ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף תשתיות אגפים ומחלקות

אגף תשתיות

 • עדי אלוני

  מנהל אגף תשתיות

 

 


 

אגף תשתיות מונה 4 מחלקות:

אחזקת דרכים, ניקוז ותיעול, חשמל ומאור וגנים ונוף.

תחומי הפעילות:

 • ביצוע עבודות פיתוח ושיקום רחובות בעיר.
 • פיתוח שבילי אופניים.
 • ביצוע שינויים גיאומטריים.
 • טיפול בבקשות למתן אישורי תאום הנדסי.
 • הקמה ושדרוג פארקים.
 • הקמת מעגלי תנועה.
 • הנגשת מעברים.
 • ביצוע סקרים והתאמות נגישות.

דוא"ל:


[email protected]