ראשי | מטפחים איכות חיים | מסלולי הליכה בעיר | רמת שקמה ואזור הפארק הלאומי מסלולי הליכה בעיר

רמת שקמה ואזור הפארק הלאומי

שקמת רמת השקמה

 

עץ שקמה חלול ומפורסם שאף נתן את שמו לשכונה בסביבתו. העץ נמצא בגן ציבורי קטן ובו גם אנדרטה לבני השכונה שנפלו במערכות ישראל.

גישה: רחוב עזריאל, ממערב לבית מס' 1.

 

חורשת האקליפטוסים במערב הפארק הלאומי


בחורשה מקננים עטלפונים אוכלי חרקים. העטלפונים משמשים כפועלי הדברה נד מפגעי היתושים באזור.

גישה: דרך השביל המוביל לחוות הסוסים הסמוכה לפארק.

 

הפארק הלאומי


הפארק העירוני המרכזי של רמת-גן עוצב רובו ככולו בידי אדם, אך האגם שבפארק מושך אליו עופות מים רבים בחורף. לאורך הדופן המזרחית של הפארק נמצאת רצועה לא נטועה, ובה שפע פרחי בר באביב. בדרום הפארק מתפתל אפיק נחל כופר בין חורשות אקליפטוסים, ומאפשר למבקרים ניתוק מהכרך הצפוף.

גישה: שדרות הצבי. עמוס בשבתות ובחגים.

 

חורשת אדיס דה-בר


גבעת כורכר נטועה אורנים, בשוליה שרדה צמחיית כורכר טבעית כמו צהרון ("אירוס אחר הצהריים") ומצילות מצויצות.

גישה: רח' רמת חן פינת רח' המאה ואחד.