ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ההנדסה | מחלקת התחדשות עירונית (תמ"א 38) אגף ההנדסה

מחלקת התחדשות עירונית (תמ"א 38)

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. התמ"א קובעת הוראות למתן היתרי בנייה מכוחה, לצורך חיזוק, ואינה מחייבת הכנת תכניות מפורטות. כדי לאפשר החיזוק מתירה התמ"א חריגה מקווי בניין ומהגובה המותרים על פי תכניות מאושרות החלות על המקום.
 
במקביל מציעה התמ"א תמריצים לביצוע החיזוק על ידי תוספות בנייה. יחד עם זאת, תמ"א 38 מעניקה לוועדה המקומית שיקול דעת ומאפשרת לה להתייחס לשיקולים תכנוניים, אדריכליים ונופיים, לכושר נשיאה של תשתיות, להתנגדויות השכנים, לעמידה בתנאים וכד' בבואה לדון בבקשות. עיריית רמת-גן מקדמת מימוש תכנית תמ"א 38 ברחבי העיר.
 
המחלקה להתחדשות עירונית הוקמה בשנת 2010 ופועלת כמחלקה עצמאית באגף ההנדסה. מטרת המחלקה לתת מענה לתושבים, מתכננים ויזמים הרוצים לקדם פרויקטים של תמ"א 38 והתחדשות עירונית בעיר. השירות הניתן כולל: מתן מידע תכנוני משלים לאחר קבלת תיק מידע במחלקת התכנון, קידום בקשות להיתרי בנייה והוצאת היתרי בניה מכוח תמ"א 38 על כל תיקוניה.
 

מחלקת התחדשות עירונית (תמ"א 38)

המעגל 26 | רמת-גן
שעות קבלת קהל:
 • ימים ג (בתיאום מראש), ה

  11:30 - 08:30
 • יום ב

  17:00 - 15:00
שעות מענה טלפוני:
 • ימים א, ד, ה

  15:00 - 13:30
 • יום ב

  12:00 - 10:00
6753810
6759032