ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף תשתיות | מחלקת חשמל מאור אגף תשתיות

מחלקת חשמל מאור

  • אלכס רזניק

    מנהל המחלקה
  • מחלקת חשמל ומאור מתחזקת את מערכת התאורה העירונית ומטפלת מול חברת החשמל בכל הנושא של חיבורי חשמל חדשים למוסדות עירייה. ברחבי העיר רמת-גן מצויים כ-15,000 פנסים המוצבים על עמודים מסוגים שונים, חלקם הגדול על עמודי חב' חשמל. מערכת התאורה מופעלת על ידי כ-80 מרכזיות מאור הפזורות ברחבי העיר, אשר מופעלות באמצעות בקרה אוטומטית על ידי שעונים אסטרונומיים. שעונים אלו קובעים את זמני ההדלקה והכיבוי של התאורה בהתאם לשקיעת השמש וזריחתה.


    פעילות המחלקה כוללת: תחזוקה כוללת של פנסי התאורה העירוניים - תחזוקה יזומה, מונעת וניקיון, וכן - מתוקנות תקלות כגון החלפת נורות שרופות או ציוד הדלקה לא תקין, איתור תקלות וקצרים, מעקב אחר עבודות חשמל במסגרת בניה ציבורית חדשה, תאום והזמנת עבודות מול חברת חשמל, תכנון ופיקוח על שיפוצי מערכות חשמל במבני ציבור שונים, תכנון ופיקוח על מערכות תאורה ציבורית חדשות במסגרת שיפוץ רחובות לשיפור עוצמות התאורה, מתן סיוע למחלקות עירייה המבצעות אירועים, כגון מח' אירועים, מח' ספורט, אגף החינוך, במתן פתרונות לחיבורי חשמל והעמדת תורני חשמל באירועים.

  • על תקלות בתאורה בשעות הלילה בהיקף רחב (רחוב חשוך או אזור שלם) יש לדווח למוקד העירוני 109.