ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | דוברות, הסברה ומדיה אגפים ומחלקות

דוברות, הסברה ומדיה

  • נועה מירקין קודנצ'יק

    מ"מ מנהלת אגף דוברות, מדיה ודיגיטל. דוברת העירייה