ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף תשתיות | מחלקת דרכים ותאום הנדסי אגף תשתיות

מחלקת דרכים ותאום הנדסי

 • עדי אלוני

  מנהל המחלקה
 • מחלקת דרכים אחראית לביצוע עבודות סלילה באספלט, פיתוח מדרכות ורחובות משולבים, הקמת שבילי אופניים, פסי האטה, מעקות בטיחות, עמודי חסימה, גדרות הפרדה, סככות המתנה לאוטובוסים, אחזקת כבישים, מדרכות, תמרורים וסימון כבישים, וכן למימוש החלטות ועדת תנועה העירונית.


  המחלקה אחראית על מערכת התיעול העירונית ופועלת לשדרוג קווי הניקוז ברמת-גן בהתאם לתכנית אב. במסגרת המחלקה פועל מדור לתאום הנדסי למתן מידע בנושא תשתיות קיימות ומתוכננות בעיר ולביצוע תיאום הנדסי של גורמי התשתיות העירוניות והציבוריות. בנוסף, במסגרת המחלקה פועלות יחידות הניהול, יחידת תחזוקת תמרורים ובטיחות בדרכים, מדור מפקחים, מדור תיעול וניקוז.

 

מחלקת דרכים ותאום הנדסי

המעגל 26 | רמת-גן


 • יום ב

  17:00 - 15:00


 • יום ה

  11:30- 09:30

03-6753542
03-6753410