ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף שפ"ע אגפים ומחלקות

אגף שפ"ע

  • אלברט אוחיון

    מנהל האגף

האגף לשיפור פני העיר (שפ"ע) פועל לטיפוח חזות העיר למען איכות החיים של תושבי העיר. האגף אחראי על ניקיון, איכות הסביבה, הפרדת פסולת, קידום עסקים בעיר, הדברה, מוסך ותחבורה, וטרינריה, פרסום ושילוט ברחבי העיר. אגף שפ"ע מעמיד בחשיבות גבוהה מאוד את ניקיונה וטיפוחה של העיר, ולכן בעבודה יום-יומית העובדים מקפידים על איכות עבודתם.

 

האגף נותן שירותים לתושבים בתחומים הבאים: פינוי אשפה מהבתים והעסקים בעיר, הפרדת אשפה, הטעמת החינוך סביבתי, ניקיון שטחים ציבורים בעיר (למעט גנים ופארקים), הפעלת גינות קהילתיות וקורסים לפיתוח גינות קהילתיות, מתן שרותי התקנה ואחזקה למכלי אשפה, לוחות מודעות ומתקני תברואה, פיקוח והנחיה בפרסום ושילוט, פעילות בתחום רישוי עסקים, הדברת מזיקים ואוגרים, טיפול בדבורים ונחשים, הדברת כיני יונים (לא מטפלים בהרחקת יונים), הפעלת מוסך העירייה, שירות מכירת שקיות אשפה לתושבים ותשלומי אגרות וקנסות.