ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף תשתיות | מחלקת גנים ונוף | פקיד היערות העירוני | רשיונות פקיד היערות | רשיונות לביצוע כריתה/העתקה 2017 רשיונות פקיד היערות

רשיונות לביצוע כריתה/העתקה 2017

שם הרחוב

מתאריך – עד תאריך

ניתן להגיש ערעור עד 

סוג העצים

שם בעל הרשיון

סיבת הכריתה

הבקשה

רמת אפעל - אולם ספורט - כריתה 17.12.17 - 21.1.18 31.12.17 1 ושינגטוניה חסונה
9 ברוש מצוי
1 סייגרוס רומנזוף
אריה קוטלר בניה הקלק לרישיון
העמל 22 - כריתה 21.12.17 - 18.1.18 21.12.17 2 תמר מצוי-דקל
1 ברכיכיטון אדרי
2 הדר הלימון
1 פיקוס בנימינה
אשדר חברה לבניה בניה הקלק לרישיון
שדרות השחרור 4 - כריתה 21.12.17 - 21.1.18 21.12.17 1 פיקוס בנימינה מלכה ורוני בר יהודה בניה הקלק לרישיון
פארק לאומי - כריתה 7.12.17 - 7.1.18 9.12.17 7 אורן עיריית רמת-גן בטיחות הקלק לרישיון
שדרות ירושלים 94-92 - כריתה 7.12.17 - 7.1.18 9.12.17 1 חלבלוב רותמי
7 פיקוס השדרות
7 ברוש מצוי
1 פלפלון דמוי-אלה
1 דקל ושינגטוניה חוטית
1 סייגרוס רומנזוף
עו"ד גיא פברמן בניה הקלק לרישיון
גן אלקס - כריתה 27.11.17 - 5.12.17 27.11.17 1 תות שחור חיים ינאי מחלת עץ הקלק לרישיון
שדרות הצבי 1 - כריתה 23.11.17 - 24.12.17 23.11.17 7 קזוארינה שבטבטית ספארי רמת-גן בניה הקלק לרישיון
ואדי כופר - העתקה 21.11.17 - 19.12.17 21.11.17 1 ברכיכיטון הסלעים רם איזנברג אחר הקלק לרישיון
רוזן 27 - כריתה 20.11.17 - 21.12.17 20.11.17 1 קריית הפקן גלית ליפשיץ בניה הקלק לרישיון
גאולים, המעפיל ומורדי הגטאות - כריתה 19.11.17 - 19.12.17 16.11.17 6 אזדרכת מצויה
1 תמר מצוי-דקל
1 הדר החושחש
עופר מיעארה בניה הקלק לרישיון
אבא הילל 146 - כריתה 21.11.17 - 21.12.17 13.12.17 3 אזדרכת מצויה
5 איקליפטוס המקור
1 זית אירופי
1 פיקוס בנימינה
1 פיקוס קדוש
1 תבטיה גדולה
1 צמר מצוי-דקל
שגית קורן בניה הקלק לרישיון
עלייה ראשונה 5 - כריתה 9.11.17 - 10.12.17 7.12.17 1 תמר קנרי
1 קליסטמון הנצרים
1 קליסטמון
2 אורן ירושלים
1 גואיבה מצויה
רוברט שפיגל בריאות היער (סניטציה) הקלק לרישיון
גן הר הבנים- כריתה 30.11.17 - 30.12.17 14.11.17

7 אזדרכת מצויה
1 תמר מצוי - דקל
1 אלון מצוי
1דקל ושינטונגיה חוטית

10 ברוש  אריזוני

1 סיגלון עלה מימוזה

8 קזוארינה שבטבטית

אריה קוטלר הקלק לרישיון
דבורה הנביאה 4 - כריתה 3.10.17-23.11.17 17.10.17 1 איקליפטוס המקור
1 ושינגטוניה חסונה
מעוז דניאל חברה קבלנית בניה הקלק לרישיון
תובל 13 - כריתה 2.10.17-2.11.17 17.10.17 1 סיגלון עלה-מימוזה
4 אזדרכת מצויה
1 ושינגטוניה חסונה
1 דקל ושינגטוניה חוטית
מ.ש.א פגודה בע"מ בניה הקלק לרישיון
חצור 20 - כריתה 1.10.17-1.11.17 15.10.17 1 ושינגטוניה חסונה
1 הדר הלימון
ע. ערוסי ייעוץ ויזמות בע"מ בניה הקלק לרישיון
קריניצי 101 - כריתה 1.10.17-1.11.17 15.10.17 3 אזדרכת מצויה
1 פיקוס מעוקם
1 סיסם הודי
חייק דוד בניה הקלק לרישיון
רמבה 7 - כריתה 27.9.17-30.10.17 9.10.17 1 צאלון נאה שינט דן בטיחות הקלק לרישיון
תרפ"ב 12 - כריתה 24.9.17-24.10.17 7.10.17 1 אבוקדו אמריקני
1 אזדרכת מצויה
1 ברכיכיטון צפצפתי
תרפ"ב 12 תמ"א 38 בע"מ בניה הקלק לרישיון
המעגל 29 - כריתה 9.10.17-8.11.17 2.11.17 1 תות לבן
1 מנגו הודי
1 פיקוס השדרות
דניאל קשטן בניה הקלק לרישיון
הדר 13 (ביה"ס גבעולים) - כריתה 18.9.17-18.10.17 26.9.17 11 קזוארינה מכחילה עליזה אהרנטל בטיחות הקלק לרישיון
שדרות השושנים 1 - כריתה 2.10.17-1.11.17 25.9.17 1 דקל ושינגטוניה חוטית חיה שביט בטיחות הקלק לרישיון
בועז 10 - כריתה 2.10.17-1.11.17 25.9.17 1 תמר מצוי-דקל שובל מתחמי מגורים בע"מ בניה הקלק לרישיון
עוזיאל 120 - כריתה 2.10.17-1.11.17 25.9.17 1 דקל ושינגטוניה חוטית
3 בוהיניה מגוונת
ד.ר. חיזוק ובינוי בע"מ בניה הקלק לרישיון
מוזיאון רמת-גן אבא הלל - כריתה 27.9.17-27.10.17 20.9.17 4 אקליפטוס המקור שגית קורן בניה הקלק לרישיון
הררי 11-5 - כריתה 18.9.17-18.10.17 9.9.17 2 פיקוס בנימינה
1 צאלון נאה
1 פיקוס הגומי
8 קזוארינה שבטבטית
1 ושינגטוניה חסונה
1 תמר מצוי-דקל
נן קבוצת בכר נדל"ן בניה הקלק לרישיון
רחובות הנהר 7 - כריתה 29.8.17-28.9.17 22.8.17 1 תמר מצוי-דקל
1 פלפלון דמוי-אלה
אשדר חברה לבניה בניה הקלק לרישיון
איינשטיין 21 - כריתה 29.8.17-28.9.17 22.8.17 3 קליסטמון
3 ברכיכיטון צפצפתי
ישראמיש השקעות בניה הקלק לרישיון
עציון 8 - כריתה 16.8.17-15.9.17 9.8.17 1 תות שדה
1 אזדרכת מצויה
1 פלפלון דמוי-אלה
עו"ד רועי נחומקה בניה הקלק לרישיון
חיבת ציון 11 - כריתה 16.8.17-15.9.17 9.8.17 2 ברכיכיטון צפצפתי א.ב. לרובה ושיפוצים בניה הקלק לרישיון
בנימין 9 - כריתה 15.8.17-14.9.17 8.8.17 2 אראוקריה רמה
2 פלפלון דמוי-אלה
1 סיגלון עלה-מימוזה
מגדלי הייליין בר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון
המתמיד 19 - כריתה 15.8.17-14.9.17 8.8.17 1 פלפלון דמוי-אלה
1 תויה מזרחית
2 ברוש מצוי
1 פלומריה ריחנית
1 פיקוס חלוד
1 זית אירופי
1 שקד מצוי
1 ושינגטוניה חסונה
מגדלי הייליין בר"ג בע"מ בניה הקלק לרישיון
נווה יהושע - כריתה 10.8.17-9.9.17 6.8.17 1 סיגלון עלה-מימוזה
4 אזדרכת מצויה
1 ושינגטוניה חסונה
1 דקל ושינגטוניה חוטית
מ.ש.א פגודה בע"מ בניה הקלק לרישיון
בית ספר אהל שם - כריתה 23.7.17-7.9.17 23.7.17 18 תמר מצוי-דקל
1 סיסם הודי
חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון
תרע"ד 9 - כריתה 3.8.17-2.9.17 30.7.17 1 ברכיכיטון אדרי יאיר נאמן מחלת עץ הקלק לרישיון
בועז 4 - כריתה 2.8.17-1.9.17 26.7.17 1 סיגלון עלה-מימוזה
3 אראוקריה רמה
2 פיקוס השדרות
אוחנה גרופ בניה הקלק לרישיון
בית הספר ארנון - כריתה 20.7.17-24.8.17 19.7.17 1 סיסם הודי
1 פנסית דו-נוצתית
3 קזוארינה שבטבטית
1 סיגלון עלה-מימוזה
1 תמר מצוי-דקל
אריה קוטלר בניה הקלק לרישיון
המעגל 44 - כריתה 24.7.17-23.8.17 17.7.17 1 אזדרכת מצויה מאירוביץ ייזום תמ"א 38 בניה הקלק לרישיון
בית הלל 1 - כריתה 24.7.17-23.8.17 17.7.17 1 פלומריה ריחנית
1 אבוקדו הודי
יעקב גרמבק בניה הקלק לרישיון
ארלוזורוב 11 - כריתה 11.7.17-10.8.17 5.7.17 6 אזדרכת מצויה
1 סיגלון עלה-מימוזה
1 סיסם הודי
שרה דהאן בניה הקלק לרישיון
אסף 30 - כריתה 20.6.17-27.7.17 20.6.17 1 גרוויאלה חסונה
2 ברוש גדול
4 פיקוס השדרות

קוסמופוליס בע"מ

הקלק לרישיון
תרצה - כריתה 15.6.2017-22.7.17 28.6.17 1 אזרכת מצויה גיל כץ פיתוח נופי הקלק לרישיון
נח מוזס 1 - כריתה 8.6.2017-15.7.17 22.6.2017 1 ברוש מצוי
1 תמר מצוי-דקל
אבי ארד הכשרה חקלאית הקלק לרישיון
משה שרת 44 - כריתה 6.6.2017-6.7.17 20.6.2017 1 דקל ושינגטוניה חוטית כוכב שרת בניה הקלק לרישיון
הגלגל 73 - כריתה 4.6.2017-4.7.17 18.6.17 2 תמר קנרי עירית פרידמן בטיחות הקלק לרישיון
שדרות הקונגרס 11 - כריתה 19.4.2017-31.5.17

-

4 פיקוס השדרות
2 ברוש מצוי
נחמני ד.ר.יזמות ובניה בע"מ בניה הקלק לרישיון
אלוף הניצחון 20 - כריתה 16.4.2017-23.5.17 4 אורן
1 שיטה סלילנית
נקסט טאוור בע"מ בניה הקלק לרישיון
גן שאול - כריתה 11.4.2017-18.5.17

-


6 ברוש אריזוני
4 חרוב מצוי
1 תות לבן
10 אורן ירושלים
1 פלפלון דמוי-אלה
10 אלוקזוארינה אשונה
4 איקליפטוס הצוארון
1 צאלון נאה
יאיר נאמן בטיחות הקלק לרישיון
המעגל 26 - כריתה 11.4.2017-18.5.17

-

1 תות לבן
1 אורן קפריסאי
1 אזדרכת מצויה
1 מכנף נאה
2 חרוב מצוי
1 פלפלון דמוי-אלה
1 תבטיה גדולה
15 ברוש מצוי
4 קליסטמון הנצרים
1 פיקוס קדוש
1 סיגלון עלה-מימוזה
24 אלוקזוארינה אשונה
אריה קוטלר מחלת עץ הקלק לרישיון
כיכר רמב"ם - כריתה 11.4.2017-18.5.17

-

1 תמר מצוי דקל חיים ינאי בטיחות הקלק לרישיון
אהרונסון 44 - כריתה 5.4.2017-5.5.17 4 סיגלון עלה-מימוזה דור רייטמן בניה הקלק לרישיון
סוקולוב 18-20 - כריתה 5.4.2017-5.5.17 1 פלפלון דמוי-אלה דור רייטמן בניה הקלק לרישיון
יוסף הגלילי פינת ז'בוטינסקי - כריתה 29.3.2017-30.4.17

-

19 איקליפטוס המקור
1 איקליפטוס
17 ברוש מצוי
6 ברכיכיטון אדרי
1 ברכיכיטון צפצפתי
1 דיפסיס דקרי
2 דקל ושינגטוניה חוטית
1 זית אירופי
1 חרוב מצוי
4 סיסם הודי
22 קזוארינה שבטבטית
יואב זהבי - מגדל אחדות בניה הקלק לרישיון
תל השומר (מול המיון) - כריתה 30.3.2017-6.5.17

-

1 מכנף נאה נעמי ווינגרוד בניה הקלק לרישיון
חרות 51 - כריתה 6.4.2017-6.5.17 6 סייגרוס רומנזוף
2 ברוש מצוי
נחמני ד.ר.יזמות ובניה בע"מ בניה הקלק לרישיון
מיכה 7 - כריתה 6.4.2017-6.5.17 1 פיקוס בנימינה
1 הדר החושחש
1 פיקוס הגומי
1 אלמוגן רחב-עלים
ערן קרוטושינסקי בניה הקלק לרישיון
תלפיות 13 - כריתה 3.4.2017-3.5.17

-

1 דקל ושינגטוניה חוטית
1 תמר מצוי-דקל
1 תות לבן
3 אזדרכת מצויה
אנגלאינווסט 38 בע"מ בניה הקלק לרישיון
מנדס 55 - כריתה 23.3.2017-22.4.17 3 גרווילאה חסונה
2 ברוש גדול-פירות
4 סיגלון עלה-מימוזה
1 ושינגטוניה חסונה
רון גבאי בניה הקלק לרישיון

שלם 4 - כריתה

14.3.2017-13.4.17         - ברכיכיטון רון גבאי בניה הקלק לרישיון

קריניצי 75 - כריתה

14.2.2017-16.3.17 1 ברכיכיטון צפצפתי
1 סיסם הודי
1 פיקוס בנימינה
6 פלומריה ריחנית
1 פלפלון דמוי-אלה
2 שסק יפני
אנגלאינווסט 38 בע"מ בניה הקלק לרישיון

הבילויים 37 - כריתה

3.1.17-30.1.17

 

1 פיקוס בנימינה  

1 אלה אטלנטית

6 דקל ושינגטוניה חוטית

1 אלמוגן רחב-עלים

1 ברוש מצוי

1 אראוקריה רמה

ארכיתמר
1 אלכסנדרה

חזי קורן

בניה

הקלק לרישיון