ראשי | יוצאים מהבית | סבבוס | הקו הכחול סבבוס

הקו הכחול

פירוט לוחות הזמנים והמסלולים המלאים של הקו הכחול

 

החל מה-2.8, יפעלו ברמת-גן קווי בילוי כחול/לבן שיביאו אתכם ישירות למוקדי הבילוי, לים ולבתי החולים - בשישי ובשבת בתחבורה ציבורית ללא עלות. הקו הכחול יעבור בדרום העיר במסלול מעגלי החל מתחנת חניון סן מרטין לכיוון תל אביב ב-3 מסלולים: מסלול הלוך, מסלול חזור ומסלול מונגש.


 

 • שישי ערב | מסלול הלוך

 

שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה ראשונה
נסיעה שנייה
חניון סן מרטין
חניון סן מרטין
*21:00
*23:00
כפר המכביה \ ברנשטיין
 פרץ ברנשטיין
21:00
23:00
ברנשטיין \ אלוף שדה
 פרץ ברנשטיין
21:01
23:01
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 103
21:02
23:02
הירדן \ פנחס
 הירדן 57
21:03
23:03
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 33
21:04
23:04
נגבה \ הירדן
 דרך נגבה 51
21:06
23:06
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 31
21:06
23:06
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 171
21:08
23:08
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 141
21:09
23:09
חיבת ציון \ דרך בן גוריון
 חיבת ציון 11
21:11
23:11
בן גוריון \ החץ
בן גוריון 109
21:13
23:13
קריניצי 82
 
21:15
23:15
דרך ז'בוטינסקי \ קריניצי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 124
21:17
23:17
מוזיאון לאמנות \ דרך אבא הלל
 דרך אבא הלל
21:22
23:22
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 125
21:23
23:23
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 85
21:25
23:25
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 51
21:26
23:26
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 25
21:27
23:27
דרך אבא הלל \ דרך זאב ז'בוטינסקי
 דרך אבא הלל 3
21:28
23:28
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 1
21:29
23:29
אליעזר קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 29
21:33
23:33
בית ליסין \ דיזנגוף
דיזנגוף 102
21:39
23:39
דיזנגוף \ בן יהודה
דיזנגוף 330
21:46
23:46

* בכוכבית - הסעה מונגשת  - עד 4 כסאות גלגלים.

 

 

 • שישי ערב | מסלול חזור


 

שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה ראשונה
נסיעה שנייה
דיזנגוף \ צידון
דיזנגוף 293
*01:00
*03:00
כיכר דיזנגוף \ דיזנגוף
דיזנגוף 93
01:07
03:07
קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 24
01:13
03:13
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי
01:17
03:17
ז'בוטינסקי \ גלעד
 דרך ז'בוטינסקי 16
01:18
03:18
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 32
01:21
03:21
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 64
01:22
03:22
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 96
01:23
03:23
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 126
01:24
03:24
קריניצי 89
 
01:29
03:29
בן גוריון \ הרא''ה
 דרך בן גוריון 114
01:32
03:32
חיבת ציון \ עוזיאל
 חיבת ציון 24
01:34
03:34
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 130
01:36
03:36
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 158
01:37
03:37
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 26
01:38
03:38
הירדן \ נגבה
 הירדן 6
01:39
03:39
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 36
01:40
03:40
הירדן \ פנחס
 הירדן 74
01:41
03:41
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 98
01:42
03:42
ברנשטיין \ אלוף שדה
 פרץ ברנשטיין 5
01:43
03:43
הפארק הלאומי \ סן מרטין
 סן מרטין 3
01:46
03:46

* בכוכבית - הסעה מונגשת - עד 4 כסאות גלגלים.

 

 

 • שבת | מסלול הלוך

 

שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה ראשונה
נסיעה שנייה
נסיעה שלישית
נסיעה רביעית
נסיעה חמישית
נסיעה שישית
נסיעה שביעית
נסיעה שמינית
חניון סן מרטין
חניון סן מרטין
*10:00
11:00
12:00
*13:00
14:00
15:00
*16:00
17:00
כפר המכביה \ ברנשטיין
 פרץ ברנשטיין
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
ברנשטיין \ אלוף שדה
 פרץ ברנשטיין
10:01
11:01
12:01
13:01
14:01
15:01
16:01
17:01
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 103
10:02
11:02
12:02
13:02
14:02
15:02
16:02
17:02
הירדן \ פנחס
 הירדן 57
10:03
11:03
12:03
13:03
14:03
15:03
16:03
17:03
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 33
10:04
11:04
12:04
13:04
14:04
15:04
16:04
17:04
נגבה \ הירדן
 דרך נגבה 51
10:06
11:06
12:06
13:06
14:06
15:06
16:06
17:06
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 31
10:06
11:06
12:06
13:06
14:06
15:06
16:06
17:06
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 171
10:08
11:08
12:08
13:08
14:08
15:08
16:08
17:08
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 141
10:09
11:09
12:09
13:09
14:09
15:09
16:09
17:09
חיבת ציון \ דרך בן גוריון
 חיבת ציון 11
10:11
11:11
12:11
13:11
14:11
15:11
16:11
17:11
בן גוריון \ החץ
בן גוריון 109
10:13
11:13
12:13
13:13
14:13
15:13
16:13
17:13
קריניצי 82
 
10:15
11:15
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
דרך ז'בוטינסקי \ קריניצי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 124
10:17
11:17
12:17
13:17
14:17
15:17
16:17
17:17
מוזיאון לאמנות \ דרך אבא הלל
 דרך אבא הלל
10:22
11:22
12:22
13:22
14:22
15:22
16:22
17:22
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 125
10:23
11:23
12:23
13:23
14:23
15:23
16:23
17:23
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 85
10:25
11:25
12:25
13:25
14:25
15:25
16:25
17:25
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 51
10:26
11:26
12:26
13:26
14:26
15:26
16:26
17:26
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 25
10:27
11:27
12:27
13:27
14:27
15:27
16:27
17:27
דרך אבא הלל \ דרך זאב ז'בוטינסקי
 דרך אבא הלל 3
10:28
11:28
12:28
13:28
14:28
15:28
16:28
17:28
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 1
10:29
11:29
12:29
13:29
14:29
15:29
16:29
17:29
אליעזר קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 29
10:33
11:33
12:33
13:33
14:33
15:33
16:33
17:33
הבימה \ שד' בן-ציון
מרמורק (רחבת הבימה)
10:37
11:37
12:37
13:37
14:37
15:37
16:37
17:37
שד' בן ציון \ המלך ג'ורג'
שדרות בן ציון 7
10:38
11:38
12:38
13:38
14:38
15:38
16:38
17:38
בן יהודה \ פרישמן
בן יהודה 76
10:42
11:42
12:42
13:42
14:42
15:42
16:42
17:42
בן יהודה \ שד' בן גוריון
בן יהודה 132
10:43
11:43
12:43
13:43
14:43
15:43
16:43
17:43
דיזנגוף \ בן יהודה
דיזנגוף 330
10:46
11:46
12:46
13:46
14:46
15:46
16:46
17:46

* בכוכבית - הסעה מונגשת - עד 4 כסאות גלגלים.

 

 

 

 • שבת | מסלול חזור

 

שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה ראשונה
נסיעה שנייה
נסיעה שלישית
נסיעה רביעית
נסיעה חמישית
נסיעה שישית
נסיעה שביעית
נסיעה שמינית
דיזנגוף \ צידון
דיזנגוף 293
10:30
*11:30
12:30
13:30
*14:30
15:30
16:30
*17:30
דיזנגוף \ שד' בן גוריון
דיזנגוף 173
10:34
11:34
12:34
13:34
14:34
15:34
16:34
17:34
כיכר דיזנגוף \ דיזנגוף
דיזנגוף 93
10:37
11:37
12:37
13:37
14:37
15:37
16:37
17:37
דיזנגוף סנטר \ דיזנגוף
דיזנגוף 53
10:38
11:38
12:38
13:38
14:38
15:38
16:38
17:38
היכל התרבות \ דיזנגוף
דיזנגוף 15
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:40
16:40
17:40
קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 24
10:43
11:43
12:43
13:43
14:43
15:43
16:43
17:43
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי
10:47
11:47
12:47
13:47
14:47
15:47
16:47
17:47
ז'בוטינסקי \ גלעד
דרך ז'בוטינסקי 16
10:48
11:48
12:48
13:48
14:48
15:48
16:48
17:48
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 32
10:51
11:51
12:51
13:51
14:51
15:51
16:51
17:51
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 64
10:52
11:52
12:52
13:52
14:52
15:52
16:52
17:52
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 96
10:53
11:53
12:53
13:53
14:53
15:53
16:53
17:53
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 126
10:54
11:54
12:54
13:54
14:54
15:54
16:54
17:54
קריניצי 89
 
10:59
11:59
12:59
13:59
14:59
15:59
16:59
17:59
בן גוריון \ הרא''ה
 דרך בן גוריון 114
11:02
12:02
13:02
14:02
15:02
16:02
17:02
18:02
חיבת ציון \ עוזיאל
 חיבת ציון 24
11:04
12:04
13:04
14:04
15:04
16:04
17:04
18:04
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 130
11:06
12:06
13:06
14:06
15:06
16:06
17:06
18:06
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 158
11:07
12:07
13:07
14:07
15:07
16:07
17:07
18:07
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 26
11:08
12:08
13:08
14:08
15:08
16:08
17:08
18:08
הירדן \ נגבה
 הירדן 6
11:09
12:09
13:09
14:09
15:09
16:09
17:09
18:09
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 36
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
17:10
18:10
הירדן \ פנחס
 הירדן 74
11:11
12:11
13:11
14:11
15:11
16:11
17:11
18:11
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 98
11:12
12:12
13:12
14:12
15:12
16:12
17:12
18:12
ברנשטיין \ אלוף שדה
 פרץ ברנשטיין 5
11:13
12:13
13:13
14:13
15:13
16:13
17:13
18:13
הפארק הלאומי \ סן מרטין
 סן מרטין 3
11:16
12:16
13:16
14:16
15:16
16:16
17:16
18:16

* בכוכבית - הסעה מונגשת - עד 4 כסאות גלגלים.

 
* בימי שישי יוצב מאבטח עירוני בהסעות.

* מומלץ להגיע לתחנת ההסעה כ- 5 דקות טרם הזמן המשוער להגעה.


* לראשונה ברמת-גן, יופעל מערך קווי בילוי בסופי שבוע. ציבור הנוסעים מתבקש להשמע למגבלות הבאות:

 • הנסיעה באוטובוס הינה על בסיס מקום פנוי. ככל שהאוטובוס יהיה מלא, לא תתאפשר העלאת נוסעים נוספים.


 • אין הגבלת גיל להעלאות לאוטובוס לרבות פעוטות, אולם פעוטות שאינם יכולים לשבת במושב האוטובוס ולהיחגר באופן עצמאי מחויבים להימצא במנשא בטיחות מתאים.


 • במסגרת ההסעות לא ניתן להכניס בעלי-חיים, אלא אם גדלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידיו; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור יישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה ומצויים בתוך כלוב ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים. ההנחיות הנ"ל לא יחולו על הסעת כלב נחייה של עיוור המלווה את העיוור, אם הכלב קשור ברצועה.


 • עדכונים יועברו בצורה מסודרת באמצעות אפליקציית MOOVIT.


 • יתכנו שינויים, יש להתעדכן מעת לעת באתר העירוני.


 

* מערך קווי הבילוי כולל גם אוטובוסים מונגשים:

 • אוטובוס מונגש יהיה מזוהה עם סימן "מונגש" וכן יצוין בשלטי ההוראה של העירייה על האוטובוס "מונגש".
 • בכל אוטובוס מונגש יש עד ארבע מקומות הצבה לכיסאות גלגלים.
 • המעלון יתופעל ע"י הנהג.


* לבירורים ולפרטים נוספים: המוקד העירוני 109 זמין לשירותכם 24 שעות ביממה.