ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף תשתיות | מחלקת גנים ונוף אגף תשתיות

מחלקת גנים ונוף

 • אייל בן דוד 

  מנהל המחלקה
 • מחלקת גנים ונוף אחראית על חזות העיר הכוללת את הגנים, הגינות הציבוריות, איי התנועה, פסי הירק, העצים, הפרחים ועל מתקני המשחקים בגנים הציבוריים. כמו כן, מטפלת המחלקה בבקשות ובהצעות המגיעות מתושבי העיר לגבי נושאים אלו ונושאים נוספים כגון: ניקיון הגנים, התקנת פרגולות, גיזום עצים המהווים הפרעה, שתילת עצים חדשים, פרחים, שיחים ומטפסים, התקנת מתקני משחקים, התקנת ברזיות.

  במחלקת גנים ונוף משקיעים מאמצים רבים בטיפול ובשמירה על העצים בעיר. מחלקת גנים ונוף פועלת לחיזוק המודעות בקרב תושבי העיר רמת-גן באשר לחשיבות העצים במרחב העירוני ובמיוחד תרומתם לאקלים, לאסתטיקה ולאיכות הסביבה ולהבנה כי לעיתים העצים קשורים לאירוע היסטורי ומהווים כך חוט מקשר עם העבר ומורשת לדורות הבאים
  .

   

  המחלקה פועלת באמצעות חלוקה לצוותים המורכבים מאנשי מקצוע ייחודיים בתחומי הגינון, הבינוי, ההשקיה, המכונאות והמסגרות: צוות גיזום עצים, צוות גיזום שיחים, צוות שתילת פרחים, שיחים ועצים, צוות השקיה, צוות כיסוח דשאים, צוות מתקני משחקים, צוות הדברה-  האחראי על הדברת הצמחייה. 

 

מחלקת גנים ונוף

רוקח 145 | רמת-גן
 • קבלת קהל בתאום מראש

פניות ציבור 03-6753883
03-6753895

משרדים/הנהלה/הנהלת חשבונות

03-6753889