ראשי | מטפחים איכות חיים | בעלי חיים בעיר מטפחים איכות חיים

בעלי חיים בעיר

עיריית רמת-גן פועלת לשמירה על בריאות הציבור והגנה על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם ממחלות בעלי חיים או במזון ומוצרי מזון שמקורם בבעלי חיים. המחלקה פועלת למניעת מטרדים שמקורם בבעלי חיים, בד בבד עם הדאגה לרווחתם ואכיפת חוק צער בעלי חיים.


המחלקה הוטרינרית בעירייה מפקחת על מזון שמקורו מבעלי החיים, לרבות פיקוח על הובלתו וביצוע בדיקות בעסקים לממכר מזון מן החי. המחלקה מבצעת פעילות למניעת מחלות בעלי חיים ולמניעת מחלות משותפות לבעל החיים ולאדם. המחלקה מהווה גורם מאשר בתהליך רישוי עסק למרכולים, חנויות לממכר בשר, דגים ועופות ובחנויות לממכר בעלי חיים וציוד לבעלי חיים. בנוסף, מבצעת המחלקה פעילות למען רווחת בעלי החיים, אכיפת חוק צער בעלי חיים ומניעת התעללות, עיקור וסירוס חתולי רחוב והטיפול בהם, פיזור חיסונים אוראליים לחיות בר ומתן טיפול רפואי להצלת חיות רחוב פצועות. המחלקה פועלת לאכיפת חוק צער בעלי חיים, תוך בדיקת תנאי החזקתם ורווחתם. כמו כן, מקיימת המחלקה פעילויות בשיתוף אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בטיפול בכלביה העירונית. צוות המחלקה מעביר גם הרצאות בבתי ספר להגברת המודעות לשמירה על בריאות הציבור.