ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף תשתיות | מחלקת גנים ונוף | פקיד היערות העירוני | רשיונות פקיד היערות | רשיונות לביצוע כריתה/העתקה 2023 רשיונות פקיד היערות

רשיונות לביצוע כריתה/העתקה 2023

-

שם הרחוב

מתאריך – עד תאריך

ניתן להגיש ערעור עד 

סוג העצים

שם בעל הרשיון

סיבת הכריתה

הבקשה

החולה 4

כריתה

19.12.23-19.4.24 18.12.23 ברכיכיטון צפצפתי 1 רן סולימן עיריית רמת גן גנים ונוף אחר הקלק לרישיון

אצ"ל 12

כריתה

18.12.23-18.4.24 17.12.23 סיגלון עלה-מימוזה 1 רן סולימן עיריית רמת גן גנים ונוף אחר הקלק לרישיון

יהושפט 2

כריתה

18.12.23-18.12.26 17.12.23 תות לבן 1
תות שחור 1
צליח רוטשילד אחר הקלק לרישיון

צבי 9

כריתה

18.12.23-18.4.24 17.12.23 קתרוסית מרובעת 1 נתיב ורד אחר הקלק לרישיון

עוזיאל 60

כריתה

17.12.23-23.4.24 16.12.23 ברוש מצוי 1 עיריית ר"ג גנים ונוף,בליה מוראד אחר הקלק לרישיון

חבצלת 6

כריתה

27.11.23-27.3.24 ברוש מצוי 1 דוד שפירא אחר הקלק לרישיון

הדר 2

כריתה

21.11.23-21.3.24 ברכיכיטון צפצפתי 1 עיריית רמת גן -חזי קדמי אחר הקלק לרישיון

חיבת ציון 5

כריתה

20.11.23-20.3.24 סיגלון עלה-מימוזה 1 עיריית ר"ג חיים ינאי אחר הקלק לרישיון

המאה ואחד 18

כריתה

29.11.23-29.3.24 28.11.23 אזדרכת מצויה 1 ערן בלנקשטיין בניה הקלק לרישיון

המאה ואחד 18

כריתה

29.11.23-29.3.24 28.11.23 פיקוס השדרות 2 רון לדרמן בניה הקלק לרישיון

מלכי צדק 25

כריתה

6.11.23-6.3.24 איקליפטוס המקור 1 עיריית ר"ג אחר הקלק לרישיון

יערה 2

כריתה

19.11.23-19.11.26 18.11.23

מקדמיה רבועה 1

שרון חיימוב, נאי חיימוב בניה הקלק לרישיון

הירדן 27

כריתה

19.11.23-19.3.24 18.11.23 פיקוס השדרות 1 אלעד זילכה בטיחות הקלק לרישיון

מגרש 702 במסגרת תמל / 1023

כריתה

19.11.23-19.3.24 18.11.23 איקליפטוס המקור 3 מי רמת גן בניה הקלק לרישיון

בועז 13

כריתה

19.11.23-19.3.24

18.11.23

קליסטמון הנצרים 1 קבוצת בן-צור ע"י עומר בן-צור בניה הקלק לרישיון

הררי 5

כריתה

14.11.23-14.3.23 13.11.23 צאלון נאה 1 אודי בוכבינדר אחר הקלק לרישיון

פארק לאומי אזור B

כריתה

13.11.23-13.3.24 12.11.23 סיגלון עלה-מימוזה 1
סיגלון עלה-מימוזה 1
צאלון נאה 1
תמר מצוי -דקל 1
גיל שיבולי עיריית ר"ג פארק לאומי אחר הקלק לרישיון

פארק לאומי אזור A

כריתה

13.11.23-13.3.24 12.11.23 סיגלון עלה-מימוזה 1
צאלון נאה 1
גיל שיבולי עיריית ר"ג פארק לאומי אחר הקלק לרישיון

הרא"ה 57

כריתה

12.11.23-12.3.24 11.11.23 סיסם הודי 1 עיריית ר"ג חיים ינאי אחר הקלק לרישיון

הגפן 15

כריתה

9.11.23-9.3.24 8.11.23 פיקוס בנימינה 2 נילי גולדמן בטיחות הקלק לרישיון

רוזן 25

כריתה

25.10.23-25.2.24 צאלון נאה 1 אסף לרנר אחר הקלק לרישיון

הירדן 57

כריתה

22.10.23-22.2.24 ברכיכטון צפצפתי 1 ער"ג גנים ונוף - בנימין לוי אחר הקלק לרישיון

אביגיל 2

כריתה

11.10.23-11.2.24 10.10.23 ברכיכיטון אוסטרלי 1 עיריית ר"ג בר גרזי מח' גנים ונוף בטיחות הקלק לרישיון

רש"י 30

כריתה

11.10.23-11.2.24 10.10.23 ברכיכיטון צפצפתי 1 עיריית ר"ג בטיחות הקלק לרישיון

אביגיל 11

כריתה

11.10.23-11.2.24 10.10.23 ברכיכיטון אוסטרלי 4 עיריית ר"ג בטיחות הקלק לרישיון

יעלים 12 / סמדר 10

כריתה

11.10.23-11.2.24 10.10.23 פיקוס השדרות 1 בן גל אלון אחר הקלק לרישיון

מצדה 59

כריתה

11.10.23-11.10.26 10.10.23

סיגלון עלה - מימוזה 1

אבוקדו אמריקני  1

הדר האשכולית 1

מתן בן גור בניה הקלק לרישיון

מצדה 59

העתקה

11.10.23-11.10.26 10.10.23 מנגו הודי 1 מתן בן גור בניה הקלק לרישיון

רוקח 136

כריתה

28.9.23-12.02.24 27.9.23 ברכיכיטון אוסטרלי 2 עיריית ר"ג בטיחות הקלק לרישיון

זבוטינסקי 133, 100, 92

כריתה

11.10.23-11.2.24 10.10.23

תמר מצוי 3

 

עיריית ר"ג בטיחות הקלק לרישיון

יוסף צבי 14

כריתה

11.10.23-11.2.24 10.10.23 פיקוס חלוד 1 עיריית ר"ג בטיחות הקלק לרישיון

יהודית 17+19

כריתה

18.10.23-17.11.23 17.10.23

ברכיכיטון אוסטרלי 2

 

עיריית ר"ג בטיחות הקלק לרישיון
משולש הבורסה מתחם עירוני 12.10.23 2.10.26 11.1023 זית אירופי 7 עיריית ר"ג בניה הקלק לרישיון
משולש הבורסה מתחם עירוני 12.10.23-12.10.26 11.10.23

צאלון נאה 12

אקליפטוס המקור 7

הדר תפוז ננסי 1

עיריית ר"ג בנייה הקלק לרישיון

מנחם בגין 17

העתקה

12.10.23-12.10.26 11.10.23

זית אירופי 6

חרוב מצוי 3

ורטיקל סיטי בע"מ בניה הקלק לרישיון
מנחם בגין 17

12.10.23-12.10.26

 

11.10.23

אקליפטוס המקור 15

אקליפטוס טרולי 4

ברוש מצוי 1

צאלון נאה 7

ורטיקל סיטי בע"מ בניה הקלק לרישיון

אחד העם 23

כריתה

26.9.23-10.2.24 25.9.23 ברכיכיטון צפצפתי 1 עיריית רמת גן רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

מחולה 16

כריתה

3.10.23-3.2.24 2.10.23 אלמוגן רחב-עלים 1 לשם נמדר בטיחות הקלק לרישיון

הבנים 12

כריתה

28.9.23-28.1.24 27.9.23 קריית הפקן 1 פאר חי אחר הקלק לרישיון

רוקח 70-72

העתקה

26.9.23-26.9.26 25.9.23 צאלון נאה 1 ר.ו.מור בלדינג בע"מ (לנדארט) בניה הקלק לרישיון

רוקח 70-72

כריתה

26.9.23-26.9.26 25.9.23 הדר התפוז 1 ר.ו.מור בלדינג בע"מ (לנדארט) בניה הקלק לרישיון

רוקח 56 פינת מרגנית 60

כריתה

25.9.23-25.1.24 24.9.23 ברכיכיטון צפצפתי 1 עיריית רמת גן -חזי קדמי אחר הקלק לרישיון

השורה 13

כריתה

20.9.23-20.9.26 19.9.23 סיסם הודי 1
קתרוסית מרובעת 1
עיריית ר"ג -חינוך, אבשלום רבן בניה הקלק לרישיון

נהרדע 4

כריתה

19.9.23-19.9.26 18.9.23

אזדרכת מצויה 1
פיקוס בנימינה 1
פיקוס צר-עלים 1
פיקוס בנימינה 1

אהרון סעדון בניה הקלק לרישיון

חיבת ציון 18-20

כריתה

18.9.23-18.1.24 17.9.23 סיגלון עלה-מימוזה 1 עיריית ר"ג חיים ינאי אחר הקלק לרישיון

המלך יוסף 42

כריתה

18.9.23-18.1.24 17.9.23 אזדרכת מצויה 1 דניאל כהן אור בטיחות הקלק לרישיון

אחד העם 21

כריתה

17.9.23-17.1.24 16.9.23 ברכיכיטון אוסטרלי 1 עיריית ר"ג בר גרזי מח' גנים ונוף בטיחות הקלק לרישיון

חורגין 29

כריתה

17.9.23-24.10.26 16.9.23 פיקוס כינורי 1 אורבן חורגין רמת גן בע"מ בניה הקלק לרישיון

אלישע 3

כריתה

14.9.23-14.9.26 13.9.23 צאלון נאה 1  ישראל נדב בניה הקלק לרישיון

אנה פרנק 11

כריתה

14.9.23-14.1.24 13.9.23 ברוש מצוי 1 פישר משה בטיחות הקלק לרישיון

רחובות הנהר 8

כריתה

13.9.23-13.9.26 12.9.23 תויה מזרחית 1
פיקוס בנימינה 1
קרינסקי גוטליב בע"מ בניה הקלק לרישיון

אלומות 16

כריתה

12.9.23-12.9.26 11.9.23 אלמוגן רחב-עלים 1 יוסף כהן בניה הקלק לרישיון

זלמן שזר 20

כריתה

11.9.23-11.1.24 10.9.23 ברוש מצוי 1 רות גבאי בטיחות הקלק לרישיון

נחל כופר

כריתה

6.9.23-6.1.24 5.9.23 קריית הפקן 5 מח' דרכים עיריית רמת גן בניה הקלק לרישיון

צופר 8

כריתה

6.9.23-6.1.24 5.9.23 היביסקוס טילייתי 1 מיה פלדר נאור שיינברג /עופר שי בניה הקלק לרישיון

אבא הלל / השושנים

כריתה

6.9.23-6.1.24 5.9.23 ברוש אריזוני 1
ברוש מצוי 1
עיריית רמת גן -חזי קדמי אחר הקלק לרישיון

בדנר 1 - גן השקדיה

כריתה

כריתה

6.9.23-6.1.24 5.9.23 תמר מצוי-דקל 1 עיריית רמת גן -חזי קדמי בטיחות הקלק לרישיון

מחנה שלישות רמת גן

כריתה

22.8.23-22.12.23 21.8.23 שיטה ארכת-עלים 1
אזדרכת מצויה 1
פיקוס השדרות 4
צה"ל , יהונתן קימיאגרוב בניה הקלק לרישיון

המבדיל 22,24,26 - אבא הלל 120,122

כריתה

22.8.23-22.8.26 21.8.23 פיקוס השדרות 2
הדר החושחש 1
פיקוס השדרות 1
איקליפטוס המקור 1
קזוארינה שבטבטית 2
פיקוס השדרות 2
סיגלון עלה-מימוזה 2
פיקוס השדרות 1
פלפלון דמוי-אלה 1
פיקוס השדרות 1
תות לבן 1
אלוקזוארינה אשונה 1
קתרוסית מרובעת 3
פיקוס כינורי 1
אראוקריה רמה 1
פיקוס השדרות 6
אשדר ענב המבדיל בע"מ בניה הקלק לרישיון

שלם 21

כריתה

22.8.23-22.12.23 21.8.23 סיסם הודי 3
סיגלון עלה-מימוזה 1
רן סולימן עיריית רמת גן גנים ונוף אחר הקלק לרישיון

יוסף הגלילי 27

כריתה

7.8.23-7.12.23 סיסם הודי 1
ברכיכיטון צפצפתי 1
חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

פארק לאומי, חורשת נעמי שמר

כריתה

17.8.23-17.12.23 16.8.23 אקליפטוס המקור 1 גיל שיבולי עיריית ר"ג פארק לאומי אחר הקלק לרישיון

החשמונאים 25

כריתה

3.8.23-3.8.26 2.8.23 ברוש מצוי 3 א.פ.י. התחדשות עירונית אחר הקלק לרישיון

פארק לאומי, חניון סן מרטין

כריתה

13.8.23-13.12.23 12.8.23 אלון הגלעין 3
שלטית מקומטת 1
גיל שיבולי עיריית ר"ג פארק לאומי בטיחות הקלק לרישיון

רוקח 37

כריתה

13.8.23-13.12.23 12.8.23 ברוש מצוי 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

מרדכי בן פורת, מלכי צדק 26, יהושפט 26

כריתה

9.8.23-9.12.23 8.8.23 תמר מצוי-דקל 10
ושינגטוניה חסונה 1
רן סולימן עיריית רמת גן גנים ונוף בטיחות הקלק לרישיון

יוסף ספיר 32

כריתה

31.7.23-30.11.23 30.7.23 אזדרכת מצויה 1 שרון גוטיינר אחר הקלק לרישיון

חבצלת 6

כריתה

31.7.23-31.7.26 30.7.23 אזדרכת מצויה 1
ברוש מצוי 2
דוד שפירא בניה הקלק לרישיון

חברון 5

כריתה

31.7.23-30.11.23 30.7.23 ברוש מצוי 2 שרון ירון בטיחות הקלק לרישיון

גילסגיים 22 הוסטל יעלים

כריתה

4.7.23-4.11.23 3.7.23 ברוש מצוי 1 גיל רוזנברג בטיחות הקלק לרישיון

צומת בן גוריון הפורצים

כריתה

16.7.23-16.11.23 15.7.23 תמר מצוי-דקל 4 עדי אלוני אחר הקלק לרישיון

תל השומר - מגרשים 503-505

כריתה

11.7.23-11.7.26 10.7.23 אזדרכת מצויה 1
אלביציה צהובה 2
זית אירופי 99
פנסית דו-נוצתית 1
קריית הפקן 1
שיטה מלבינה 1
גינדי החזקות רמת אפעל בניה הקלק לרישיון

הגאון אליהו 6

כריתה

10.7.23-10.12.23 9.7.23 אראוקריה רמה 1 יעקב ירדני בטיחות הקלק לרישיון

תל השומר דרום - מגרש 500

כריתה

9.7.23-9.7.26 8.7.23 זית אירופי 4 גינדי החזקות רמת אפעל בניה הקלק לרישיון

תל השומר דרום -  מגרש 501

כריתה

9.7.23-9.7.26 8.7.23 זית אירופי 28 גינדי החזקות רמת אפעל בניה הקלק לרישיון

שד' למדן

כריתה

6.7.23-6.11.23 5.7.23 צאלון נאה 4
סיגלון עלה-מימוזה 1
חברה כלכלית לפיתוח רמת גן אחר הקלק לרישיון

שביל אופניים 9.1

כריתה

6.7.23-6.7.23 5.7.23 איקליפטוס המקור 1
ברוש גדול-פרות 1
קזוארינה שבטבטית 1
ברכיכיטון אדרי 1
אלמוגן רחב-עלים 1
חברת נתיבי איילון אחר הקלק לרישיון

רחובות הנהר 15

כריתה

6.7.23-6.11.23 5.7.23 ברוש מצוי 1 חיים ינאי אחר הקלק לרישיון

כרמלי 19

כריתה

26.6.23-10.12.23 25.6.23 ברכיכיטון צפצפתי 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

מגרש 701 - תחנת שאיבה לביוב מי רמת גן

כריתה

6.7.23-6.7.26 5.7.23 איקליפטוס המקור 4 מי רמת גן בניה הקלק לרישיון

פארק לאומי רמת גן

כריתה

3.7.23-3.11.23 2.7.23 צאלון נאה 2
תמר מצוי-דקל 3
גיל שיבולי עיריית ר"ג פארק לאומי אחר הקלק לרישיון

רוחמה 34-36

כריתה

3.7.23-3.7.26 2.7.23 ברוש מצוי 1
אראוקריה רמה 1
פיקוס כינורי 2
היביסקוס רם 6
אזדרכת מצויה 1
פלפלון דמוי-אלה 2
רכסים בניה ויזמות ש.ע. בע"מ בניה הקלק לרישיון

האשל 3

כריתה

2.7.23-2.11.23 1.7.23 אשל הפרקים 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

חגי 16

כריתה

27.6.23-27.6.26 26.6.23 אראוקריה רמה 1
דקל ושינגטוניה חוטית 1
איילה ועמוס וורמן בניה הקלק לרישיון

שלם 31

כריתה

27.6.23-27.10.23 26.6.23 קזוארינה שבטבטית 8 רן סולימן עיריית רמת גן גנים ונוף בטיחות הקלק לרישיון

מנחם בגין

העתקה

27.6.23-27.6.26 26.6.23 זית אירופי 5 ורטיקל סיטי בע"מ בניה הקלק לרישיון

מנחם בגין

כריתה

27.6.23-27.6.26 26.6.23 איקליפטוס המקור 29
ברוש מצוי 1
אילנתה בלוטית 2
צאלון נאה 13
סייגרוס רומנזוף 3
חרוב מצוי 2
ורטיקל סיטי בע"מ בניה הקלק לרישיון

מצדה 57

כריתה

26.6.23-26.10.23 25.6.23 סייגרוס רומנזוף 3 אביב גלעד אחר הקלק לרישיון

רחובות הנהר פינת יואב 3

כריתה

26.6.23-26.10.23 25.6.23 רוביניה בת-שיטה 1 עיריית רמת גן -חזי קדמי בטיחות הקלק לרישיון

הבילויים 18-20

כריתה

26.6.23-26.10.23 25.6.23 אורן 1 רן סולימן עיריית רמת גן גנים ונוף אחר הקלק לרישיון

שד' הנרקיסים, מועדון קשישים

כריתה

22.6.23-22.10.23 21.6.23 אזדרכת מצויה 1
בוהיניה מגוונת 1
חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

החשמונאים 3

כריתה

21.6.23-21.6.26 20.6.23

אזדרכת מצויה 2
ושינגטוניה חסונה 1

י.ס. ברקת בנייה וייזום בע"מ בניה הקלק לרישיון

רוקח פינת המרגנית

כריתה

6.6.23-6.10.23 6.6.23 מכנף נאה 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

צל הגבעה 19 א

כריתה

19.6.23-19.6.26 18.6.23 תמר קנרי 2 עוגן יציבות השקעות ופינסים בניה הקלק לרישיון

שד' השחרור פינת עוזיאל

כריתה

19.6.23-19.10.23 18.6.23 ברוש מצוי 1 עיריית ר"ג גנים ונוף,מליה מוראד בטיחות הקלק לרישיון

אסף 31

כריתה

18.6.23-18.6.26 17.6.23 פיקוס השדרות 2
קתרוסית מרובעת 2
מגדלי הרקפת התחדשות עירונית בניה הקלק לרישיון

שד' נחמה 8 (גן שאול)

כריתה

25.6.23-25.7.23 24.6.23 איקליפטוס המקור 1
אורן קפריסאי 2
עדי אלוני אחר הקלק לרישיון

פנקס (גן נ"ד) 9-11

 

כריתה

15.6.23-15.10.23 14.6.23 שלטית מקומטת - 2
קזוארינה שבטבטית -2
רן סולימן עיריית רמת גן גנים ונוף בטיחות הקלק לרישיון

דרך רפאל איתן

כריתה

12.6.23-12.6.26 11.6.23 בוהיניה מגוונת- 1
תות לבן -2
סיסם הודי - 1
שיטה כחלחלה - 4
ברכיכיטון אוסטרלי - 1
מייש דרומי - 3
שהנדסה אזרחית וימית בע"מ אחר הקלק לרישיון

משה שרת 27 (בי"ס בן גוריון)

כריתה

6.6.23-6.6.26 5.6.23

זית אירופי - 2
צאלון נאה - 3

יעל סקקון בניה הקלק לרישיון

שד' ירושלים 40/48

כריתה

4.6.23-4.10.23 3.6.23 תמר מצוי-דקל 5
ושינגטוניה חסונה 1
עיריית ר"ג גנים ונוף,מליה מוראד בטיחות הקלק לרישיון

שלם 25

כריתה

4.6.23-4.10.23 3.6.23 סיגלון עלה-מימוזה 1 רן סולימן עיריית רמת גן גנים ונוף אחר הקלק לרישיון

אלוף דוד 176

כריתה

4.6.23-4.10.23 3.6.23 ברכיכיטון הסלעים 2 עיריית ר"ג בר גרזי מח' גנים ונוף בטיחות הקלק לרישיון

עודד 17

כריתה

4.6.23-4.10.23 3.6.23 ברכיכיטון אוסטרלי 2 עיריית ר"ג בר גרזי מח' גנים ונוף בטיחות הקלק לרישיון

רמת חן 12

כריתה

4.6.23-4.10.23 3.6.23 סיסם הודי 1 עיריית ר"ג בר גרזי מח' גנים ונוף בטיחות הקלק לרישיון

שלם 32

כריתה

4.6.23-4.10.23 3.6.23 אלוקזוארינה אשונה 7 רן סולימן עיריית רמת גן גנים ונוף בטיחות הקלק לרישיון

בן גוריון 188/198

כריתה

4.6.23-4.6.26 3.6.23 תמר מצוי-דקל 7 עיריית ר"ג גנים ונוף,מליה מוראד בטיחות הקלק לרישיון

הרבי מרוז'ין 7

כריתה

31.5.23-31.5.26 30.5.23 אזדרכת מצויה 2 רכסים בניה ויזמות ש.ע. בע"מ בניה הקלק לרישיון

המאה ואחד, גן אדיס דה פיליפ

כריתה 

17.5.23-7.6.23 16.5.23 אורן 1 ער"ג גנים ונוף -בנימין לוין בטיחות הקלק לרישיון

פארק לאומי

כריתה

31.5.23-30.9.23 30.5.23 סיגלון עלה-מימוזה 1 גיל שיבולי בטיחות הקלק לרישיון

רחובות הנהר 13

כריתה

29.5.23-29.5.26 28.5.23 סיגלון עלה-מימוזה 2 אשדר חברה לבניה בניה הקלק לרישיון

חיבת ציון 31

כריתה

28.5.23-28.5.26 27.5.23

פיקוס השדרות 1
אבוקדו אמריקני 1

איתנים י.ר. בניה וחיזוק מבנים בניה הקלק לרישיון

חד נס 40

כריתה

28.5.23-28.5.26 27.5.23 אזדרכת מצויה 3 טל ניר חד נס 40 בע"מ בניה הקלק לרישיון

נחשון 5

כריתה

24.5.23-24.9.23 23.5.23 ברוש מצוי 2 תומר פיירשטיין בטיחות הקלק לרישיון

אחד העם 2

כריתה

10.5.23-24.9.23 9.5.23 אקליפטוס 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

החיל 58

כריתה

24.5.23-26.9.23 23.5.23 ברכיכיטון צפצפתי 2 מליה מוראד בטיחות הקלק לרישיון

בן אליעזר 39

כריתה

24.5.23-24.9.23 23.5.23 ברכיכיטון הסלעים 1 עיריית ר"ג בר גרזי מח' גנים ונוף בטיחות הקלק לרישיון

אביגדור המאירי 14

כריתה

22.5.23-22.5.26 21.5.23

פיקוס בנימינה 2
ברוש גדול-פירות 4

ששי צדוק בניה הקלק לרישיון

יפה לייב 14

כריתה

16.5.23-16.9.23 15.5.23 פיקוס השדרות 2 עו"ד נירית קרסו אחר הקלק לרישיון

שד' הצבי 3

כריתה

2.5.23-2.9.23 1.5.23 גרווילאה חסונה 1 חברה כלכלית לפיתוח רמת גן אחר הקלק לרישיון

קיש 7

כריתה

14.5.23-14.5.26 13.5.23 קריית הפקן 1
הדר הלימון 1
ושינגטוניה חסונה 1
רועי פרישמן בניה הקלק לרישיון

יוסף צבי 49

כריתה

9.5.23-9.5.26 8.5.23

אראוקריה רמה 1
תמר מצוי-דקל 1
מנגו הודי 2

דניאלה מוצפי בניה הקלק לרישיון

מלכי צדק 22

כריתה

7.5.23-7.9.23 6.5.23 אראוקריה רמה 1 נחשון שמואל אחר הקלק לרישיון

רימלט גני ילדים שצ"פ

כריתה

4.5.23-4.9.23 3.5.23 צוחר כחלחל 1 רן סולימן עיריית רמת גן גנים ונוף אחר הקלק לרישיון

איצטדיון ר"ג מול שער 1

כריתה

4.5.23-4.9.23 3.5.23 שלטית מקומטת 1 חזי קדמי אחר הקלק לרישיון

אלוף דוד 156

כריתה

2.5.23-2.9.23 1.5.23 אזדרכת מצויה 1 טל רז אחר הקלק לרישיון

שדרות נחמה 4

כריתה

1.5.23-1.9.23 30.4.23 ברוש מצוי 2 חזי קדמי אחר הקלק לרישיון

מנדס 11

כריתה

1.5.23-1.9.23 30.4.23 ארכיתמר אלכסנדרה 1 אירית אילוז אחר הקלק לרישיון

העם הצרפתי / צאלים

כריתה

1.5.23-1.9.23 30.4.23 פיקוס חלוד 1 עיריית ר"ג בר גרזי מח' גנים ונוף אחר הקלק לרישיון

החולה 20

כריתה

1.5.23-1.9.23 30.4.23 ברכיכיטון צפצפתי 3 רן סולימן עיריית רמת גן גנים ונוף אחר הקלק לרישיון

שד' הצבי מתחם סקייטפארק

כריתה

1.5.23-1.9.23 30.4.23 אורן הצנובר 1 חברה כלכלית לפיתוח רמת גן אחר הקלק לרישיון

יוסף ספיר 4

כריתה

1.5.23-1.9.23 30.4.23 דקל ושינגטוניה חוטית 1 ירון גבר בטיחות הקלק לרישיון

המאירי 12

כריתה

12.4.23-12.4.26 11.4.23 רומם מלכותי 1 לינוי שורגין בניה הקלק לרישיון

בר יוחאי 3

כריתה

29.3.23-29.7.23 28.3.23 תמר מצוי-דקל 1 מליה מוראד אחר הקלק לרישיון

אבני חושן 6

כריתה

26.3.23-9.8.23 25.3.23 קזוארינה שבטבטית 1 רן סולימן אחר הקלק לרישיון

כפר אז"ר - גן איילת השחר

כריתה

9.4.23-9.8.23 8.4.23 גרווילאה חסונה 1 ער"ג גנים ונוף -בנימין לוין בטיחות הקלק לרישיון

מיכה 8

כריתה

9.4.23-9.4.26 8.4.23 פיקוס מעוקם 1
פלפלון דמוי-אלה 1
יפתח פוקס בניה הקלק לרישיון

מלכי צדק 20

כריתה

6.4.23-6.8.23 5.4.23 שלטית מקומטת 1 רן סולימן אחר הקלק לרישיון

ישעיהו 11

כריתה

5.4.23-5.4.26 4.4.23 אפרסק מצוי 1
מנגו הודי 1
תומר טרופ בניה הקלק לרישיון

שלם 32 מתנ"ס השקמה

כריתה

5.4.23-5.8.23 4.4.23 קזוארינה שבטבטית 1 רן סולימן אחר הקלק לרישיון

הרב חבה 1

כריתה

4.4.23-4.4.26 3.4.23 גרווילאה חסונה 1 צ.פ. חברה לבניין בע"מ בניה הקלק לרישיון

בנימין 28, בי"ס הגפן

כריתה

3.4.23-3.4.26 2.4.23 איקליפטוס כהה-קליפה 2
איקליפטוס המקור 6
ברוש מצוי 4
דקל ושינגטוניה חוטית 1
קזוארינה שבטבטית 5
יפתח פרידמן בניה הקלק לרישיון

שד' הצבי 3

כריתה

2.4.23-2.8.23 1.4.23 תות לבן 3
קריית הפקן 1
חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ בטיחות הקלק לרישיון

רמת חן 14

כריתה

2.4.23-2.8.23 1.4.23 אורן הצנובר 1 בר גרזי אחר הקלק לרישיון

האחים ליטוינסקי 3

כריתה

22.3.23-22.7.23 21.3.23

ושינגטוניה חסונה 1
אראוקריה רמה 1
דקל ושינגטוניה חוטית 1

מיכל קציר בטיחות הקלק לרישיון

הגפן 15

כריתה

29.3.23-29.7.23 28.3.23 אראוקריה רמה 1 נילי גולדמן בטיחות הקלק לרישיון

פארק לאומי אזור הסעדה

כריתה

29.3.23-29.7.23 28.3.23 סיסם הודי 1 גיל שיבולי אחר הקלק לרישיון

פנחס 54

כריתה

26.3.23-26.3.26 25.3.23
תספזיה צפצפתית 1
בן ששון בניה הקלק לרישיון

פנחס רוטנברג 87

כריתה

26.3.23-26.7.23 25.3.23
פיקוס השדרות 1
רן סולימן אחר הקלק לרישיון

שועלי שמשון 7

כריתה

22.3.23-22.7.23 21.3.23
פיקוס קדוש 1
חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

לייב יפה 21

כריתה
19.3.23-19.3.26 18.3.23
ארכיתמר אלכסנדרה 2
כפיר אביב בניה הקלק לרישיון

בי"ס רמת חן

כריתה

19.3.23-19.7.23 18.3.23 תות שחור 1 דוד כרמי בטיחות הקלק לרישיון

פארק לאומי

כריתה

19.3.23-19.7.23 18.3.23
קריית הפקן 6
תמר מצוי-דקל 1
גיל שיבולי בטיחות הקלק לרישיון

שד' הילד 8

כריתה

14.3.23-14.7.23 13.3.23 מ.ל.י 1
מליה מוראד
בטיחות הקלק לרישיון

ז'בוטינסקי לכל אורכו

כריתה

19.3.23-19.7.23 18.3.23
תמר מצוי-דקל 6
חזי קדמי בטיחות הקלק לרישיון

בן אליעזר 45

כריתה

14.3.23-14.7.23 13.3.23
ושינגטוניה חסונה 1
רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

הפארק הלאומי

כריתה

13.3.23-13.6.23 12.3.23
תמר מצוי-דקל 4
לירן שמעוני אחר הקלק לרישיון

הזמיר 16

כריתה

13.3.23-13.3.26 12.3.23
ברוש גדול-פירות 2
חיים מירון בניה הקלק לרישיון

גן ויצו

כריתה

13.3.23-13.7.23 12.3.23
סיגלון עלה-מימוזה 1
רן סולימן אחר הקלק לרישיון

אסף 25

כריתה

13.3.23-13.3.26 12.3.23 פיקוס בנימינה 2 אופק קובי בניה הקלק לרישיון

שד' העם הצרפתי 33

כריתה

12.3.23-12.6.23 11.3.23
ושינגטוניה חסונה 2
נער שושנה בטיחות הקלק לרישיון

שיכון הצנחנים, פיר מס' 2

כריתה

12.3.23-12.3.26 11.3.23
אזדרכת מצויה 1
גלדיצ'יה תלת-קוצית 3
פלפלון דמוי-אלה 1
דוד סינואני בניה הקלק לרישיון
שדרות הרב לוין, פארק ואדי כופר 9.3.23-9.3.26 8.3.23
צאלון נאה 3
דוד סינואני אחר הקלק לרישיון

אלרום 6

כריתה

6.3.23-6.3.26 5.3.23
אזדרכת מצויה 1
הדר התפוז 1
אריאל גיאת בניה הקלק לרישיון

תרפ"ב 28

כריתה

20.2.23-20.6.23 19.2.23
הדר התפוז 1
חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

פארק לאומי מתחם B

כריתה

1.3.23-1.6.23 28.2.23
תמר מצוי-דקל 2
סיגלון עלה-מימוזה 1
גיל שיבולי בטיחות הקלק לרישיון

מרכז מסחרי רמת אפעל

כריתה

27.2.23-27.6.23 26.2.23
תמר מצוי-דקל 2
ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

תדהר 9

כריתה

27.2.23-27.6.23 26.2.23
צאלון נאה 1
ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

יוסף צבי 8

כריתה

27.2.23-27.6.23 26.2.23
פיקוס השדרות 1
אור ברדה בטיחות הקלק לרישיון

הבילויים 54

כריתה

27.2.23-27.6.23 26.2.23
בוהיניה מגוונת 1
שקד מצוי 1
דוד כרמי מח' בטיחות ער"ג
בטיחות הקלק לרישיון

דרך נגבה 71

כריתה

27.2.23-27.2.26 26.2.23 בוהיניה מגוונת 1 שמעון צפר בניה הקלק לרישיון

שלום עליכם

כריתה

21.2.23-21.2.26 20.2.23

אלמוגן רחב - עלים 1

תמיר נדל"ן בניה ירוקה בע"מ בניה הקלק לרישיון

בת עין 9 - גני ילדים ראם

כריתה

20.2.23-20.6.23 19.2.23

אזדרכת מצויה 2

דוד כרמי מח' בטיחות ער"ג

בטיחות הקלק לרישיון

שרת, גן אברהם

כריתה

20.2.23-20.6.23 19.2.23

איקליפטוס המקור 1

ברוש מצוי 1

קזוארינה שבטבטית 1

כליל החורש 1

גיל שיבולי בטיחות הקלק לרישיון

פארק לאומי מתחם D

כריתה

20.2.23-20.6.23 19.2.23

גרווילאה חסונה 4

אורן הצנובר 1

גיל שיבולי בטיחות הקלק לרישיון

שרת 6

כריתה

19.2.23-19.2.26 18.2.23 חלבלוב רותמי 1 יצחק עופר בע"מ בניה הקלק לרישיון

י"א באדר 8

כריתה

19.2.23-19.6.23 18.2.23 ברוש מצוי 1 מליה מורא, עיריית ר"ג גנים ונוף בטיחות הקלק לרישיון

הכבאים 5

כריתה

19.2.23-19.6.23 18.2.23 אזדרכת מצויה 1 רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

החולה 16

כריתה

13.2.23-13.6.23 12.2.23 ברכיכיטון  צפצפתי 3 רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

משה שרת 32-34

כריתה

12.2.23-12.6.23 11.2.23

אורן ירושלים 1

אורן קנרי 1

אראוקריה רמה 1

ברוש מצוי  4

ברכיכיטון  צפצפתי 1

קזוארינה שבטבטית 1

חברה כלכלית לפיתוח ר"ג  בע"מ אחר הקלק לרישיון

משואה 10

כריתה

12.2.23-12.6.23 11.2.23 פלפלון בכות 1 עופר קריב בטיחות הקלק לרישיון

עזריאל 26

כריתה

12.2.23-12.2.26 11.2.23

אורן ירושלים 2

אזדרכת מצויה 1

אקליפטוס המקור 1

הדר החושחש 1

מייש בונגה 1

מכנף נאה 1

פיקוס התאנה  2

קזוארינה שבטבטית 1

תות לבן  2

תמר מצוי - דקל 1

חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון

עזריאל 26

העתקה

12.2.23-12.2.26 11.2.23

זית אירופי 1

פיקוס התאנה 1

חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון

חורשת דה פיליפ

כריתה

5.2.23-5.6.23 אורן 1 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

דרך נגבה 71

כריתה

9.2.23-9.6.23 8.2.23
קליסטמון 1
מעון צפר בטיחות הקלק לרישיון

היסמין

כריתה

2.2.23-2.6.23 אורן 1 חיים  ינאי בטיחות הקלק לרישיון

רות 1

כריתה

9.2.23-9.2.26 8.2.23

ברכיכטון צפצפתי 1

תמר מצוי - דקל 1

פיקוס בנימינה 2

ניר התשואל בניה הקלק לרישיון

ז'בוטינסקי 117

כריתה

5.2.23-5.6.23 4.2.23 תמר מצוי - דקל 2 חזי קדמי בטיחות הקלק לרישיון

קריניצי 96

כריתה

5.2.23-5.6.23 4.2.23 סיסם הודי 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

הכבאים 30

כריתה

5.2.23-5.6.23 4.2.23 ברכיכטון אוסטרלי 2 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

הכבאים 3

כריתה

5.2.23-5.6.23 4.2.23 ברכיכטון אוסטרלי 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

הכבאים 4

כריתה

5.2.23-5.6.23 4.2.23 ברכיכטון אוסטרלי 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

ראש פינה 28

כריתה

5.2.23-5.6.23 4.2.23 ברכיכטון אוסטרלי 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

מטולה 12

כריתה

5.2.23-5.3.23 4.2.23 ברכיכטון אוסטרלי 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

ראש פינה 29

כריתה

5.2.23-5.6.23 4.2.23 ברכיכטון אוסטרלי 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

מטולה 18

כריתה

5.2.23-5.6.23 4.2.23 ברכיכטון אוסטרלי 3 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

מחנה מופת, בסיס תל השומר

כריתה

5.2.23-5.6.23 4.2.23 תמר מצוי - דקל 2 איתן ליליוס, צה"ל בטיחות הקלק לרישיון

תרפ"ב 9

כריתה

5.2.23-5.6.23 4.2.23 ברכיכטון אוסטרלי 2 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

שדרות הברושים 1-35 רמת אפעל

כריתה

2.2.23-2.6.23 1.2.23 אלמוגן רחב-עלים 16 בנימין לוין, ער"ג גנים ונוף אחר הקלק לרישיון

לייב יפה 21

כריתה

1.2.23-1.2.26 31.1.23 ארכיתמר אלכסנדרה 2 כפיר אביב בניה הקלק לרישיון

שאר ישוב 2

כריתה

26.1.23-26.5.23 25.1.23 ברכיכיטון אוסטרלי 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

ארנון 12

כריתה

24.1.23-24.1.25 23.1.23 אזדרכת מצויה-4 ניר התשואל בניה הקלק לרישיון

נווה יהושוע 17

כריתה

24.1.23-24.5.23 23.1.23 ושינגטונה חסונה - 1 גאולה שגיא בטיחות הקלק לרישיון

שד' בן צבי

כריתה

23.1.23-23.5.23 22.1.23 ברוש מצוי- 1 אאחיעזר בטיחות הקלק לרישיון

מתנס רמת שקמה

כריתה

23.1.23-23.5.23 22.1.23 קזוארינה שבטבטית- 1 חיים ינאי אחר הקלק לרישיון

מטולה 16

כריתה

23.1.23-.23.5.23 22.1.23 ברכיכיטון אוסטרלי- 1 בר גרזי אחר הקלק לרישיון

מטולה 14

כריתה

23.1.23-23.5.23 22.1.23 ברכיכיטון אוסטרלי- 1 בר גרזי אחר הקלק לרישיון

אחד העם 13

כריתה

23.1.23-23.5.23 22.1.23 ברכיכיטון אוסטרלי- 1 בר גרזי אחר הקלק לרישיון

אחד העם 9

כריתה

23.1.23-23.5.23 22.1.23 ברכיכיטון אוסטרלי- 1 בר גרזי אחר הקלק לרישיון

תדהר 16

כריתה

9.1.23-9.5.23 8.1.23 ברוש מצוי- 3 עדי אלוני בטיחות הקלק לרישיון

הראשונים 22

כריתה

8.1.23-8.1.25 7.1.23 אבוקדו אמריקני 1
אזדרכת מצויה 1
תרפ"ב 12 תמ"א 38 בע"מ בניה הקלק לרישיון

השר משה 77

כריתה

18.1.23-18.5.23 17.1.23 אראוקריה רמה 1 שני חנה אחר הקלק לרישיון

גן בר אילן

כריתה

18.1.23-18.5.23 17.1.23 אורן 1
ברוש אריזוני 1
ברוש מצוי 1
בוהיניה מגוונת 2 רקבונות
נתי בורה אחר הקלק לרישיון

תרפ"ב 1

כריתה

3.1.23-17.5.23 2.1.23 ברכיכיטון צפצפתי- 1 חיים ינאי עץ מת הקלק לרישיון

רוקח 146

כריתה

18.1.23-18.5.23 17.1.23 תמר מצוי-דקל- 1 שי בילינסקי בטיחות הקלק לרישיון

שד' אהרון קציר 1

כריתה

17.1.23-17.5.23 16.1.23 ברוש מצוי 3 מס' 1-3
קזוארינה שבטבטית 1 מס' 6
9, איקליפטוס 2 מס' 4
אורן 1 מס' 5
ושינגטוניה חסונה 2 מס' 7-8
1 עץ יבש מס' 1
פרץ ליטל בטיחות הקלק לרישיון

שד' הקונגרס 16

כריתה

15.1.23-15.5.23 14.1.23 סיגלון עלה-מימוזה 1 מליה מוראד סיגלון עלה-מימוזה- 1 הקלק לרישיון

המתמיד, פרוייקט הייליין מגרש 10 23

כריתה

12.1.23-12.1.25 11.1.23 פיקוס מעוקם- 2 עדי אלוני בניה הקלק לרישיון

העם הצרפתי 38

כריתה

12.1.23-12.5.23 11.1.23 פיקוס חלוד- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

סמדר 35

כריתה

12.1.23-12.5.23 11.1.23 פיקוס חלוד- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

תרפ'ב 4

כריתה

12.1.22-12.5.23 11.1.23 ברכיכיטון אוסטרלי- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

אמנון ותמר 2

כריתה

12.1.23-12.5.23 11.1.23 אזדרכת מצויה- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

התפוצות 82

כריתה

12.1.23-12.5.23 10.1.23 ברכיכיטון אוסטרלי- 3 בר גרזי בניה הקלק לרישיון

מוסדות חינוך ברמת גן

כריתה

9.1.23-9.1.25 8.1.23 שלטית מקומטת 1
2 ספלול נאה
אזדרכת מצויה 3
פיקוס השדרות 1
קזוארינה שבטבטית 10
תבטיה גדולה 1
סיגלון עלה-מימוזה 1
ברוש מצוי 5
דוד כרמי מח' בטיחות ער"ג אחר הקלק לרישיון

עמינדב 2

כריתה

8.1.22-8.1.23 7.1.22 פיקוס השדרות 1
אזדרכת מצויה 2
יורובילדינג השקעות בע"מ בניה הקלק לרישיון

שיבא תל השומר

העתקה

8.1.23-8.1.25 7.1.23 פיקוס קדוש - 2 טל אינהורן אחר הקלק לרישיון

החייל 31 א'

העתקה

8.1.23-8.1.25 7.1.23 שפלרה מקרינה 1 מנגו הודי 1
ארכיתמר אלכסנדרה 2 ושינגטוניה חסונה 1
חזי סופר , חב' גבעת צדק בניה הקלק לרישיון

שד' נחמה 8

כריתה

3.1.23-9.2.23 2.1.23 סיסם הודי 1
איקליפטוס המקור 1
עדי אלוני אחר הקלק לרישיון

פארק לאומי

כריתה

2.1.23-2.5.23 1.1.23 אורן קפריסאי 1
ברוש אריזוני 1
דולב מזרחי 2
איקליפטוס המקור 1
גיל שיבולי בטיחות הקלק לרישיון