ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | לשכת ראש העיר | מחלקת קשרי חוץ | המשלחות מחלקת קשרי חוץ

המשלחות

שגרירים צעירים

משלחת ייחודית המאורגנת בשיתוף עם המועצה לחילופי נוער ועם הליגה לידידות ארה"ב ישראל. משתתפים בה תלמידים מרמת-גן ומערים נוספות בארץ.

התלמידים המשתתפים במשלחת זו הינם "שגרירים" של הנוער ברמת-גן ושל מדינת ישראל וממלאים חלק חשוב בהגברת המודעות וההבנה בקרב הנוער בארה"ב בכל הנוגע לחיים בישראל. השהייה בבתי בני נוער אמריקאים מלמדת את בני הנוער מישראל יותר משיכול ללמד כל ספר הסטוריה או אזרחות של אמריקה. במהלך השהייה בארה"ב מבקרים בני הנוער בבתי הספר, מספרים על עצמם ועל ישראל ומשוחחים על נושאים המעניינים בני נוער בכל העולם לאחר חזרת המשלחת ארצה מגיעים התלמידים האמריקאים לאירוח גומלין בארץ

למשלחת זו מתקבלים לתלמידים בעלי ידיעה טובה בשפה האנגלית, בעלי יכולת לשוחח על נושאים מגוונים ובעלי הישגים לימודיים טובים.

משלחות הנוער לאירופה

לרמת-גן קשרי ידידות וקשרי ערים תאומות וחילופי משלחות נוער עם גרמניה וארה"ב.

הביקור של משלחות הנוער שלנו באירופה נמשך שבועיים, שבנהלכם מתארחים בני הנוער מרמת-גן בבתי בני נוער בגילם וחווים באופן בלתי אמצעי את הווי המדינה ואת חיי המשפחה במדינה בה מבקרים.

כמו-כן נהנים בני הנוער מטיולים, מבקרים בבתי ספר, המוזיאונים ובאתרים הסטוריים. אחד הנושאים עיהם מושם דגש במהלך הביקור באירופה הינו נושא השואה, הבא לידי ביטוי בביקור משותף של בני הנוער מישראל ומחו"ל באתרי זיכרון להנצחת קורבנות השואה באירופה והתמודדות עם המראות הקשים באמצעות דיאלוגים משותפים.

לאחר כשבועיים של אירוח אצל משפחות מארחות בחו"ל, עם הרבה חוויות, קשרים חדשים, שבים בני הנוער לארץ ומתכוננים בציפייה רבה לארח ברמת-גן את החברים החדשים שהכירו זה מכבר.

מסע לימודי לפולין

בשנים האחרונות הולכות ומתרבות הקבוצות הנוסעות מרמת-גן לפולין. הנסיעה לפולין הינה מסע לימודי, הדורש הכנה רבה לקראת החוויות הקשות אותן עוברים בני הנוער במהלך הנסיעה, במחנות ההשמדה של קורבנות האנטישמיות הנאצית באירופה.

תהליך ההכנה לקראת הנסיעה מתבצע באמצעות בתי הספר וכולל לימוד, סמינרים, הרצאות מיוחדות וסיור ביד ושם בירושלים.

המחלקה לקשרי חוץ – כנציגת הרשות, נותנת את חסותה לנסיעות ומסייעת לבתי הספר.

להקות, מקהלות ותזמורות

המחלקה לקשרי חוץ מטפלת בנסיעתן של להקות, מקהלות ותזמורות של בני נוער ומבוגרים מרמת-גן לערים שונות ברחבי העולם, כגון: להקת המחול הייצוגית לנוער של עיריית רמת-גן, מקהלת גוונים, תזמורת מפוחיות הנוער ע"ש גוגול, תזמורת הנוער של רמת-גן.