ראשי | מטפחים איכות חיים | מסלולי הליכה בעיר | גדת נחל הירקון מסלולי הליכה בעיר

גדת נחל הירקון

רצועת העב-קנה בירקון
 
אזור לא מפותח בו גדלה צמחיית גדות סבוכה, בעיקר שיחי עב-קנה, פטל ואחרים. לעיתים ניתן לפגוש בסבך נמיות ונוטריות ובמי הנהר משתכשכים צבי ביצה.
 
גישה: קטע הירקון מצפון לאצטדיון רמת-גן.
 
הירקון התיכון ואנדרטת גנרל היל

חלקו התחתון של הירקון בתחומי רמת-גן.
לאורכו ניטעו אקליפטוסים בצפיפות רבה. למרות מיעוט הצמחייה הטבעית, הרצועה הצרה שבין שכונת הוותיקים והנחל משמשת למעבר בעלי חיים בין השטחים הפתוחים במעלה ובמורד הירקון.
 
גישה: שביל רגלי צר בגדה הדרומית של הירקון מאנדרטת הצליחה (צומת דרך אבא הלל/בן גוריון), עד סכר שבע טחנות.
 
שבע טחנות
 
אתר היסטורי השוכן על גדת נחל הירקון, בו פעלו בעבר שבע טחנות קמח אשר הונעו בכח מימיו של הירקון.
 
גישה: רח' רוקח 80.