ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף תשתיות | מחלקת גנים ונוף | פקיד היערות העירוני | רשיונות פקיד היערות | רשיונות לביצוע כריתה/העתקה 2021 רשיונות פקיד היערות

רשיונות לביצוע כריתה/העתקה 2021

שם הרחוב

מתאריך – עד תאריך

ניתן להגיש ערעור עד 

סוג העצים

שם בעל הרשיון

סיבת הכריתה

הבקשה

בי'ח תה'ש מסוף אוטובוסים

כריתה

13.1.22-13.1.25 12.1.22 אורן קנרי- 4
ברוש מצוי- 5
חב' נתיבי איילון בניה הקלק לרישיון

התפוצות 11

כריתה

23.12.21-23.12.21 22.12.21 ברכיכיטון אדרי- 1 רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

התפןצות 44 א

כריתה

9.1.22-9.5.22 8.1.22 ושינגטוניה חסונה- 2 ירדן קדוש בטיחות הקלק לרישיון

ביאליק 37

כריתה

4.1.22-4.5.22 3.1.22 פיקוס בנימינה- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

פארק לאומי גן הבוסתן

כריתה

4.1.22-4.5.22 3.1.22 תמר קנרי- 1 גיל שיבולי אחר הקלק לרישיון

תל חי כפר אזר גן אילת

כריתה

3.1.22-3.5.22 2.1.22 סיגלון עלה-מימוזה- 1 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

שלם 32

כריתה

3.1.22-3.5.22 2.1.22 קזוארינה שבטבטית- 1 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

האלון 7

כריתה

3.1.22-3.5.22 2.1.22 סיגלון עלה-מימוזה- 1 חן לריה בטיחות הקלק לרישיון

החייל 55

כריתה

20.12.21-20.4.22 19.12.21 ברכיכיטון אדרי-1 מליה מוראד בטיחות הקלק לרישיון

האש"ל 16

כריתה

2.1.22-2.1.25

1.1.21 סיגלון עלה-מימוזה- 2
פלפלון דמוי-אלה-1
סיטי בניני בוטיק בניה הקלק לרישיון

הירדן

כריתה

2.1.22-2.1.25 1.1.22 ברכיכיטון אדרי- 2
ושינגטוניה חסונה- 1
תמר מצוי-דקל- 23
עדי אלוני בניה הקלק לרישיון

שילה 12

כריתה

19.12.21-19.4.22 18.12.21 אזדרכת מצויה- 1 הלל לבנת - ועד הבית בטיחות הקלק לרישיון

אלוף דוד 40

כריתה

30.12.21-30.4.22 29.12.21 תמר מצוי-דקל- 7 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

אוניברסיטת בר אילן

כריתה

15.12.21-15.4.22 14.12.21 אורן קנרי- 1 אוניברסיטת בר אילן בטיחות הקלק לרישיון

אוניברסיטת בר אילן

כריתה

14.12.21-14.4.21 13.12.21 סיסם הודי- 1 ברעד בע"מ בטיחות הקלק לרישיון
ציר וינטר פארק לאומי רמת גן

כריתה
27.12.21-27.12.24 26.12.21 זית אירופי- 1 עדי אלוני בניה הקלק לרישיון

ציר וינטר פארק לאומי רמת גן

העתקה

27.12.21-27.12.24 26.12.21 זית אירופי- 6 עדי אלוני בניה הקלק לרישיון

ציר וינטר פארק לאומי רמת גן

כריתה

14.12.21-14.4.22 13.12.21

אשל הפרקים- 4

גרווילאה חסונה- 1

עדי אלוני בטיחות הקלק לרישיון

ציר וינטר פארק לאומי רמת גן

כריתה

27.12.21-27.12.24 26.12.21 איקליפטוס המקור- 2
אזדרכת מצויה- 1
קליסטמון- 2
תות לבן - 1
עדי אלוני בניה הקלק לרישיון

התפוצות 23

כריתה

26.12.21-26.4.22 25.12.21 ברכיכיטון אדרי - 1 רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

אצל 3

כריתה

26.12.21-26.4.22 25.12.21 אלמוגן רחב-עלים- 1 רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

לח"י 17

כריתה

26.12.21-26.4.22 25.12.21 ברכיכיטון אדרי- 1 רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

השר משה שפירא 46

כריתה

26.12.21-26.4.22 25.12.21 תמר מצוי-דקל- 1 מדל דהרי בטיחות הקלק לרישיון

גרנדוס 20

העתקה

26.12.21-26.4.22 25.12.21 הדר האשכולית- 1 דוד פדלון בניה הקלק לרישיון

מצדה 16

כריתה

26.12.21-26.12.24 25.12.21 אבוקדו אמריקני- 1 אבוקדו אמריקני-1 בניה הקלק לרישיון

שד' נחשון, קיש 2

כריתה

26.12.21-26.4.22 25.12.21 סיגלון עלה-מימוזה- 2 מליה מוראד בטיחות הקלק לרישיון

שביל יונתן

כריתה

23.12.21-23.4.22 22.12.21 איקליפטוס המקור- 1
איקליפטוס המקור- 1 איקליפטוס המקור- 14
איקליפטוס המקור- 1 ושינגטוניה חסונה- 3 איקליפטוס המקור- 1
איקליפטוס המקור- 2
איקליפטוס המקור- 2
אילן רוזנבלום בטיחות הקלק לרישיון

אלכסנדרוני 11

כריתה

23.12.21-23.12.24 22.12.21 פלפלון דמוי-אלה- 1 שמאי דורון בניה הקלק לרישיון

שד' הקונגרס 17

כריתה

23.12.21-23.4.24 22.12.21 סיגלון עלה-מימוזה- 1 מליה מוראד בטיחות הקלק לרישיון

חורגין 31

כריתה

7.12.21-7.4.22 6.12.21 פיקוס השדרות- 1 זליג קשפיץ בטיחות הקלק לרישיון

תרפ"ב 5

כריתה

7.12.21-7.4.22 6.12.21 ברכיכיטון צפצפתי- 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

פארק לאומי ליד אחד העם 62-50

כריתה

2.12.21-2.4.22 1.12.21 איקליפטוס המקור- 3 לירן שמעוני בטיחות הקלק לרישיון

העליה הראשונה

כריתה

16.12.21-16.4.22 15.12.21 תמר מצוי-דקל- 1
סיגלון עלה-מימוזה- 1
רן סולימן אחר הקלק לרישיון

ציר וינטר -פארק לאומי

כריתה

9.12.21-9.4.22 8.12.21 איקליפטוס המקור- 1 עדי אלוני אחר הקלק לרישיון

מנדס 37

כריתה

9.12.21-9.4.22 8.12.21 סיגלון עלה-מימוזה- 1 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

מלכיצדק 26

כריתה

9.12.21-9.4.22 8.12.21 תמר מצוי-דקל- 2 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

ספארי כיתות לימוד

כריתה

25.11.21-25.3.22 24.11.21 קזוארינה מכחילה- 1 סיגל הדר בטיחות הקלק לרישיון

שרת גן אברהם

כריתה

9.12.21-9.4.22 8.12.21 קזוארינה שבטבטית- 1
איקליפטוס המקור- 1
גיל שיבולי בטיחות הקלק לרישיון

פארק לאומי רמת גן

כריתה

9.12.21-9.4.22 8.12.21 איקליפטוס המקור- 1 גיל שיבולי בטיחות הקלק לרישיון

חד נס 33

כריתה

24.11.21-24.3.22 23.11.21 תמר מצוי-דקל- 1 סמדר ברכה בטיחות הקלק לרישיון

ירושלים 104

כריתה

7.12.21-7.4.22 6.12.21 ברכיכיטון צפצפתי- 1 רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

הכבאים 20

כריתה

6.12.21-6.4.21 5.12.21 ברכיכיטון אדרי- 1 בר גרזי אחר הקלק לרישיון

הגלגל 25

כריתה

6.12.21-6.4.22 5.12.21 תמר מצוי-דקל- 1 יוסי מועלם אחר הקלק לרישיון

השר משה 40

כריתה

2.12.21-2.12.24 1.12.21 אראוקריה רמה- 1
ברוש גדול-פירות- 1
צפצפה שחורה- 1
תמר מצוי-דקל- 1
אפגד בנין וסביבה בע"מ (צורי בר) בניה הקלק לרישיון

ארנון 15-17

העתקה

1.12.21-1.12.24 30.11.21 זית אירופי- 1 חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון

ארנון 15-17

כריתה

1.12.21-1.12.24 30.11.21 הדר החושחש 1
ושינגטוניה חסונה 1
פיטוספורום גלוני 1
חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון

ארלוזורוב 57

העתקה

1.12.21-1.12.24 30.11.21 זית אירופי- 1 יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית בניה הקלק לרישיון

ארלוזרוב 57

כריתה

1.12.21-1.12.24 30.11.21 אורן ירושלים- 1
אילנתה בלוטית- 1
הדר החושחש- 2
חלבלוב רותמי- 1
סיגלון עלה-מימוזה- 4
סיסם הודי - 2
פיקוס השדרות- 1
תמר מצוי-דקל - 2
ברוש מצוי - 3
יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית בניה הקלק לרישיון

בי"ס תבוני רח' שד' ארזים 1 ר"א

כריתה

30.11.21-30.11.24 29.11.21 ברוש גדול-פירות- 1
תמר מצוי-דקל- 1
חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון

הרקון ר"ג

כריתה

29.11.21-29.11.24 28.11.21 ברכיכיטון צפצפתי - 5 חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ אחר הקלק לרישיון

ארלוזרוב 57

כריתה

29.11.21-29.3.22 28.11.21 סיגלון עלה-מימוזה- 2
אורן ירושלים- 1
יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרח אחר הקלק לרישיון

זמיר 16

כריתה

29.11.21-29.11.24 28.11.24 דקל ושינגטוניה חוטית-1
אראוקריה רמה- 1
עינב גלילי בניה הקלק לרישיון

קרייתי 22

כריתה

29.11.21-29.11.24 28.11.21 אראוקריה רמה- 1 גיורא עירן בטיחות הקלק לרישיון

עוזיאל 7

כריתה

28.11.21-28.11.24 27.11.21 סיסם הוד-  3
פיקוס השדרות-  2
מ.ל.י- . 1
אבוקדו אמריקני - 1
ברכיכיטון אדרי- 1
עוז נדל"ן בניה הקלק לרישיון

האחות חיה 8

כריתה

22.11.21-22.3.22 21.11.21 סייגרוס רומנזוף- 2 אייל נבות בטיחות הקלק לרישיון

המרגנית 70

כריתה

8.11.21-8.3.22 7.11.21 תמר קנרי ערבות יוחנן אחר הקלק לרישיון

השחרור 5

כריתה

1.11.21-1.2.22 31.10.21 מכנף נאה- 1 מליה מוראד בטיחות הקלק לרישיון

מול אהרונסון 47

כריתה

14.11.21-14.2.22 13.11.21 אורן הצנובר- 3 מליה מוראד בטיחות

יא' באדר 15

כריתה

14.11.21-14.11.24 13.11.21 קליסטמון- 1
תמר מצוי-דקל- 1
ברוש מצוי- 1
תמ"א 38 יא' באדר בניה הקלק לרישיון

חניון מתגייסים ,רח' אלוף דורי 1

כריתה

11.11.21-11.11.24 10.11.21 איקליפטוס המקור- 8 צביקה קרמן ר' חטיבת התכנון בניה הקלק לרישיון

אסף 1

כריתה

11.11.21-11.11.24 10.11.21 פיקוס השדרות- 4
תמר מצוי-דקל- 1
ברכיכיטון אדרי- 1
גאיא אסף 1 בע"מ בניה הקלק לרישיון

ליד אהרונוסון 46

כריתה

27.10.21-27.2.22 26.10.21 אורן- 3 בנימין לוין בטיחות הקלק לרישיון

האורנים 5

כריתה

8.11.21-8.11.24 7.11.21 מקדמיה רבועה-  1
ליצ'י סיני - 1
ברכיכיטון הסלעים- 1
ליהיא אפעל בניה הקלק לרישיון

גן אלי כהן/הגולן

כריתה

8.11.21-8.2.22 7.11.21 ברוש מצוי- 2 רן סולימן בניה הקלק לרישיון

גן בן אליעזר 56

כריתה

25.10.21-25.2.22 24.10.21 אלמוגן רחב-עלים-  1
אזדרכת מצויה- 1
רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

שז"ר פינת שד' בן צבי

כריתה

25.10.21-25.2.22 24.10.21 אורן- 1 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

עזריאל 17

כריתה

7.11.21-7.11.24 6.11.21 ברכיכיטון אוסטרלי- 1 בר גרזי אחר הקלק לרישיון

פרץ ברנשטיין 7

כריתה

7.11.21-7.11.24 6.11.21 סיסם הודי- 3 בר גרזי אחר הקלק לרישיון

הרב לוין 6

כריתה

7.11.21-7.11.24 6.11.21 סיגלון עלה-מימוזה-  1
פיקוס השדרות-  1
תמר קנריי- 2
זוארץ הרב לוין בניה הקלק לרישיון

הגלגל 87

כריתה

4.11.21-4.2.22 3.11.21 דקל ושינגטוניה חוטית- 1 דוד וייס בטיחות הקלק לרישיון

הברושים 37

כריתה

3.11.21-3.11.24 2.11.21 דקל ושינגטוניה חוטית- 1 יעקב אורבך בטיחות הקלק לרישיון

גולני 13

כריתה

3.11.21-3.11.24 2.11.21 אראוקריה רמה- 1 אראוקריה רמה בטיחות הקלק לרישיון

טבנקין 23

כריתה

14.10.21-14.2.22 13.10.21 סיגלון עלה-מימוזה- 1 נדב עמיאל בטיחות הקלק לרישיון

אנה פרנק 12

כריתה

28.10.21-28.2.22 27.10.21 אילנתה בלוטית- 1 מכללת שנקר הנדסה עיצוב ואומנות בטיחות הקלק לרישיון

הכבאים 19

כריתה

26.10.21-26.10.22 25.10.21 תמר מצוי-דקל- 3 תמר נבון ונוספים אחר הקלק לרישיון

צבי 3

כריתה

26.10.21-21.2.22 25.10.21 פיקוס השדרות - 1 גילי בר בטיחות הקלק לרישיון

יואב 16

כריתה

25.10.21-25.10.24 24.10.21 דקל ושינגטוניה חוטית- 1
פלפלון דמוי-אלה- 1
ק. אופק החזקות בניה הקלק לרישיון

שד' האורנים/אוכמנית

כריתה

24.10.21-24.10.24 23.10.21

בוהיניה מגוונת-  3

פנסית דו-נוצתית-  5

סיסם הודי-  2

צאלון נאה-  1

תמר מצוי-דקל- 1

אריה קוטלר בניה הקלק לרישיון

גינת השר משה 62

כריתה

19.10.21-19.2.22 18.10.21 ברוש מצוי-  2
סיסם הודי- 1
בנימין לוין אחר הקלק לרישיון

האמוראים- כניסה לבית ספר 8

כריתה

19.10.21-19.2.22 18.10.21 קזוארינה שבטבטית- 2 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

שדרות הקונגרס- 28-30

כריתה

19.10.21-19.2.22 18.10.21 סיגלון עלה-מימוזה- 2 מליה מוראד אחר הקלק לרישיון

יערה 9

כריתה

19.10.21-19.2.22 18.10.21 סייגרוס רומנזוף- 1 מיכאל כנורי אחר הקלק לרישיון

פארק מרום נווה

כריתה

14.10.21-14.2.22 13.10.21 תמר מצוי-דקל- 6 גיל שיבולי בטיחות הקלק לרישיון

פארק לאומי רמת גן

כריתה

14.1.21-142.22 13.10.21 תמר קנרי- 7 גיל שיבולי בטיחות הקלק לרישיון

החוגה רמת אפעל 2

כריתה

14.10.21-14.2.22 13.10.21 תמר מצוי-דקל- 1 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

האצ"ל 46

כריתה

14.10.21-14.2.22 13.10.21 ושינגטוניה חסונה- 1 דב מכלוביץ בטיחות הקלק לרישיון

בן גוריון 8

כריתה

14.10.21-14.2.22 13.10.21 קריית הפקן- 1 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

הגפן 12

כריתה

14.10.21-14.10.24 13.10.21

פיקוס השדרות- 2

ושינגטוניה חסונה- 1

בית וגג רחוב הגפן 12 רמת גן בניה הקלק לרישיון

גן תל אביב

כריתה

13.10.21-13.2.22 12.10.21 תמר מצוי-דקל- 6 גיא שלום בטיחות הקלק לרישיון

כופר הישוב- ארלוזרוב 1

כריתה

13.10.21-13.2.22 12.10.21 תמר מצוי-דקל- 3 גיא שלום בטיחות הקלק לרישיון

הצופר 9

כריתה

28.9.21-28.1.22 27.9.21 ברוש מצוי- 1 גל יניב בטיחות הקלק לרישיון

לוחמי סיני 6

כריתה

27.9.21-27.1.22 26.9.21 תמר מצוי-דקל- 1 אינגר משה בטיחות הקלק לרישיון

אחד העם 35

כריתה

27.9.21-27.1.22 26.9.21 ברכיכיטון אוסטרלי בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

מחנה שלישות ראשי רמת גן

כריתה

26.9.21-26.9.22 25.9.21

אורן- 12

איקליפטוס- 3

גלעד מרק בטיחות הקלק לרישיון

משה דיין 25

כריתה

26.9.21-26.9.24 25.9.21 ושינגטוניה חסונה- 1 בית התמ"א 38 בניה הקלק לרישיון

בי"ס אביגור, רחוב תל חי 3

העתקה

26.9.21-26.9.24 25.9.21 טבבוית איפה- 2
סיגלון עלה-מימוזה- 2
אריה קוטלר בניה הקלק לרישיון

מטולה 15

כריתה

26.9.21-26.9.24

25.9.21 פיקוס השדרות- 1 איתנים י.ר. בניה וחיזוק מבנים בעמ בניה הקלק לרישיון

הפארק הלאומי רמת גן

כריתה

26.9.21-26.1.22 25.9.21

סיגלון עלה-מימוזה- 1

אדר מילני- 1

תמר קנרי- 1

גיל שיבולי אחר הקלק לרישיון

ארנון 3

כריתה

26.9.21-29.9.24 25.9.21 סייגרוס רומנזוף- 2 יורואפ ארנון בניה הקלק לרישיון

אנקורים 3

כריתה

19.9.21-19.924 18.9.21

הדר מ.ל.י- 1

ושינגטוניה חסונה- 2

מנגו הודי- 1

שקד עומר בניה הקלק לרישיון

דרך יצחק רבין אי תנועה אלוף שדה

כריתה

19.9.21-19.1.22 18.9.21 תמר מצוי-דקל- 6 מליה מוראד בטיחות הקלק לרישיון

בן גוריון 118

כריתה

15.9.21-15.1.22 14.9.21 דקל- 1 מליה מוראד בטיחו, הקלק לרישיון

בית החולים שיבא תל השומר- שלטית 3

כריתה

14.9.21-14.9.24 13.9.21 שלטית מקומטת- 3 טלי איינהורן בנייה הקלק לרישיון

שלם 29

כריתה

13.9.21-13.1.22 12.9.21 תמר מצוי-דקל- 1 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

יכין 9

העתקה

29.8.21-29.12.21 28.8.21 צאלון נאה-1 זהר דבורי בטיחות הקלק לרישיון

חניון קניון איילון, מס' מיקומים בהתאם

כריתה

9.9.21-9.1.22 8.9.21 תמר מצוי-דקל- 9 גיא שלום בטיחות הקלק לרישיון

סמדר 24

כריתה

26.8.21-26.12.21 25.8.21 תמר מצוי-דקל-1 רות אליעז בטיחות הקלק לרישיון

החשמונאים 25

כריתה

7.9.21-7.9.24 6.9.21 ברוש מצוי- 1 אמרלד יזמות בע"מ בניה הקלק לרישיון

אבן ספיר 4

כריתה

7.9.21-7.1.22 6.9.21 אראוקריה רמה- 1 מיכאל מרחב בטיחות הקלק לרישיון

אלעל 10

כריתה

7.9.21-7.122 6.9.21 אזדרכת מצויה- 1 שלומי כהן בטיחות הקלק לרישיון

צופר 9

כריתה

7.9.21-7.1.22 6.9.21 דקל ושינגטוניה חוטית- 1 גל יניב בטיחות הקלק לרישיון

פבריגט 30

כריתה

23.8.21-23.12.21 22.8.21 סיסם הודי- 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

אצטדיון רמת גן מול הבאולינג

כריתה

6.9.21-6.1.22 5.9.21

פיקוס חלוד- 1

שלטית מקומטת- 1

בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

הגולן פארק אלי כהן

כריתה

6.9.21-6.1.22 5.9.21 קזוארינה שבטבטית- 1 רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

לח"י 17

כריתה

6.9.21-6.9.24 5.9.21 תמר מצוי דקל- 1 מוריה שאלתיאל בניה הקלק לרישיון

המעגל 26

כריתה

6.9.21-6.1.22

5.9.21 קתרוסית מרובעת- 2 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון
גילדסגיים 2.9.21-2.9.24 1.9.21 אורן קנרי- 3 חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון

מוסדות חינוך ברחבי העיר

כריתה

18.8.21-18.12.21 17.8.21

קזוארינה שבטבטית- 11

הדר הלימון- 1

אורן ירושלים- 9

אורן- 3

תבטיה גדולה- 1

אזדרכת מצויה- 39

קתרוסית מרובעת- 1

ברוש מצוי- 3

ברוש גדול-פירות- 3

דוד כרמי מח' בטיחות ער"ג בטיחות הקלק לרישיון

מוסדות חינוך ברחבי העיר

כריתה

18.8.21-18.12.21 17.8.21

קריית הפקן- 3

גרווילאה חסונה- 1
ברוש מצוי- 5
קזוארינה שבטבטית- 5
ארכיתמר אלכסנדרה- 1
 
דוד כרמי מח' בטיחות ער"ג בטיחות הקלק לרישיון

מבוא מנדס 3

כריתה

1.9.21-1.1.22 31.8.21 ברוש מצוי- 1 איילת ולאנו בטיחות הקלק לרישיון

השר משה 20

כריתה

1.9.21-1.1.22 31.8.21 אראוקריה רמה- 1 טימור ברוקר בטיחות הקלק לרישיון

י"א באדר 7  בכניסה לגן הדרור

כריתה

31.8.21-31.12.21 30.8.21 ברוש אריזוני- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

בניהו 30

כריתה

5.8.21-5.12.21 4.8.21 ברכיכיטון אוסטרלי- 1 תומר פלאט-צאנס בטיחות הקלק לרישיון

גינת כלבים פארק לאומי רמת גן

כריתה

18.8.21-18.12.21 17.8.21 ברוש אריזוני- 1 גיל שיבולי אחר הקלק לרישיון

הכבאים - בכניסה לבית הספר 28

כריתה

16.8.21-16.12.21 15.8.21 ברכיכיטון אוסטרלי- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

גורי יהודה / פינת חיבת ציון

כריתה

16.8.21-16.8.24 15.8.21 סיסם הודי- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

ספארי רמת גן

כריתה

17.8.21-17.8.24 16.8.21 מכנף נאה- 1
דקל ושינגטוניה חוטית- 1
סיסם הודי- 1
סיגל הדר בטיחות הקלק לרישיון

LW 2-2  לאורך אלוף שדה- מקטע קו סגול

כריתה

17.8.21-17.8.24 16.8.21

אורן ירושלים-  52
אזדרכת מצויה-  2
אילנתה בלוטית-  1
איקליפטוס המקור-  44
אלמוגן רחב-עלים-  7
אראוקריה רמה-  2
אשחר רחב-עלים- 6
בוהיניה מגוונת-1

ברוש אריזוני- 4
ברוש מצוי- 23
ברכיכיטון אדרי -4
ארכיתמר אלכסנדרה- 1

דקל ושינגטוניה חוטית- 7
סבל פלמטו -7
סייגרוס רומנזוף- 1
תמר מצוי-דקל- 17
תמר קנרי -1
הדר החושחש- 20
זית אירופי- 2
לגרסטרמיה הודית- 59
סיסם הודי- 11
פיקוס השדרות- 1
פלפלון דמוי-אלה- 10
קזוארינה שבטבטית- 14
קריית הפקן- 3
שיטה מכחילה- 1
תות לבן- 8

שיכון ובינוי סוללה בונה תשתיות בניה הקלק לרישיון

PLW 2-2  לאורך אלוף שדה- מקטע קו סגול

כריתה

17.8.21-17.8.24 16.8.21

ברוש מצוי- 1

תמר קנרי- 2

לגרסטרמיה הודית- 4

פיקוס קדוש- 1

פרקינסוניה שיכנית- 1

קזוארינה שבטבטית- 5

שיטה כחלחלה- 1

שיכון ובינוי סוללה בונה תשתיות בניה הקלק לרישיון

הגלגל 20

כריתה

16.8.21-16.12.21 15.8.21 ברכיכיטון אוסטרלי- 3 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

פבריגט 32

כריתה

16.8.21-16.12.21 15.8.21 סיסם הודי- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

קריניצי 51

כריתה

17.8.21-17.8.24 16.8.21

סיסם הודי- 1

אזדרכת מצויה- 5

הדר החושחש- 1

ושינגטוניה חסונה- 4

תמר מצוי-דקל- 1

גרווילאה חסונה- 1

חברת מיאור הנדסה ובניין בע"מ בניה הקלק לרישיון

ספארי- מתחם הדובים

כריתה

12.8.21-12.12.21 11.8.21 מכנף נאה- 2 סיגל הדר בניה הקלק לרישיון

דרך אלוף שדה תת"ל 70 א

העתקה

11.8.21-11.8.24 10.8.21

זית אירופי- 16

סיסם הודי- 2

פיקוס השדרות- 1

פיקוס מעוקם- 1

פיקוס קדוש- 3

סולל בונה בניה הקלק לרישיון

תל חי 52

העתקה

12.8.21-12.8.24 11.8.21

זית אירופי- 1

מנגו הודי- 1

אדמון איציקוביץ בניה הקלק לרישיון

הגלגל 73

העתקה

11.8.21-11.8.24 10.8.21 הדר הלימון- 1 אמתי אינדיג בניה הקלק לרישיון
מחנה דורי, תל השומר
כריתה
28.7.21-28.11.21 27.7.21 איקליפטוס- 1
אורן- 1
אסרסה ימר בטיחות הקלק לרישיון
הגלגל 57
כריתה
10.8.21-10.8.24 9.8.21 פלפלון דמוי- אלה- 1
אזדרכת מצויה- 2
סיגלון עלה-מימוזה- 2
צאלון נאה- 3
תמיר נדל"ן בניה הקלק לרישיון
חצור 15
כריתה
9.8.21-9.8.24 8.8.21 אזדרכת מצויה- 1
ושינגטוניה חסונה- 1
עוז נדל"ן בניה הקלק לרישיון
עוזיאל 7
כריתה
9.8.21-9.8.24 8.8.21 פיקוס השדרות- 1
סיסם הודי- 5
שסק יפני- 1
תמר קנרי- 1
אזדרכת מצויה- 1
פיקוס הגומי- 1
עוז נדל"ן בניה הקלק לרישיון
בני הנביאים 12
כריתה
26.7.21-26.11.21 25.7.21 ברוש מצוי- 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון
בסיס תל השומר, אלוף דורי 9
כריתה
9.8.21-9.8.24 8.8.21 איקיליפטוס המקור- 1 גילת חיבשוש לוי בניה הקלק לרישיון

אהרונסון 42

כריתה

8.8.21-8.8.24 7.8.21

סיגלון עלה-מימוזה- 1

מכנף נאה- 1

קורן שרעבי בנייה והשקעות בע"מ בניה הקלק לרישיון

סמוך לנחל הירקון- מערבית

כריתה

3.8.21-3.8.24 2.8.21

אזדרכת מצויה- 1

אשל הפרקים- 4

ברכיכיטון הסלעים- 1

ושינגטוניה חסונה- 17

מייש דרומי- 3

פרקינסוניה שיכנית- 13

שיטה כחלחלה- 1

אבי בן עזרא בניה הקלק לרישיון

הגת 11

כריתה

2.8.21-2.8.24 1.8.21

דקל ושינגטוניה חוטית- 4

תמר קנרי - 1

אוחנה גרופ בניה הקלק לרישיון

מרכז רפואי שיבא, שד' גבריאלה

כריתה

29.7.21-29.7.24 28.7.21 מכנף נאה- 2 טל אינהורן בניה הקלק לרישיון

הרא"ה 260

כריתה

13.7.21-13.11.21 12.7.21 סיסם הודי- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

החולה גן ערמונים 16

כריתה

25.7.21-25.11.21 24.7.21 אלמוגן רחב-עלים- 1 רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

אבא הלל 106

כריתה

25.7.21-25.11.21 24.7.21 סיגלון עלה-מימוזה- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

החולה 16

כריתה

18.7.21-18.11.21 17.7.21 אלמוגן אפריקני- 4 רן סולימן בטיחות הקלק לרישיון

שילה 3

כריתה

4.7.21-4.11.21 3.7.21 אזדרכת מצויה- 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

אחד העם 8

כריתה

4.7.21-24.8.21 3.7.21 ברכיכיטון אדרי- 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

חרות 22, 22א'

כריתה

4.7.21-4.7.24 3.7.21

תות לבן- 2

אזדרכת מצויה- 1

קרינסקי גוטליב בע"מ בניה הקלק לרישיון

יהודית 10

כריתה

8.7.21-8.7.24 7.7.21

אילנתה בלוטית- 1

שסק יפני- 1

גיא פרברמן בניה הקלק לרישיון

בן גוריון 145

העתקה

6.7.21-6.7.24 5.7.21 זית אירופי- 2 ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן בניה הקלק לרישיון

הכבאים 24

כריתה

21.6.21-21.10.21 20.6.21 ברכיכיטון אוסטרלי- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

פארק מרום נווה רמת גן

כריתה

5.7.21-5.11.21 4.7.21

פיקוס חלוד- 1

שלטית מקומטת- 1

גיל שיבולי אחר הקלק לרישיון

המבדיל 4

כריתה

1.7.21-1.11.21 30.6.21 תמר מצוי-דקל- 1 דורון אלוני בטיחות הקלק לרישיון

רזיאל 42

כריתה

29.6.21-29.10.21 28.6.21 תמר קנרי- 1 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

האורנים ליד בי"ס רמת אפעל

כריתה

29.6.21-29.10.21 28.6.21
ברוש מצוי- 1
ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

שלם 9

כריתה

27.6.21-27.6.24 26.6.21

קליסטמון- 1

פיקוס הגומי- 1

ברכיכיטון אדרי- 1

פסגות א.ג. ניהול והנדסה בניה הקלק לרישיון

בת שוע 7

כריתה

22.6.21-22.10.21 21.6.21 אזדרכת מצויה- 2 דוד כרמי מח' בטיחות ער"ג בטיחות הקלק לרישיון

גרנדוס 27

כריתה

21.6.21-21.6.24 20.6.21 זית אירופי- 1 טל ומיכל לוין-בלכרוביץ בניה הקלק לרישיון

תובל 11

כריתה

17.6.21-17.10.21 16.6.21 פנסית דו-נוצתית- 1 בר גרזי אחר הקלק לרישיון

רימלט 7 -מעון

כריתה

16.6.21-16.6.24 15.6.21 ברוש מצוי- 2 חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון

רימלט 7 מעון

העתקה

16.6.21-16.4.21 15.6.21 צאלון נאה- 3 חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון

שד' ק-ם, סמטת אלברט

כריתה

16.6.21-16.10.21 15.6.21 תמר קנרי- 1 רן סולימן אחר הקלק לרישיון

תדהר רמת אפעל 15

כריתה

31.5.21-21.7.21 30.5.21 אראוקריה רמה- 1 גל מרקל בטיחות הקלק לרישיון

מלאכי 4

 העתקה

8.6.21-8.6.24 7.6.21 זית אירופי- 1 נדב סברוב בניה הקלק לרישיון

מלאכי 4

כריתה

8.6.21-8.6.24 7.6.21

אורן ירושלים- 1

ושינגטוניה חסונה-1

צפצפה מקוצעת-1

פלפלון דמוי-אלה-1

נדב סברוב בניה הקלק לרישיון

אבא הלל 66

כריתה

25.5.21-15.9.21 24.5.21
קזוארינה שבטבטית- 1
בנימין לוין אחר הקלק לרישיון

פרוג 9

כריתה

8.6.21-8.6.24 7.6.21 תות לבן- 1 אלי חכים בניה הקלק לרישיון

מצדה 42

כריתה

8.6.21-8.6.24 7.6.21 צפצפה שחורה- 1 אהרון יזרסקי בטיחות הקלק לרישיון

הרא"ה 226

כריתה

24.5.21-24.9.21 23.5.21 ברכיכיטון אדרי- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

גן נווה יהושוע

כריתה

2.6.21-2.10.21 1.6.21 סיסם הודי- 1 רן סולימן אחר הקלק לרישיון

קו סגול PLW2-3  צומת רמת אפעל- צומת שיבא

כריתה

2.6.21-2.10.21 1.6.21

איקליפטוס המקור- 6

אזדרכת מצויה- 1

ברכיכיטון אדרי- 1

ארכיתמר אלכסנדרה- 2

דקל ושינגטוניה חוטית- 2

זית אירופי-6

תות לבן- 1

לא שם- 3

נת"ע נתיבי תחבורה, אלירן שומרון בניה הקלק לרישיון

קו סגול PLW2-3  צומת רמת אפעל - צומת שיבא

העתקה

2.6.21-2.10.21 1.6.21 זית אירופי- 9 נת"ע נתיבי תחבורה, אלירן שומרון בניה הקלק לרישיון

מאיר בעל הנס 10

כריתה

2.6.21-2.10.21 1.6.21 מכנף נאה- 1 דוד כרמי בטיחות הקלק לרישיון

שדרות האורנים רמת אפעל 5

כריתה

1.6.21-1.10.21 31.5.21
הדר הלימון- 1
הדר המנדרין- 1
ליהיא אפעל אחר הקלק לרישיון

אלוף שדה פינת עוז 

כריתה

24.5.21-24.5.24 23.5.21

אזדרכת מצויה- 2

אלמוגן אתיופי- 1

אשל הפרקים- 3

ברכיכיטון אדרי- 1

היביסקוס רם- 1
דקל ושינגטוניה חוטית- 1
זית אירופי-1
ברוש מצוי- 15
לגרסטרמיה הודית- 31
סיסם הודי- 19
פלפלון דמוי-אלה- 2
תות לבן- 1
נת"ע נתיבי תחבורה, אלירן שומרון בניה הקלק לרישיון

אבא הלל 64

כריתה

24.5.21-24.9.21 23.5.21 אורן- 1 בנימין לוין אחר הקלק לרישיון

פארק לאומי

כריתה

24.5.21-.24.9.21 23.9.21 תמר מצוי-דקל- 1 גיל שיבולי בטיחות הקלק לרישיון

הגאון אליהו 14

כריתה

24.5.21-24.9.21 23.5.21

תמר מצוי-דקל- 1

אראוקריה רמה- 1

גלי קחילה בטיחות הקלק לרישיון

איתן יונה 2

כריתה

24.5.21-24.9.21 23.5.21 ברכיכיטון דו-גוני- 1 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

אלוף שדה פינת רבין ליד פינת כלב

כריתה

24.5.21-24.9.21 23.5.21 אורן- 1 רן סולימן אחר הקלק לרישיון

הפודים 30

כריתה

24.5.21-.24.5.24 23.5.21

פיקוס השדרות- 3

אזדרכת מצויה- 1

פלפלון דמוי-אלה- 2

קזוארינה שבטבטית- 3

אביב בפודים בע"מ בניה הקלק לרישיון

הגלגל 89

כריתה

24.5.21-24.9.21 23.5.21 דיפסיס דקרי- 1 מלי נאור בניה הקלק לרישיון

אלוף שדה פינת עוז

העתקה

24.5.21-24.5.24 23.5.21 זית אירופי- 9 נת"ע נתיבי תחבורה, אלירן שומרון בניה הקלק לרישיון

אלוף דוד 176

כריתה

17.5.21-17.9.21 16.5.21 אורן קפריסאי- 1 דן בלוך בטיחות הקלק לרישיון

אלוף דורי 9

כריתה

11.5.21-11.5.24 10.5.24

תמר מצוי-דקל- 6

הדר החושחש- 1

סיגלון עלה- מימוזה- 6

תות שחור- 1

איקליפטוס המקור- 1

בוהיניה מגוונת- 1

גואיבה מצויה- 1

פיקוס התאנה- 1

גילת חיבשוש לוי בניה הקלק לרישיון

עוזיאל 76-78

כריתה

13.5.21-13.9.21 12.5.21  צאלון נאה- 1 חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון

אנה פרנק 25

כריתה

13.5.21-13.5.24 12.5.21
תמר מצוי-דקל- 1
סיסם הודי- 1
אילנתה בלוטית- 4
בוהיניה מגוונת- 1
חיים דוד בניה הקלק לרישיון

גן אברהם ליד רח' יוסף הגלילי  7

כריתה

29.4.21-29.8.21 28.4.21 איקליפטוס המקור- 1 גיל שיבולי בניה הקלק לרישיון

אלוף יצחק חופי 44

כריתה

11.5.21-11.5.24 10.5.21 איקליפטוס המקור- 2 שניידר עומר בניה הקלק לרישיון

ספארי

כריתה

16.5.21-15.6.21 15.5.21

אורן ירושלים- 5

אלביציה צהובה- 1

קזוארינה שבטבטית- 1

ספארי רמת גן אחר הקלק לרישיון

הרבי מרוז'ין 10

כריתה

6.5.21-6.5.24 5.5.21

קליסטמון- 2

אראוקירה רמה- 1

תמר מצוי- דקל- 2

יחד מימוש תמ"א בע"מ בניה הקלק לרישיון

הרבי מרוז'ין 10

העתקה

6.5.21-6.5.24 5.5.21 זית אירופי- 1 יחד מימוש תמ"א בע"מ בניה הקלק לרישיון

דב פרידמן 28

כריתה

5.5.21-5.5.24 4.5.21

שפלרה מקרינה-2

אזדרכת מצויה- 2

שסק יפני- 1

אנגלאינווסט 38 בע"מ בניה הקלק לרישיון

שד' בן צבי 6

כריתה

3.5.21-3.9.24 2.5.21 פיקוס בנימינה- 6 לנה כהן אחר הקלק לרישיון

שד' הארונים 3

כריתה

14.6.21-14.6.23 13.6.21

בוהיניה מגוונת- 2

פנסית דו נוצתית- 5

סיסם הודי- 2

צאלון נאה- 1

תמר מצוי דקל- 1

אריה קוטלר בניה הקלק לרישיון

גן אורט כימיה

כריתה

2.5.21-2.8.21 1.5.21 קזוארינה שבטבטית- 1 ביטון יהודה בטיחות הקלק לרישיון

דרך בן גוריון ששת הימים- מכון קיץ גדות הירקון/ מוצא

כריתה

2.5.21-2.5.24 1.5.21 תות לבן- 1 בנימין כהן בניה הקלק לרישיון

פנחס רוטנברג 48

כריתה

2.5.21-2.5.21 1.5.21 פיקוס הגומי- 1 שלמה פריינטה בניה הקלק לרישיון

רוקח 118

כריתה

18.4.21-18.8.21 17.4.21 קתרוסית מרובעת- 1 רפאל חדד בטיחות הקלק לרישיון

בת שוע 7- גן ילדים 8,34

כריתה

14.4.21-14.8.21 13.4.21 אזדרכת מצויה- 2 דוד כרמי בטיחות הקלק לרישיון

העם הצרפתי 1

העתקה

27.4.21-27.4.24 26.4.21 זית אירופי- 1 ניר גרינברג בניה הקלק לרישיון

רוקח 121

כריתה

22.4.21-22.4.24 21.4.21 תמר מצוי- דקל אברהם שוורץ בניה הקלק לרישיון

פבריגט 28

כריתה

22.4.21-22.8.21 21.4.21

פיקוס אוזני- 2

סיסם הודי- 1

לנה כהן אחר הקלק לרישיון

מצדה 42

העתקה

22.4.21-22.4.24 21.4.21 זית אירופי- 1 אהרון יזרסקי בניה הקלק לרישיון

מצדה 42

כריתה

22.4.21-22.4.24 21.4.21 פלפלון דמוי-אלה- 2 אהרון יזרסקי בניה הקלק לרישיון

רות 4

כריתה

20.4.21-20.4.24 19.4.21

אזדרכת מוציה- 1

אראוקריה רמה- 1

סייגרוס רומנזוף- 1

דיפסיס דקרי- 1

ש.ל מגדלי השרון 2001 בע"מ בניה הקלק לרישיון

גבעתי 41

כריתה

20.4.21-20.4.24 19.4.21

סיסם הודי- 1

פיקוס קדוש- 1

אהד גליקסמן בניה הקלק לרישיון

חיבת ציון 34

כריתה

20.4.21-20.8.21 19.4.21 סיגלון עלה מימוזה- 1 בר גרזי בטיחות הקלק לרישיון

שד' הצבי בריכת דג הזהב

כריתה

19.4.21-19.8.21 18.4.21 אורן ירושלים- 1 יניב צביה בטיחות הקלק לרישיון

עלומים 23-31

כריתה

14.4.21-14.5.21 13.4.21

סיסם הודי-2

סיגלון עלה-מימוזה-2

פלפלון דמוי אלה-1

בוהיניה מגוונת-1

פיקוס בנימינה-3

מכנף נאה-1

ושינגטוניה חסונה-3

קרדן נדלן בניה הקלק לרישיון

הפודים 3

כריתה

1.4.21-1.8.21 31.3.21 ברכיכיטון צפצפתי-1 גיא שלום עץ מת הקלק לרישיון

אבא הילל 71

כריתה

1.4.21-1.8.21 31.3.21 סיגלון עלה- מימוזה- 1 גיא שלום עץ מת הקלק לרישיון

בי"ח תל השומר

כריתה

1.4.21-1.4.24 31.3.21 ארכיתמר אלכסנדרה-3 טל אינהורן בניה הקלק לרישיון

סן מרטין 19

כריתה

30.3.21-30.3.24 29.3.21

תמר מצוי-דקל-1

זית אירופי-1

גרופית הנדסה בניה הקלק לרישיון

תל חי 37

כריתה

29.3.21-29.7.21 28.3.21 ברכיכיטון אדרי-1 מליה מוראד בטיחות הקלק לרישיון

מחץ 9

כריתה

28.3.21-28.3.24 27.3.21 סייגרוס רומנזוף-2 בורגר אריה בניה הקלק לרישיון

שילה 3

כריתה

23.3.21-23.3.24 22.3.21

בוהיניה מגוונת-1

גרווילאה חסונה-1

תמר קנרי-1

מוקה גיזום בניה הקלק לרישיון

ארלוזרוב 61

כריתה

23.3.21-23.7.21 22.3.21 הדר האשכולית-1 יהודה שיש בטיחות הקלק לרישיון

הרא"ה 153

כריתה

25.3.21-25.3.24 24.3.21

אזדרכת מצויה-1

תמר קנרי-1

ע"ט חברה להתחדשות עירונית בניה הקלק לרישיון

דונש 1

כריתה

25.3.21-25.3.24 24.3.21

הדר החושחש-3

זית אירופי- 1              מנגו הודי-1

ושיינגטוניה חסונה-1

מוקה גיזום בניה הקלק לרישיון

דרום תל השומר

העתקה

11.3.21-11.3.24 10.3.21

זית אירופי-2         צאלון נאה-1

 

חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון

דרום תל השומר 

כריתה

11.3.21-11.3.24 10.3.21 עצים שונים-4463 חברה כלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון

משה דיין 13

כריתה

2.3.21-2.6.21 1.3.21 אורן-1 פריאנטי וניסה בטיחות הקלק לרישיון
אלוף דוד 103
כריתה
2.3.21-2.3.24 1.3.21 ברוש מצוי- 1 זמר טוב חיים בניה הקלק לרישיון
אלוף דוד 103
העתקה
2.3.21-2.3.24 1.3.21 מנגו הודי- 1
סייגרוס רומנזוף- 2
זמר טוב חיים בניה הקלק לרישיון
יוסף צבי 32
כריתה
7.3.21-7.3.24 6.3.21 סיסם הודי- 1 איתן זאבי בניה הקלק לרישיון
פארק לאומי
כריתה
28.2.21-28.6.21 27.2.21 קזוארינה שבטבטית- 1 גיל שיבולי עץ מת הקלק לרישיון
שילה 18
העתקה
28.2.21-28.2.24 27.2.21 זית אירופי- 1 א. אקזיטו השקעות בע"מ בניה הקלק לרישיון
דרך שיבא 5 ב'- מנדס 7 ב'
כריתה
28.2.21-28.6.21 27.2.21 אלמוגן רחב- עלים- 1 אלעד אלאוהב עץ מת הקלק לרישיון
אוניברסיטת בר אילן
כריתה
1.3.21-1.7.21 28.2.21 צאלון נאה- 2 אוניברסיטת בר אילן מחלת עץ הקלק לרישיון
שטח חקלאי תמל/1023
העתקה
15.2.21-15.2.24 14.2.21 זית אירופי- 250 רשות מקרקעי ישראל בניה הקלק לרישיון
שדרות הילד 5א'
כריתה
2.3.21-2.7.21 1.3.21 אזדרכת מצויה- 1 קוקה חנה בטיחות הקלק לרישיון
חורשת האיקליפטוס, פארק לאומי
כריתה
2.3.21-2.7.21 1.3.21 איקליפטוס- 3 גיל שיבולי עץ מת הקלק לרישיון
אלוף דוד 103
העתקה
2.3.21-2.3.24 1.3.21 מנגו הודי- 1
סייגרוס רומנזוף- 2
ברוש מצוי- 1
זמר טוב חיים בניה הקלק לרישיון
הרצל 24
כריתה
2.3.21-2.7.21 1.3.21 אוג הקופל- 1 דיין חי מחלת עץ הקלק לרישיון
מקדונלד 9
כריתה
18.2.21-18.2.21 17.2.21 תמר מצוי- דקל- 1 דליה הורוביץ בטיחות הקלק לרישיון
אבא הלל 64
כריתה
25.2.21-25.6.21 24.2.21 זית אירופי-1 גיל כץ אחר הקלק לרישיון
בן גוריון 54
כריתה
23.2.21-23.6.21 22.2.21 אזדרכת מצויה-1 רחפור רמי מחלת עץ הקלק לרישיון
מטה אהרון 1
העתקה
22.2.21-22.2.24 21.2.21 זית אירופי-1 אוריה לינדזן בניה הקלק לרישיון
מטה אהרון 1
כריתה
22.2.21-22.2.24 21.2.21 שלטית מקומטת-1
זית אירופי-1
אראוקריה רמה-3
סייגרוס רומנזוף-1
אוריה לינדזן בניה הקלק לרישיון
גן אלי כהן מערב
כריתה
22.2.21-22.6.21 21.2.21 קזוארינה שבטבטית רן סולימן מחלת עץ הקלק לרישיון
רזיאל 35
כריתה
22.2.21-22.6.21 21.2.21 תמר מצוי-דקל-1 אברהמי רותם בטיחות הקלק לרישיון
שאנן 24
כריתה
22.2.21-22.6.21 21.2.21 אזדרכת מצויה-1 סולודקי גנדי בטיחות הקלק לרישיון
שילה 15
כריתה
22.2.21-22.6.21 21.2.21 ברוש מצוי-3
תמר מצוי-דקל-1
נועה שדה עץ מת הקלק לרישיון
דרום תל השומר
כריתה
21.2.21-21.2.24 20.2.21 עצים שונים ראה סקר אגרונומי מאושר-96
עצים שונים ראה סקר אגרונומי מאושר-4713
החברה הכלכלית לפיתוח ר''ג בע''מ בניה הקלק לרישיון
דרום תל השומר
העתקה
21.2.21-21.2.24 20.2.21 עצים שונים ראה סקר אגרונומי מאושר-3
עצים שונים ראה סקר אגרונומי מאושר-3
החברה הכלכלית לפיתוח ר''ג בע''מ בניה הקלק לרישיון
אלוף שדה פינת רזיאל
כריתה
16.2.21-16.2.24 15.2.21 זית אירופי-3
תמר קנרי-3
שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בניה הקלק לרישיון
אלוף שדה פינת רזיאל
העתקה
16.2.21-16.2.24 15.2.21 זית אירופי-2
תות לבן-1
שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בניה הקלק לרישיון
נורדאו 18
כריתה
11.2.21-11.2.24 10.2.21 פלפלון דמוי-אלה-2
ברוש גדול-פרות-1
צ.פ. חברה לבניין בע''מ בניה הקלק לרישיון
סמ' שער הגיא 6
כריתה
11.2.21-11.6.21 10.2.21 אורן-1 לירון בכר בטיחות הקלק לרישיון
אחד העם 50-62
כריתה
9.2.21-9.2.24 8.2.21 הדר החושחש-2
ברכיכיטון אדרי-1
פיקוס צר-עלים-1
אזדרכת מצויה-5
ברוש מצוי-3
פיקוס הגומי-2
איקליפטוס המקור-5
סיסם הודי-1
רימון מצוי-1
קליסטמון הנצרים-1
סייגרוס רומנזוף-2
תמר מצוי-מדקל-1
זית אירופי-5
החברה לפינוי ובינוי בניה הקלק לרישיון
החולה 23
כריתה
24.1.21-24.5.21 23.1.21 ברכיכיטון הסלעים-2 אורן כהן בטיחות הקלק לרישיון
שדרות טובים
כריתה
4.2.21-4.2.23 3.2.21 תמר מצוי-דקל-2 גיא שלום בטיחות הקלק לרישיון
אנה פרנק 23
כריתה
4.2.21-4.2.23 3.2.21 תמר מצוי-דקל-1 גיא שלום בטיחות הקלק לרישיון
יהודית 1
כריתה
2.2.21-2.2.23 1.2.21 ברוש מצוי-2
אילנתה בלוטית-1
גוטליב אחריות בבניה בע''מ בניה הקלק לרישיון
הבנים 21 כפר אז''ר
כריתה
31.1.21-31.1.23 30.1.21 תמר מצוי-דקל-1 למפרט בילהה בטיחות הקלק לרישיון
פארק לאומי - חוות הסוסים
כריתה
28.1.21-28.1.23 27.1.21 אורן ירושלים-1
ושינגטוניה חסונה-2
עדי אלוני עץ מת הקלק לרישיון
פארק לאומי - חוות הסוסים
העתקה
28.1.21-28.1.21 27.1.21 זית אירופי-8 עדי אלוני עץ מת הקלק לרישיון
ז'בוטינסקי 103
כריתה
26.1.21-26.1.23 25.1.21 פיקוס קדוש-1
אילנתה בלוטית-1
ש.כ. ז'בוטינסקי ר''ג בניה הקלק לרישיון
ארלוזורוב פינת המצייר
כריתה
21.1.21-21.1.23 20.1.21 סיסם הודי-1 אורן כהן בטיחות הקלק לרישיון
חיבת ציון 34
כריתה
21.1.21-21.1.23 20.1.21 סיגלון עלה-מימוזה-1 אורן כהן בטיחות הקלק לרישיון
גורי יהודה 6
כריתה
21.1.21-21.1.23 20.1.21 סיסם הודי-1 אורן כהן בטיחות הקלק לרישיון
קריניצי - ליד השלישות
כריתה
21.1.21-21.1.23 20.1.21 בריכיכטון אדרי-1 מליה מוראד עץ מת הקלק לרישיון
אינשטיין 18
כריתה
21.1.21-21.1.23 20.1.21 1299-1 מליה מוראד עץ מת הקלק לרישיון
טבנקין 7
כריתה
21.1.21-21.1.23 20.1.21 בריכיכטון אדרי-1 מליה מוראד עץ מת הקלק לרישיון
אלוף דוד 119
כריתה
28.1.21-27.2.21 27.1.21 קריית הפקן-1
סייגרוס רומנזוף-1
אראוקריה רמה-1
זית אירופי-1
נמדר איתמר בניה הקלק לרישיון
רמז 6
כריתה
21.1.21-21.1.23 20.1.21 קזוארינה שבטבטית-1
סיגלון עלה-מימוזה-1
דוד כרמי בטיחות הקלק לרישיון
עודד פינת אלון דוד
כריתה
4.1.21-25.2.21 3.1.21 מילה ירוקת-עד-1 חיים ינאי עץ מת הקלק לרישיון