ראשי | שירותים באתר | פיקוח ותברואה | פיקוח ותברואה שירותים באתר

פיקוח ותברואה

עיריית רמת-גן היא עיר ירוקה המשקיעה משאבים רבים בשמירה על עיר נקייה, הגיינית ואסתטית. העירייה, באמצעות אגף שפ"ע, עוסקת בקידום המיחזור בעיר ובטיפול בבעיית הצטברות הפסולת והאשפה. אגף שפ"ע מטפל בפינוי אשפה מבתים, עסקים ומפעלים, פינוי אשפה חריגה וגזם פרטי, מיחזור אשפה, ניקוי רחובות ידני ומכני, פעילות ניקיון באירועים, הדברת מזיקים ופינוי פגרים. לכם, התושבים, חלק חשוב ומשמעותי בעשייה בתחומים אלה. עזרו גם אתם למחזר, ולשמור על עיר נקייה ויפה.