו בעיר. את תחתיתו של המגן-דוד מפאר טנא ובו אשכול ענבים ופירות הדר, מזכרת מימיה החקלאיים של רמת-גן. הנה כי כן - סמל העיר המקפל בתוכו עבר, הווה ועתיד בחיי רמת-גן, על בסיס חזונם הציוני-התיישבותי של מייסדי הישוב מראשיתו.

סמל העיר רמת-גן