ראשי | מטפחים איכות חיים | גינות קהילתיות | רקע וחשיבות טיפוח גינות קהילתיות בעיר גינות קהילתיות

רקע וחשיבות טיפוח גינות קהילתיות בעיר

ברחבי העיר רמת-גן נמצאים פארקים וגנים רבים המסבים מרחב פתוח ואיכות חיים לתושבי העיר. למרות זאת, בעיר ישנו צורך העולה מתושבים לטפח שטחים ירוקים ולקיים פעילות קהילתית. ברשויות רבות ברחבי הארץ פועלות כיום כמה מאות גינות קהילתיות. התפתחות הגינות משקפות את ההכרה של הרשויות בחשיבות שימור הטבע העירוני ושיתוף פעולה עם התושבים.


הקמת גינות קהילתיות מבטאת תפישה אקולוגית הרואה את הסביבה העירונית כמערכת בה מתקיימים קשרי גומלין (שמשמעותם היא תלות הדדית) בין הסביבה הפיסית (כמו מבנים, דרכים, ושטחים פתוחים)  לבין האדם, הצומח ובעלי החיים.

עידן זה מאופיין בהגברת הניכור בין אדם לזולתו ובהגברת מרוץ צריכת מוצרים ומשאבי הטבע. במציאות זו, ייחודה של גינה קהילתית היא בהיותה אי של טבע עירוני ושקט בלב המרחב העירוני הצפוף, המשמש גם כמוקד מקומי לפעילות סביבתית וחברתית. גינון קהילתי הינו מסגרת עבודה משותפת של קבוצת אנשים הרואים עצמם מחויבים לאימוץ ולטיפוח שטח אדמה (ציבורי או פרטי). הגינה הקהילתית מזמנת קשרי גומלין בין תושבים ומצמיחה פעילות קהילתית סביב מטרה משותפת.


האופי והמבנה של הגינה הקהילתית ייקבעו על פי סוג השטח - האם קיימים בו ערכי טבע לשימור ולטיפוח כ"גינה מזמינה" של בעלי-חיים? בשטחים בהם אין ערכי טבע לשימור, אופי הגינה ייקבע על-פי הרצונות והצרכים של גרעין הפעילים בה. הגינה יכולה להיות מבוססת על מגוון צורות גידול: טיפוח שטח בור כגינה מזמינה, ערוגות אישיות ו/או משותפות של ירקות ו/או פרחים ו/או תבלינים, בוסתן עצי פרי ו/או נוי עם שבילים וספסלים, שטח בר שתושבים לוקחים אחריות על טיפוחו - אחת או יותר מאפשרויות אלו בווריאציות שונות. המשותף לכולן הוא שגינה כזו תתבסס על עקרונות אקולוגיים: על שתילת צמחייה אנדמית (צמחיה מקומית ארץ ישראלית) המעודדת התפתחות סביבות תומכות חיים, חוסכת במים ועמידה יותר בפני מזיקים. הטיפול בגינה כזו יתבסס על חומרים ידידותיים לסביבה, ללא שימוש בכימיקלים.


תרומתן של הגינות הקהילתיות לאיכות החיים בעיר

 

  •  עידוד אזרחות פעילה - תושבים לוקחים אחריות על איכות חייהם ומשפיעים על העיצוב והשימוש בשטחים הציבוריים העירוניים, תוך ביסוס תקשורת ישירה עם נציגי הרשות המקומית.
  • חיזוק קשרי קהילה - עבודת צוות בין קבוצות ופרטים בקהילה הפועלים למען מטרה משותפת, תוך יחסים שוויוניים ובקבוצה רב- גילאית. היכרויות חדשות תורמות להידוק קשרי גומלין בין אנשים בקהילה. העבודה בגינה מחזקת את תחושת השייכות של הפרט לסביבת מגוריו, תוך העצמת אוכלוסיות ויצירת מסגרת מקומית תומכת לפעילות חברתית ותרבותית. פעילות משפחתית בגינה מספקת הזדמנות לזמן איכות משמעותי. קיום מפגש שבועי קבוע ומפגשים תקופתיים בשבתות ובחגים כמו קבלת שבת, "שוק קחתן" ואירועי מוסיקה. בגינה יכולים להתקיים חוגים, אירוח תקופתי של קבוצות חברתיות כמו גיל הזהב ועוד.
  • שימור מגוון ביולוגי מקומי של בעלי חיים וצמחי בר באזור בו יש ערכי טבע ועידוד סביבות תומכות חיים למגוון בעלי חיים על ידי שתילת צמחייה המשמשת עבורם מזון ומחסה.
  • חינוך סביבתי - הגינה היא מרכז להגברת מודעות ולמידה של תכנים סביבתיים לכל גיל בנושאים כגון: הטבע העירוני, חקלאות ברת-קיימא ותזונה בריאה, הפחתת הצריכה ומיחזור.
  • שיפור חזות השכונה ותדמיתה - טיפוח שטח פתוח מונע השלכת פסולת ומפר את תהליך ההזנחה שלו.
  • גידול תוצרת מזון - ירקות, פירות, תבלינים, צמחי מרפא, פרחים ועוד.

התנאים הנדרשים להקמת גינות קהילתיות


על מנת שהעירייה תשקיע תקציבים ומשאבים במיזם הגינות הקהילתיות, צריכים להתקיים מספר תנאים המפורטים להלן:

  • קיומה של קבוצת תושבים שיש לה גרעין פעילים המוכנים ומסוגלים להקים גינה מבחינה ארגונית. המדד להצלחתה של הגינה היא קבוצת פעילים מגובשת, המובילה את תהליך ההקמה והטיפוח של הגינה. היוזמה יכולה לבוא הן מהתושבים והן מהעירייה (יוזמה של קבוצת תושבים הפונה לעירייה ומבקשת אישור לשימוש בשטח אדמה מסוים שאותר או העירייה מיידעת ומעודדת תושבים להתארגן כקבוצה להקמת גינה).
  • קבוצת התושבים המקימה את הגינה צריכה להיות בקשר שוטף עם רכז/ת גינות קהילתיות העירונית, המשמש/ת כמדריכ/ה מקצועי/ת וכאיש/ת קשר בין התושבים ובין כל אגפי העירייה הרלוונטיים החברים בפורום השולחן העגול בנושא גינות קהילתיות.
  • גינון אקולוגי: השטח יטופל לפי עקרונות מקיימים. תועדף שתילה של צמחייה מקומית, חסכונית במים, המושכת ציפורים ומגוון מינים של בעלי חיים ויוכן קומפוסט בגינה. בגינה לא יהיה שימוש בחומרי הדברה ובחומרי דישון כימיים, ודישון הגינה יהיה בקומפוסט, שהפעילים ייצרו במקום. יש להשאיר בגינות הקהילתיות שטח בו יזרעו צמחי בר ויישתלו עצים ושיחים המהווים מקור משיכה לנמלים, חרקים, פרפרים וציפורים כדי לשמר ולחזק מערכות אקולוגיות טבעיות בעיר. בגינות ייתלו קופסאות קינון ומתקני האכלה ושתייה למגוון ציפורים. בגינה יש להתקין גם מקומות מסתור לזוחלים ולקיפודים ואף לדאוג למקורות מזון עבורם. בנוסף, יש לדאוג לחיסכון במים בכל שלב בתכנון, ביצוע ואחזקת הגינה (בחירת צמחיה, מחשוב השקיה, נעילת ברזים בתום העבודה, התאמה עונתית של מערכת ההשקיה) וכן יש לדאוג לכך שלא יהיו זיהומים ו/או מפגעים סביבתיים כתוצאה מאחזקת הגינה הקהילתית.