ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ההנדסה | אגף נכסים אגף ההנדסה

אגף נכסים

 • נורית דיין 

  מנהלת אגף נכסים
 • מחלקת הנכסים עוסקת ומטפלת בכל נכסי דלא ניידי (מגרשים ומבנים) אשר להם זיקה קיניינית כלשהיא לעירייה, כגון: בעלות, חכירה, שכירות, זכויות שימוש וכיו"ב. המחלקה אינה מטפלת במגרשים/מבנים בבעלות פרטית.
  פעילות המחלקה:
 • פעולות טאבו הכוללות בין היתר רישום נכסי העירייה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) וניהול ספר וכרטסת נכסים.
 • פעולות הקשורות למיסוי מקרקעין בקשר לנכסי העירייה, לרבות מס רכוש, מס שבח, מס רכישה, מע"מ, דמי הסכמה ודמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל.
 • רישום שטחים ציבוריים (דרכים, כבישים, שטחים ירוקים) ע"ש העירייה, בדרך של הסכמים עם הבעלים של הקרקע, הפקעות, רישום תוכניות לצורכי רשום, ועוד.
 • החכרה והשכרה של נכסים לצורכי מוסדות ציבור, כגון בתי כנסת, מתנ"סים, מעונות יום, מרכזים קהילתיים וכיו"ב.
 • שכירות של מבנים לצורכי העירייה: משרדי עירייה, גני ילדים וכיו"ב.
 • טיפול שוטף במבנים השייכים לעירייה - כולל עריכת הסכמים, גביית כספים וטיפול שוטף אחר.
 • טיפול שוטף בנושאי היטלי השבחה - עריכת שומות, גביית כספים, ניהול בוררויות.
 • מעורבות בפרויקטים ועסקאות בהם כלולים נכסי העירייה.
 • עריכת הסכמים (מכר, שכירות, חכירה) ואישורם, לפי הנדרש, במשרד הפנים ומינהל מקרקעי ישראל.
 

אגף נכסים

המעגל 26 | רמת-גן
שעות קבלת קהל:
 • ימים ג, ה

  11:30 - 08:30
 • יום ב

  17:00 - 15:00
שעות מענה טלפוני:
 • ימים א, ד, ה

  15:00 - 13:30
 • יום ב

  12:00 - 10:00
03-6753546
03-6753248