ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ביטחון ואכיפה | מחלקת ביטחון מוסדות חינוך אגף ביטחון ואכיפה

מחלקת ביטחון מוסדות חינוך

 • איתן כהן

  קב"ט ומנהל מחלקת ביטחון מוסדות חינוך
 •  

  אחריות מחלקת ביטחון  מוסדות חינוך כוללת: אבטחת מוסדות החינוך בהתאם לתיקצוב משטרת ישראל בהתבסס על אבטחה חמושה צמודה; סיורים ממונעים של סייריםבגיבוי משטרת ישראל על ידי יחידות הסיור בהתאם לצורך: הפעלת סיירי גני ילדים בחלוקה אזורית - צפון ,מרכז ודרום; הפעלת סייר לילה בקיץ בין השעות 24:00-19:00 ובחורף בין השעות 23:00-18:00; קיום הדרכות ותרגילים - הדרכת תרחיש "חפץ חשוד", הדרכה לרכזי הביטחון וכן הדרכת ואימוני נשק לאוחזיי נשק עירוני.


  המחלקה מקיימת תרגילי היערכות והכנות לשעת חירום במוסדות החינוך במהלך שנת הלימודים. התרגילים כוללים: ירידה למקלטים, פינוי, רעידת אדמה, תרגיל ארצי למוסדות חינוך והדרכות מדריכות לשעת חירום (מאלש"חיות) של פיקוד העורף לתלמידים וצוותי בתי הספר.


  ב
  מסגרת פעילות המחלקה מתקיימים כנסים והשתלמויות לסגלים ובעלי תפקיד. המחלקה מבצעת הכשרות בנושא עזרה ראשונה וכן מבצעת ביקורות וטיפול אחזקת ציוד במוסדות חינוך-  חליפת מיגון בית ספרית. הקב"טים מבצעים ביקורות שוטפות במוסדות החינוך לגבי הנושאים הבאים: אבטחה, גידור, שערים, ציוד כיבוי אש, ציוד עזרה ראשונה, מערכות מצוקה, מערכות כריזה, מערכות אזעקה, מצלמות ביטחון, מקלטים ומפגעים בטיחותיים ויציאות חוץ בית ספריות. המחלקה מקיימת תדרוכים לצוותי ההוראה השונים, לנהגים ומאבטחים לאורך כל שנת הפעילות. התדרוכים כוללים תדרוכים לקראת אירועים שונים בחגים ובקייטנות הקיץ, וכן תדרוכים לקראת משלחות נוער לחו"ל, הסעות, חופשות, תדרוכי ביטחון ובטיחות קבלנים בטרם כניסה לעבודה, ועוד.


  במהלך שנת הפעילות המחלקה מציבה מאבטחים במוסדות החינוך בעיר בהתאם לתקציב משטרת ישראל באמצעות חברות אבטחה חיצוניות. המחלקה מתגברת בנוכחות נוספת של אנשי ביטחון בעת אירועים חריגים בתחום הביטחון, וכן מפעילה מערך מתנדבים במעברי החצייה לבטיחות הילדים בקרבת מוסדות החינוך.