ראשי | העיר והעירייה | על העיר | ראשי העיר | כרמל שאמה הכהן ראשי העיר

כרמל שאמה הכהן

ראש העיר השישי של רמת-גן (כהונה: החל משנת 2018)
 

 

צפו בראש עיריית רמת-גן, כרמל שאמה הכהן, ביום הראשון בתפקיד: