ראשי | טפסים | הצטרפות ל"משודר"ג" - תו איכות ראש העיר לעסקים טפסים

הצטרפות ל"משודר"ג" - תו איכות ראש העיר לעסקים

הצטרפות ל"משודר"ג" - תו איכות ראש העיר לעסקים קטנים ובינוניים
 
תאריך
שם העסק
תחום העסק
כתובת העסק
מספר
טלפון
כתובת דואר אלקטרוני
שם איש הקשר
נא ציין בסימון (אופציה אחת)


הערות
עיריית רמת-גן מבקשת להבהיר כי אין בקבלת הבקשה אישור לקבלת התו. טיפול ראשוני עד ליצירת קשר יהיה בתוך 7 ימים עסקים.
 
במידה ותימצא מתאים יוענק לך התו מראש לתקופה של עד שלושה חודשים, שבמהלכם תצטרך לסיים את כל תנאי התו. התו יוענק רק לאחר שתנאי ההצטרפות הוסברו לך על ידי נציג הפורום לעסקים ברמת-גן.
 
Captcha