ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף תשתיות | מחלקת גנים ונוף אגף תשתיות

מחלקת גנים ונוף

  • אייל בן דוד 

    סגן מנהל אגף תשתיות ומנהל מחלקת גנים ונוף
  •  

תחומי פעילות:

  • מחלקת גנים ונוף מבצעת עבודות בתחום הגינון והבטיחות בגנים ובשטחים הציבוריים.
  • המחלקה אחראית על חזות העיר: גינות ציבוריות, גינות כלבים, איי תנועה, חורשות, עצים, פרחים, מתקני המשחקים והכושר הנמצאים בתוך הגנים הציבוריים (מדובר בכ-940 דונם שטחים מגוננים ומטופלים על ידי המחלקה).
  • בעיר מצויים כ- 30,000 עצים המחולקים ב- 22,000 בשצ"פים, 5,000 ברחובות ו- 3,000 במבני ציבור.
  • טיפול בפניות מוקד.
 

מחלקת גנים ונוף

רוקח 145 | רמת-גן
  • קבלת קהל בתאום מראש

פניות ציבור - בתיאום טלפוני: 03-6753883
03-6753895

משרדים/הנהלה/הנהלת חשבונות

פקיד יערות עירוני – בתיאום טלפוני: 03-6753663 | אוית יעקב- עוזרת סגן מנהל אגף תשתיות- 03-6753884