ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף ביטחון ואכיפה | מחלקת שירותי חירום אגף ביטחון ואכיפה

מחלקת שירותי חירום

  • רונן יפת

    מנהל מחלקת שירותי חירום
  • מערך החירום העירוני פועל באופן מתואם ומשולב בעתות שגרה וחירום, בשיתוף גורמים שונים, בהם רח"ל (רשות חירום לאומית), משרדי ממשלה, פיקוד העורף, (צה"ל) משטרת ישראל, מגן דוד אדום, שירותי כבאות והצלה. מחלקת שירותי חירום פועלת במסגרת אגף ביטחון ואכיפה והיא האמונה על הכנת מערך החירום העירוני להתמודדות במצבי חירום שונים בשגרה ובשעת חירום, תחזוקת מקלטים ציבוריים, מחסני החירום, בסיסי משמר אזרחי ופיקוח עליהם. ההיערכות העירונית לשעת חירום נעשית תוך שימת דגש על הכנת השירותים ברמה שתאפשר תפקוד חברתי-כלכלי סביר לתושבי העיר ולבאים בשעריה בעת הזו.

    בעת שגרה מטפלת המחלקה באופן שוטף בתחזוקת מקלטים ציבוריים בעיר, טיפול ומניעה במקרי הצפות, שמירה על הציוד הקיים והספקת ציוד חדש במידת הצורך, בלאי, צבע, פלישה, כניסת חתולים ועוד. מערך השירותים לתושבים מיועד להבטיח אורח חיים סביר ולתת מענה לתרחישי החירום השונים.