ראשי | שומרים על קשר העירייה לשירותך | מוקד 109 לשרותכם ראשי

מוקד 109 לשרותכם

  • 109 או 03-6753495
    03-6753333 (ממספר זה ניתן להתקשר מכל מקום בארץ)
  • 10930*
פרטי הפונה
*שדות חובה
שם פרטי*
אנא הזן שם מלא
שם משפחה*
אנא בחר האם הינך תושב רמת גן או לא

רחוב*
מס' בית*
הנחיה
יש להזין לפחות מספר טלפון אחד. נייח או נייד
נייד ללא קידומת
קידומת
טלפון ללא קידומת
קידומת
דוא"ל*
פרטי הפניה
רחוב*
מס' בית*
תוכן הפניה*
יש לציין נושא פניה אחד בכל פעם
קבצים שהועלו
הערת גודל קבצים
גודל התמונה מוגבל ל 2 מ"ב
לחץ לצירוף קובץ או גרור לכאן