ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | מחלקת תכנון וארגון עירוני אגפים ומחלקות

מחלקת תכנון וארגון עירוני

  • עמליה כהן

    מנהלת המחלקה

  • המחלקה עוסקת בהכנת תכנית אסטרטגית עירונית, הכנת תכניות עבודה שנתיות לאגפי ומחלקות העירייה, תכנון וליווי פרויקטים חוצי ארגון, כתיבת נהלים, אפיון ומיפוי צרכים ביחידות השונות בעירייה, הטמעה ומיסוד של תהליכי שיפור בארגון, ניתוח סקרים, הובלת תהליכי איכות בעירייה, הטמעה ומיסוד של תהליכי שיפור בארגון, ניתוח סקרים, הובלת תהליכי איכות במסגרת תקן ISO בעירייה וניתוח סקרי שביעות רצון.
 

תכנון וארגון עירוני

ביאליק 35 | רמת-גן
03-6753680