ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף מערכות מידע ומחשוב אגפים ומחלקות

אגף מערכות מידע ומחשוב

 • קובי נח

  מנהל האגף
 • אייל ברכה

  סגן מנהל האגף

אגף מערכות מידע ומחשוב אמון על מתן שירותי מחשוב לכל אגפי העירייה, לכל מוסדות החינוך בעיר ולכל פריסת יישומי המחשב ברחבי העיר. התמורות החלות בדרכי ניהול העיר והקצב המסחרר של התפתחות הטכנולוגיה, משפיעים בהכרח על מערכות המידע של העירייה מבחינת היקף התשתיות, הציוד וכח האדם. יעדי אגף המחשוב נגזרים ישירות מיעדי העירייה, למען קידום מטרותיה בשיפור רמת השירות ואיכות החיים של אזרחיה.


האגף מוביל את כלל הקדמה הטכנולוגית, תוך מענה לצרכים שעולים בשגרה ובחרום במגוון רחב של תחומים, כגון: חינוך, גבייה, בטחון, חניה ופניות תושבים - משלב ניתוח הצרכים, דרך תכנון התשתיות, הציוד והתוכנה המתאימים, התקנתם, הדרכת משתמשים והטמעה ועד תחזוקתם השוטפת.

 • בתחום השירות לציבור: הטמעת שגרת ניהול העיר ומדדי מתן שירות במוקדי השירות וביחידות השונות, הנגשת שירותים ומידע לציבור, ניהול תהליכים בשקיפות מרבית ומתן מידע עירוני לציבור, שיפור וייעול תהליכי זרימת מידע.
 • בתחום החינוך והקהילה: הפעלת בתי ספר בהתאמה לעידן הדיגיטלי של המאה ה-21, הטמעת טכנולוגיות חדשניות בתכנון הלימודים, בתהליכי הוראה ולמידה, בהערכת למידה ובפריסת תשתית תקשוב נגישה לתלמידים ולצוות החינוכי.
 • בתחום ניהול המשאבים והפרויקטים: הטמעת ניהול השינוי הטכנולוגי ביחידות, העלאת רמת השירות וחוויית העובד כלקוח, פיתוח תשתיות, שיפור קשרי עבודה בין יחידות.

  מטרות אגף מערכות מידע ומחשוב

 • שיתוף פעולה מלא והדוק עם גופי העירייה ליצירת "חזית שרות" אחת מול האזרח.
 • ייזום פרויקטים חדשניים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור השרות לציבור והתפעול של הגופים השונים בעירייה.
 • שמירה על זמינות הנתונים במערכות החיוניות השונות לקיום פעילות שוטפת ותקינה בעירייה.
 • שמירה ואבטחת המידע בעירייה בדגש על צנעת הפרט, אבטחת מידע מסווג, על פי מדיניות אבטחת המידע.
 • ייצוב ועדכון כל המערכות אשר פותחו והוקמו בעירייה במהלך השנים.
 • הבטחת רציפות השרות למשתמשים השונים במערכות הממוחשבות.
 • ביצוע תחזוקה שוטפת לכלל המערכות והציוד בעירייה על פי תכנית עבודה.
 • הובלת רמת-גן לקראת היותה עיר חכמה.