ראשי | מטפחים איכות חיים | מסלולי הליכה בעיר | דרך העתיקות מסלולי הליכה בעיר

דרך העתיקות

שבע טחנות

אתר היסטורי השוכן על גדת נחל הירקון, בו פעלו בעבר שבע טחנות קמח אשר הונעו בכח מימיו של הירקון.


גישה
: רח' רוקח 80.


גבעה נישאה הצופה לעבר רמת גן ופארק הירקון


שרידי עיר קדומה וריכוז פרחי בר ובעלי חיים קטנים.


גישה
: מרח' איתמר/רוקח ברמת גן, או ברגל ובאופניים מפארק ראש ציפור.