ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | דוברות, הסברה ומדיה אגפים ומחלקות

דוברות, הסברה ומדיה

  • ליבנת נזרי 

    מנהלת אגף דוברות, מדיה ודיגיטל. דוברת העירייה