ראשי | יוצאים מהבית | רשת הספריות העירונית | שעות סיפור בספריות העירוניות רשת הספריות העירונית

שעות סיפור בספריות העירוניות





 

ספריה

פרטים

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני-יולי

מרכזית נוער (רחוב חיבת ציון 16)

מתקיימת בשעה 18:00. מספר: אלכס וינגרט

6.1.19

20.1.19

3.2.19

17.2.19

3.3.19

17.3.19

7.4.19

5.5.19

19.5.19

11.6.19

23.6.19

בית דורון (רחוב הראשונים 1)

מתקיימת בשעה 17:30. מספרת: לימור שושן

27.1.19

10.2.19

24.2.19

10.3.19

24.3.19

 

12.5.19

26.5.19

16.6.19

30.6.19

בית לזרוס (רחוב איינשטיין 16)

מתקיימת בשעה 17:30. מספרת: טל צידקוני-דינור

6.1.19

3.2.19

17.2.19

3.3.19

17.3.19

7.4.19

5.5.19

19.5.19

2.6.19

23.6.19

בורוכוב (רחוב עוזיאל 115)

מתקיימת בשעה 18:10. מספר: אביב לירון

13.1.19

27.1.19

10.2.19

24.2.19

10.3.19

24.3.19

 

12.5.19

26.5.19

16.6.19

30.6.19

בית רוזן (רחוב ביאליק 89)

מתקיימת בשעה 17:30. מספרת: ג'ני מילר

28.1.19

11.2.19

25.2.19

11.3.19

25.3.19

29.4.19

13.5.19

27.5.19

17.6.19

גאולים (רחוב גאולים 8)

מתקיימת בשעה 17:30. מספרת: טל צידקוני דינור

13.1.19

10.2.19

24.2.19

10.3.19

24.3.19

 

12.5.19

26.5.19

16.6.19

30.6.19

 

גרומן (רחוב סמדר 5)

מתקיימת בשעה 16:45. מספר: אלכס וינגרט

6.1.19

3.2.19

17.2.19

3.3.19

17.3.19

7.4.19

5.5.19

19.5.19

11.6.19

23.6.19

חרוזים (רחוב חרוזים 2)

מתקיימת בשעה 17:30. מספרת: ג'ני מילר

1.1.19

22.1.19

5.2.19

19.2.19

5.3.19

19.3.19

30.4.19

21.5.19

4.6.19

25.6.19

מגדל התמרים (רחוב בן גוריון 48)

מתקיימת בשעה 16:45. מספר: אביב לירון

13.1.19

27.1.19

10.2.19

24.2.19

10.3.19

24.3.19

 

12.5.19

26.5.19

16.6.19

30.6.19

נווה יהושוע (רחוב החולה 17)

מתקיימת בשעה 17:30. מספרת: עירית גדרון

21.1.19

4.2.19

18.2.19

4.3.19

18.3.19

1.4.19

6.5.19

20.5.19

3.6.19

24.6.19

קריניצי (רחוב יעקב המשורר 27)

מתקיימת בשעה 17:00.
מספר: אלכס וינגרט

13.1.19

10.2.19

24.2.19

24.3.19

31.3.19
(בשעה  16:45)

 

12.5.19

26.5.19

16.6.19

30.6.19

רמת אפעל (רחוב סמטת היסמין 1)

מתקיימת בשעה 17:00. מספרת: לימור שושן

6.1.19

20.1.19

3.2.19

17.2.19

3.3.19

17.3.19

7.4.19

5.5.19

19.5.19

2.6.19

23.6.19

רמת השקמה (רחוב אחד העם 1)

מתקיימת בשעה 17:30. מספרת: ג'ני מילר

8.1.19

29.1.19

12.2.19

26.2.19

12.3.19

26.3.19

9.4.19

14.5.19

28.5.19

18.6.19

רמת חן (רחוב אלוף דוד 57)

מתקיימת בשעה 18:00. מספר: אלכס וינגרט

13.1.19

10.2.19

24.2.19

24.3.19

31.3.19

 

12.5.19

29.5.19

16.6.19

30.6.19

רמת עמידר (רחוב מנדל 11)

מתקיימת בשעה 17:30. מספרת: ג'ני מילר

21.1.19

4.2.19

18.2.19

4.3.19

18.3.19

1.4.19

6.5.19

20.5.19

3.6.19

24.6.19