ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | דוברות, הסברה ומדיה | מחלקת דוברות ומדיה דוברות, הסברה ומדיה

מחלקת דוברות ומדיה

 

 
 
מחלקת המדיה העירונית אמונה על בנייה וגיבוש אסטרטגיית הפרסום העירוני, בכלל ערוצי הפרסום הרלוונטיים במאה ה-21. האסטרטגיה הפרסומית משקפת את מדיניות ראש העיר והנהלת העיר, ומפוקחת באמצעות תוכניות עבודה שנתיות המאושרות.

ענף המדיה במאה ה-21 מרתק וממציא את עצמו מחדש ללא הפסקה. בתוך כך, לרשות העירייה עומדים אמצעי מדיה מגוונים, ובהם: בילדבורדים, מכוונים, נונסטופים, דגלים סיניים ומסכים אלקטרוניים. בנוסף, מפרסמת העירייה בערוצים נוספים: כרזות, פוסטרים, עלונים, חוברות ומידעונים, פרסומים בעיתונות מקומית וארצית.

המחלקה מקיימת ממשקי פעולה ישירים עם כלל מנהלי האגפים ומחלקות הסמך של העירייה, מתוך חזון למתג ולהביא לידיעת הציבור סוגיות המקודמות בידי העירייה ואשר יש מקום להביא אותן לחזית העדכונים העירוניים ועוד. כחלק מכך, אחראית המחלקה לקיום קשרי עיתונאים ואמונה על מכלול הודעות הדוברות מטעם העירייה.

 
 
מחלקת המדיה מנהלת את פעילות העירייה במדיה הדיגיטלית:
 
 
 

 

מחלקת דוברות ומדיה

ביאליק 35 | רמת-גן
03-6753573