ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף תשתיות | מחלקת גנים ונוף | פקיד היערות העירוני מחלקת גנים ונוף

פקיד היערות העירוני

  • אבישי ישכרי

    פקיד יערות עירוני
  • פקיד היערות העירוני הינו גוף שבסמכותו להנפיק רישיונות כריתת/העתקת עצים. בעבר התפקיד מולא על ידי פקידי יערות קק"ל. עם אישורו של החוק החדש בשנת 2008 - תיקון 89 לחוק התכנון והבניה - נקבע על ידי משרד החקלאות שתפקיד פקיד היערות יינתן גם למספר ערים בארץ ובהן רמת-גן. הימצאות פקיד יערות ברמת-גן מאפשר מתן שרות אישי ומהיר לרווחת תושבי העיר.

 

פקיד היערות העירוני

רוקח 145 | רמת-גן
03-6753663
03-6753895