ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ההנדסה | מחלקת פיקוח על הבניה אגף ההנדסה

מחלקת פיקוח על הבניה

 • עמית גופר 

  מנהל המחלקה

 • מחלקת הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבנייה. המחלקה משמשת כגורם הבלעדי והסמכותי אשר מופקד על אכיפת חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 והתקנות לחוקים, חוקי עזר עירוניים, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה.

להלן פירוט של תחומי אחריות המחלקה:
 • מעקב אחר בנייה חוקית בהתאם להיתר הבנייה ועל פי חוק התכנון והבנייה.
 • איתור בנייה ללא היתר וטיפול בחריגות בנייה ברחבי העיר על פי חוק התכנון והבנייה.
 • ביצוע ביקורות בגמר בנייה לקראת אישור חיבור חשמל, הוצאת תעודת גמר ושחרור ערבויות בנקאיות.
 • איתור וטיפול בשימושים, בניגוד להיתר או תכנית, בקרקע.
 • אכיפת חוק התכנון והבנייה בכל הקשור לפיקוח וביצוע צווי הריסה.
 

מחלקת פיקוח על הבניה

בניין משה אביב, דרך ז'בוטינסקי 7 (קומה 21) | רמת-גן
שעות קבלת קהל:
 • ימים ג, ה

  11:30 - 08:30
 • יום ב

  15:00 - 17:00

שעות מענה טלפוני:
 • ימים א, ד, ה

  15:00 - 13:30
 • יום ב

  12:00 - 10:00
03-6753753
03-6753388