ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ההנדסה | מחלקת רישוי בניה אגף ההנדסה

מחלקת רישוי בניה

 • שרון ירחי

  מנהל המחלקה
 • מחלקת רישוי בניה מיישמת את המדיניות התכנונית של העירייה הלכה למעשה, בכפוף להוראות חוק תכנון ובניה (התשכ"ה 1965) ולתכניות בנין עיר. המחלקה אחראית על הליכי רישוי בניה הכוללים בדיקה וליווי בקשות להיתר, הכנת בקשות להיתר לדיון בוועדה והוצאת היתרי בניה.

  לתשומת לב: בקשה להיתר בניה חייבת להיות מוגשת על ידי אדריכל, מהנדס או הנדסאי הרשום ברשם האדריכלים, מהנדסים או ההנדסאים.
 

מחלקת רישוי בניה

המעגל 26 | רמת-גן
שעות קבלת קהל:
 • ימים ג (בתיאום מראש), ה

  11:30 - 08:30
 • יום ב

  17:00 - 15:00
שעות מענה טלפוני:
 • ימים א, ד, ה

  15:00 - 13:30
 • יום ב

  12:00 - 10:00
6753530 / 6753243
03-6753223