ראשי | מטפחים איכות חיים | בעלי חיים בעיר | מידע לבעלי כלבים בעלי חיים בעיר

מידע לבעלי כלבים

מניעת מחלת הכלבת

בעל כלב חייב לחסנו כנגד מחלת הכלבת, פעם בשנה על פי חוק. במעמד החיסון מונפק לבעל הכלב רישיון להחזקתו.

ימי חיסון:
יום ב' בין השעות 17:00-10:00
יום ה' בין השעות 12:00-09:00
יום ו' הראשון בחודש בין השעות 11:00-09:00


טיפול בבעלי חיים שנשכו:
בעל חיים שנשך  ישלח לתצפית כלבת לשלילת מחלה בהחלטת משרד הבריאות. עם סיום תקופת התצפית יועבר דו"ח רפואי למשרד הבריאות, שעל פיו יוחלט על המשך פעילות בנשוך.

טיפול בכלבים משוטטים ולכידתם: על פי חוק כלב חייב להיות ברצועה לאדם שמסוגל לשלוט בו כשהוא ברשות הרבים. כלבים שישוטטו ברחבי העיר יועברו לכלביה העירונית בצומת מסובים ויוחזרו לבעליהם לאחר תשלום האגרות הקבועות בחוק בעבור ימי ההסגר והובלת הכלב. כמו כן, כלבים שימצאו כשהם משוטטים/אינם קשורים יוגשו כנגד הבעלים קנסות.
בנוסף, פועלת המחלקה לאכיפת חוק צער בעלי חיים ומניעת התעללות בבעלי חיים, פיקוח על חנויות לממכר בעלי חיים ומפעילה תחנת הסגר לבעלי חיים שנשכו ולכלבים משוטטים.


טיפול בכלבים משוטטים והסגרתם בכלבייה העירונית על פי חוק
:
כלבים המסומנים בשבב אלקטרוני - השבב מאפשר איתור הבעלים והחזרת הכלב לידי בעליו לאחר תשלום בעבור ההסגר. כחלק מצעדי אכיפה מוטל על בעל הכלב קנס מנהלי בגין שוטטות הכלב ברבים, בניגוד לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים.


כלבים ללא שבב -
כלבים נטושים וכלבים ללא שבבים מחויבים להשלים תקופת הסגר של 30 ימים על פי חוק. בתום התקופה הכלבים מחוסנים ומשובבים ומועברים לעמותה למציאת בית חם.


הנחיות חשובות לבעלי כלבים:

בעליו של כל בעל חיים חייב על פי חוק לדאוג לכך שהוא לא יוחזק במקום ציבורי, אלא אם כן הוא קשור. הכלב יחוסן אחת לשנה כנגד מחלת הכלבת ויוחזק על פי תנאי הרישיון שהעניקה לו העירייה.בעל החיים לא יהווה סכנה לציבור או לבריאותו.

 

בעל הכלב חייב לדאוג לאיסוף צואתו על פי חוק. אי איסוף צואת כלבים הינו עבירה על החוק ועל בעל הכלב יוטל קנס בגובה של 730 ש"ח. בין היתר, זכרו להתחשב בקהילת העיוורים וכבדי הראייה, אשר עבורם הצואה מהווה מכשול והפרעה במעבר על מדרכות העיר שלנו. 

 

בעלי החיים אשר יימצאו משוטטים ללא רצועה והשגחה יילקחו אל כלביית צומת מסובים. בכלבייה מוחזקים כלבים למספר ימים. במידה ולא יידרשו בחזרה על ידי בעליהם, ניתן יהיה למסרם לעמותות ואגודות, כוחות ביטחון, אימוץ או לכל גורם אחר.

אגרות החיסון לכלבים שאינם מעוקרים/כלבים שאינם מסורסים:
אגרת רישוי וחיסון לכלב מסורס/כלבה מעוקרת - 53.5 ש"ח.
אגרת רישוי וחיסון לכלב שאינו מסורס/כלבה שאינה מעוקרת - 370.5 ש"ח.
אגרת רישוי וחיסון לכלב שקיבל פטור מסיבה של גיל/ טהור גזע/ פטור רפואי - 68 ש"ח.

 

 

לראות את האחר ברמת-גן