ראשי | יוצאים מהבית | סבבוס | הקו הכחול סבבוס

הקו הכחול

פירוט לוחות הזמנים והמסלולים המלאים של הקו הכחול

 

החל מה-3.1, ישובו לפעול ברמת-גן קווי בילוי כחול/לבן שיביאו אתכם ישירות למוקדי הבילוי, לים ולבתי החולים - בשישי ובשבת בתחבורה ציבורית ללא עלות. הקו הכחול יעבור בדרום העיר במסלול מעגלי החל מתחנת חניון סן מרטין לכיוון תל אביב ב-3 מסלולים: מסלול הלוך, מסלול חזור ומסלול מונגש.


 

 • שישי ערב | מסלול הלוך

 

שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה 1- מונגשת
נסיעה 2
נסיעה 3- מונגשת
נסיעה 4
חניון סן מרטין
חניון סן מרטין
21:00
22:00
23:00
00:00
כפר המכביה \ ברנשטיין
 פרץ ברנשטיין
21:00
22:00
23:00
00:00
ברנשטיין \ אלוף שדה
 פרץ ברנשטיין
21:01
22:01
23:01
00:01
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 103
21:02
22:02
23:02
00:02
הירדן \ פנחס
 הירדן 57
21:03
22:03
23:03
00:03
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 33
21:04
22:04
23:04
00:04
נגבה \ הירדן
 דרך נגבה 51
21:06
22:06
23:06
00:06
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 31
21:06
22:06
23:06
00:06
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 171
21:08
22:08
23:08
00:08
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 141
21:09
22:09
23:09
00:09
חיבת ציון \ דרך בן גוריון
 חיבת ציון 11
21:11
22:11
23:11
00:11
בן גוריון \ החץ
בן גוריון 109
21:13
22:13
23:13
00:13
קריניצי 82
 
21:15
22:15
23:15
00:15
דרך ז'בוטינסקי \ קריניצי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 124
21:17
22:17
23:17
00:17
מוזיאון לאמנות \ דרך אבא הלל
 דרך אבא הלל
21:22
22:22
23:22
00:22
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 125
21:23
22:23
23:23
00:23
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 85
21:25
22:25
23:25
00:25
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 51
21:26
22:26
23:26
00:26
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 25
21:27
22:27
23:27
00:27
דרך אבא הלל \ דרך זאב ז'בוטינסקי
 דרך אבא הלל 3
21:28
22:28
23:28
00:28
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 1
21:29
22:29
23:29
00:29
אליעזר קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 29
21:33
22:33
23:33
00:33
בית ליסין \ דיזנגוף
דיזנגוף 102
21:39
22:39
23:39
00:39
דיזנגוף \ בן יהודה
דיזנגוף 330
21:46
22:46
23:46
00:46

* הסעה מונגשת  - עד 4 כסאות גלגלים.

 

 

 • שישי ערב | מסלול חזור


שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה 1- מונגשת
נסיעה 2
נסיעה 3- מונגשת
דיזנגוף \ צידון
דיזנגוף 293
00:30
01:30
02:30
כיכר דיזנגוף \ דיזנגוף
דיזנגוף 93
00:37
01:37
02:37
קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 24
00:43
01:43
02:43
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי
00:47
01:47
02:47
ז'בוטינסקי \ גלעד
 דרך ז'בוטינסקי 16
00:48
01:48
02:48
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 32
00:51
01:51
02:51
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 64
00:52
01:52
02:52
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 96
00:53
01:53
02:53
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 126
00:54
01:54
02:54
קריניצי 89
 
00:59
01:59
02:59
בן גוריון \ הרא''ה
 דרך בן גוריון 114
01:02
02:02
03:02
חיבת ציון \ עוזיאל
 חיבת ציון 24
01:04
02:04
03:04
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 130
01:06
02:06
03:06
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 158
01:07
02:07
03:07
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 26
01:08
02:08
03:08
הירדן \ נגבה
 הירדן 6
01:09
02:09
03:09
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 36
01:10
02:10
03:10
הירדן \ פנחס
 הירדן 74
01:11
02:11
03:11
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 98
01:12
02:12
03:12
ברנשטיין \ אלוף שדה
 פרץ ברנשטיין 5
01:13
02:13
03:13
הפארק הלאומי \ סן מרטין
 סן מרטין 3
01:16
02:16
03:16


* הסעה מונגשת - עד 4 כסאות גלגלים.

 

 

 • שבת | מסלול הלוך

 

נסיעות 6-1

 

שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה 1
נסיעה 2- מונגשת
נסיעה 3
נסיעה 4
נסיעה 5
נסיעה 6
חניון סן מרטין
חניון סן מרטין
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
כפר המכביה \ ברנשטיין
 פרץ ברנשטיין
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
ברנשטיין \ אלוף שדה
 פרץ ברנשטיין
09:01
09:21
09:41
10:01
10:21
10:41
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 103
09:02
09:22
09:42
10:02
10:22
10:42
הירדן \ פנחס
 הירדן 57
09:03
09:23
09:43
10:03
10:23
10:43
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 33
09:04
09:24
09:44
10:04
10:24
10:44
נגבה \ הירדן
 דרך נגבה 51
09:06
09:26
09:46
10:06
10:26
10:46
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 31
09:06
09:26
09:46
10:06
10:26
10:46
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 171
09:08
09:28
09:48
10:08
10:28
10:48
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 141
09:09
09:29
09:49
10:09
10:29
10:49
חיבת ציון \ דרך בן גוריון
 חיבת ציון 11
09:11
09:31
09:51
10:11
10:31
10:51
בן גוריון \ החץ
בן גוריון 109
09:13
09:33
09:53
10:13
10:33
10:53
קריניצי 82
 
09:15
09:35
09:55
10:15
10:35
10:55
דרך ז'בוטינסקי \ קריניצי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 124
09:17
09:37
09:57
10:17
10:37
10:57
מוזיאון לאמנות \ דרך אבא הלל
 דרך אבא הלל
09:22
09:42
10:02
10:22
10:42
11:02
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 125
09:23
09:43
10:03
10:23
10:43
11:03
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 85
09:25
09:45
10:05
10:25
10:45
11:05
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 51
09:26
09:46
10:06
10:26
10:46
11:06
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 25
09:27
09:47
10:07
10:27
10:47
11:07
דרך אבא הלל \ דרך זאב ז'בוטינסקי
 דרך אבא הלל 3
09:28
09:48
10:08
10:28
10:48
11:08
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 1
09:29
09:49
10:09
10:29
10:49
11:09
אליעזר קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 29
09:33
09:53
10:13
10:33
10:53
11:13
הבימה \ שד' בן-ציון
מרמורק (רחבת הבימה)
09:37
09:57
10:17
10:37
10:57
11:17
שד' בן ציון \ המלך ג'ורג'
שדרות בן ציון 7
09:38
09:58
10:18
10:38
10:58
11:18
בן יהודה \ פרישמן
בן יהודה 76
09:42
10:02
10:22
10:42
11:02
11:22
בן יהודה \ שד' בן גוריון
בן יהודה 132
09:43
10:03
10:23
10:43
11:03
11:23
דיזנגוף \ בן יהודה
דיזנגוף 330
09:46
10:06
10:26
10:46
11:06
11:26

 
 
נסיעות 14-7
 
 
שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה 7
נסיעה 8
נסיעה 9
נסיעה 10
נסיעה 11- מונגשת
נסיעה 12
נסיעה 13
נסיעה 14
חניון סן מרטין
חניון סן מרטין
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
כפר המכביה \ ברנשטיין
 פרץ ברנשטיין
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
ברנשטיין \ אלוף שדה
 פרץ ברנשטיין
11:01
11:21
11:41
12:01
12:21
12:41
13:01
13:21
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 103
11:02
11:22
11:42
12:02
12:22
12:42
13:02
13:22
הירדן \ פנחס
 הירדן 57
11:03
11:23
11:43
12:03
12:23
12:43
13:03
13:23
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 33
11:04
11:24
11:44
12:04
12:24
12:44
13:04
13:24
נגבה \ הירדן
 דרך נגבה 51
11:06
11:26
11:46
12:06
12:26
12:46
13:06
13:26
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 31
11:06
11:26
11:46
12:06
12:26
12:46
13:06
13:26
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 171
11:08
11:28
11:48
12:08
12:28
12:48
13:08
13:28
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 141
11:09
11:29
11:49
12:09
12:29
12:49
13:09
13:29
חיבת ציון \ דרך בן גוריון
 חיבת ציון 11
11:11
11:31
11:51
12:11
12:31
12:51
13:11
13:31
בן גוריון \ החץ
בן גוריון 109
11:13
11:33
11:53
12:13
12:33
12:53
13:13
13:33
קריניצי 82
 
11:15
11:35
11:55
12:15
12:35
12:55
13:15
13:35
דרך ז'בוטינסקי \ קריניצי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 124
11:17
11:37
11:57
12:17
12:37
12:57
13:17
13:37
מוזיאון לאמנות \ דרך אבא הלל
 דרך אבא הלל
11:22
11:42
12:02
12:22
12:42
13:02
13:22
13:42
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 125
11:23
11:43
12:03
12:23
12:43
13:03
13:23
13:43
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 85
11:25
11:45
12:05
12:25
12:45
13:05
13:25
13:45
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 51
11:26
11:46
12:06
12:26
12:46
13:06
13:26
13:46
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 25
11:27
11:47
12:07
12:27
12:47
13:07
13:27
13:47
דרך אבא הלל \ דרך זאב ז'בוטינסקי
 דרך אבא הלל 3
11:28
11:48
12:08
12:28
12:48
13:08
13:28
13:48
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 1
11:29
11:49
12:09
12:29
12:49
13:09
13:29
13:49
אליעזר קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 29
11:33
11:53
12:13
12:33
12:53
13:13
13:33
13:53
הבימה \ שד' בן-ציון
מרמורק (רחבת הבימה)
11:37
11:57
12:17
12:37
12:57
13:17
13:37
13:57
שד' בן ציון \ המלך ג'ורג'
שדרות בן ציון 7
11:38
11:58
12:18
12:38
12:58
13:18
13:38
13:58
בן יהודה \ פרישמן
בן יהודה 76
11:42
12:02
12:22
12:42
13:02
13:22
13:42
14:02
בן יהודה \ שד' בן גוריון
בן יהודה 132
11:43
12:03
12:23
12:43
13:03
13:23
13:43
14:03
דיזנגוף \ בן יהודה
דיזנגוף 330
11:46
12:06
12:26
12:46
13:06
13:26
13:46
14:06
 
 
 
 
נסיעות 25-15
 
 
שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה 15
נסיעה 16
נסיעה 17
נסיעה 18
נסיעה 19
נסיעה 20- מונגשת
נסיעה 21
נסיעה 22
נסיעה 23
נסיעה 24
נסיעה 25
חניון סן מרטין
חניון סן מרטין
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
כפר המכביה \ ברנשטיין
 פרץ ברנשטיין
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
ברנשטיין \ אלוף שדה
 פרץ ברנשטיין
13:41
14:01
14:21
14:41
15:01
15:21
15:41
16:01
16:21
16:41
17:01
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 103
13:42
14:02
14:22
14:42
15:02
15:22
15:42
16:02
16:22
16:42
17:02
הירדן \ פנחס
 הירדן 57
13:43
14:03
14:23
14:43
15:03
15:23
15:43
16:03
16:23
16:43
17:03
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 33
13:44
14:04
14:24
14:44
15:04
15:24
15:44
16:04
16:24
16:44
17:04
נגבה \ הירדן
 דרך נגבה 51
13:46
14:06
14:26
14:46
15:06
15:26
15:46
16:06
16:26
16:46
17:06
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 31
13:46
14:06
14:26
14:46
15:06
15:26
15:46
16:06
16:26
16:46
17:06
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 171
13:48
14:08
14:28
14:48
15:08
15:28
15:48
16:08
16:28
16:48
17:08
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 141
13:49
14:09
14:29
14:49
15:09
15:29
15:49
16:09
16:29
16:49
17:09
חיבת ציון \ דרך בן גוריון
 חיבת ציון 11
13:51
14:11
14:31
14:51
15:11
15:31
15:51
16:11
16:31
16:51
17:11
בן גוריון \ החץ
בן גוריון 109
13:53
14:13
14:33
14:53
15:13
15:33
15:53
16:13
16:33
16:53
17:13
קריניצי 82
 
13:55
14:15
14:35
14:55
15:15
15:35
15:55
16:15
16:35
16:55
17:15
דרך ז'בוטינסקי \ קריניצי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 124
13:57
14:17
14:37
14:57
15:17
15:37
15:57
16:17
16:37
16:57
17:17
מוזיאון לאמנות \ דרך אבא הלל
 דרך אבא הלל
14:02
14:22
14:42
15:02
15:22
15:42
16:02
16:22
16:42
17:02
17:22
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 125
14:03
14:23
14:43
15:03
15:23
15:43
16:03
16:23
16:43
17:03
17:23
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 85
14:05
14:25
14:45
15:05
15:25
15:45
16:05
16:25
16:45
17:05
17:25
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 51
14:06
14:26
14:46
15:06
15:26
15:46
16:06
16:26
16:46
17:06
17:26
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 25
14:07
14:27
14:47
15:07
15:27
15:47
16:07
16:27
16:47
17:07
17:27
דרך אבא הלל \ דרך זאב ז'בוטינסקי
 דרך אבא הלל 3
14:08
14:28
14:48
15:08
15:28
15:48
16:08
16:28
16:48
17:08
17:28
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי 1
14:09
14:29
14:49
15:09
15:29
15:49
16:09
16:29
16:49
17:09
17:29
אליעזר קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 29
14:13
14:33
14:53
15:13
15:33
15:53
16:13
16:33
16:53
17:13
17:33
הבימה \ שד' בן-ציון
מרמורק (רחבת הבימה)
14:17
14:37
14:57
15:17
15:37
15:57
16:17
16:37
16:57
17:17
17:37
שד' בן ציון \ המלך ג'ורג'
שדרות בן ציון 7
14:18
14:38
14:58
15:18
15:38
15:58
16:18
16:38
16:58
17:18
17:38
בן יהודה \ פרישמן
בן יהודה 76
14:22
14:42
15:02
15:22
15:42
16:02
16:22
16:42
17:02
17:22
17:42
בן יהודה \ שד' בן גוריון
בן יהודה 132
14:23
14:43
15:03
15:23
15:43
16:03
16:23
16:43
17:03
17:23
17:43
דיזנגוף \ בן יהודה
דיזנגוף 330
14:26
14:46
15:06
15:26
15:46
16:06
16:26
16:46
17:06
17:26
17:46
 

* הסעה מונגשת - עד 4 כסאות גלגלים.

 

 

 

 • שבת | מסלול חזור

 

נסיעות 6-1

 

שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה 1
נסיעה 2
נסיעה 3
נסיעה 4
נסיעה 5- מונגשת
נסיעה 6
דיזנגוף \ צידון
דיזנגוף 293
09:30
09:50
10:10
10:30
10:50
11:10
דיזנגוף \ שד' בן גוריון
דיזנגוף 173
09:34
09:54
10:14
10:34
10:54
11:14
כיכר דיזנגוף \ דיזנגוף
דיזנגוף 93
09:37
09:57
10:17
10:37
10:57
11:17
דיזנגוף סנטר \ דיזנגוף
דיזנגוף 53
09:38
09:58
10:18
10:38
10:58
11:18
היכל התרבות \ דיזנגוף
דיזנגוף 15
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 24
09:43
10:03
10:23
10:43
11:03
11:23
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי
09:47
10:07
10:27
10:47
11:07
11:27
ז'בוטינסקי \ גלעד
דרך ז'בוטינסקי 16
09:48
10:08
10:28
10:48
11:08
11:28
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 32
09:51
10:11
10:31
10:51
11:11
11:31
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 64
09:52
10:12
10:32
10:52
11:12
11:32
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 96
09:53
10:13
10:33
10:53
11:13
11:33
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 126
09:54
10:14
10:34
10:54
11:14
11:34
קריניצי 89
 
09:59
10:19
10:39
10:59
11:19
11:39
בן גוריון \ הרא''ה
 דרך בן גוריון 114
10:02
10:22
10:42
11:02
11:22
11:42
חיבת ציון \ עוזיאל
 חיבת ציון 24
10:04
10:24
10:44
11:04
11:24
11:44
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 130
10:06
10:26
10:46
11:06
11:26
11:46
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 158
10:07
10:27
10:47
11:07
11:27
11:47
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 26
10:08
10:28
10:48
11:08
11:28
11:48
הירדן \ נגבה
 הירדן 6
10:09
10:29
10:49
11:09
11:29
11:49
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 36
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
הירדן \ פנחס
 הירדן 74
10:11
10:31
10:51
11:11
11:31
11:51
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 98
10:12
10:32
10:52
11:12
11:32
11:52
ברנשטיין \ אלוף שדה
 פרץ ברנשטיין 5
10:13
10:33
10:53
11:13
11:33
11:53
הפארק הלאומי \ סן מרטין
 סן מרטין 3
10:16
10:36
10:56
11:16
11:36
11:56

 

 

נסיעות 12-7

 

שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה 7
נסיעה 8
נסיעה 9
נסיעה 10
נסיעה 11
נסיעה 12
דיזנגוף \ צידון
דיזנגוף 293
11:30
11:50
12:10
12:30
12:50
13:10
דיזנגוף \ שד' בן גוריון
דיזנגוף 173
11:34
11:54
12:14
12:34
12:54
13:14
כיכר דיזנגוף \ דיזנגוף
דיזנגוף 93
11:37
11:57
12:17
12:37
12:57
13:17
דיזנגוף סנטר \ דיזנגוף
דיזנגוף 53
11:38
11:58
12:18
12:38
12:58
13:18
היכל התרבות \ דיזנגוף
דיזנגוף 15
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 24
11:43
12:03
12:23
12:43
13:03
13:23
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי
11:47
12:07
12:27
12:47
13:07
13:27
ז'בוטינסקי \ גלעד
דרך ז'בוטינסקי 16
11:48
12:08
12:28
12:48
13:08
13:28
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 32
11:51
12:11
12:31
12:51
13:11
13:31
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 64
11:52
12:12
12:32
12:52
13:12
13:32
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 96
11:53
12:13
12:33
12:53
13:13
13:33
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 126
11:54
12:14
12:34
12:54
13:14
13:34
קריניצי 89
 
11:59
12:19
12:39
12:59
13:19
13:39
בן גוריון \ הרא''ה
 דרך בן גוריון 114
12:02
12:22
12:42
13:02
13:22
13:42
חיבת ציון \ עוזיאל
 חיבת ציון 24
12:04
12:24
12:44
13:04
13:24
13:44
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 130
12:06
12:26
12:46
13:06
13:26
13:46
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 158
12:07
12:27
12:47
13:07
13:27
13:47
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 26
12:08
12:28
12:48
13:08
13:28
13:48
הירדן \ נגבה
 הירדן 6
12:09
12:29
12:49
13:09
13:29
13:49
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 36
12:10
12:30
12:50
13:10
13:30
13:50
הירדן \ פנחס
 הירדן 74
12:11
12:31
12:51
13:11
13:31
13:51
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 98
12:12
12:32
12:52
13:12
13:32
13:52

 
 
נסיעות 23-13
 

שם התחנה
כתובת התחנה
נסיעה 13
נסיעה 14- מונגשת
נסיעה 15
נסיעה 16
נסיעה 17
נסיעה 18
נסיעה 19
נסיעה 20
נסיעה 21
נסיעה 22
נסיעה 23- מונגשת
דיזנגוף \ צידון
דיזנגוף 293
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
דיזנגוף \ שד' בן גוריון
דיזנגוף 173
13:34
13:54
14:14
14:34
14:54
15:14
15:34
15:54
16:14
16:34
16:54
כיכר דיזנגוף \ דיזנגוף
דיזנגוף 93
13:37
13:57
14:17
14:37
14:57
15:17
15:37
15:57
16:17
16:37
16:57
דיזנגוף סנטר \ דיזנגוף
דיזנגוף 53
13:38
13:58
14:18
14:38
14:58
15:18
15:38
15:58
16:18
16:38
16:58
היכל התרבות \ דיזנגוף
דיזנגוף 15
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20
15:40
16:00
16:20
16:40
17:00
קפלן \ אלוף מנדלר
אליעזר קפלן 24
13:43
14:03
14:23
14:43
15:03
15:23
15:43
16:03
16:23
16:43
17:03
הבורסה \ דרך ז'בוטינסקי
 דרך זאב ז'בוטינסקי
13:47
14:07
14:27
14:47
15:07
15:27
15:47
16:07
16:27
16:47
17:07
ז'בוטינסקי \ גלעד
דרך ז'בוטינסקי 16
13:48
14:08
14:28
14:48
15:08
15:28
15:48
16:08
16:28
16:48
17:08
דרך אבא הלל \ ביאליק
 דרך אבא הלל 32
13:51
14:11
14:31
14:51
15:11
15:31
15:51
16:11
16:31
16:51
17:11
דרך אבא הלל \ רוקח
 דרך אבא הלל 64
13:52
14:12
14:32
14:52
15:12
15:32
15:52
16:12
16:32
16:52
17:12
דרך אבא הלל \ התקווה
 דרך אבא הלל 96
13:53
14:13
14:33
14:53
15:13
15:33
15:53
16:13
16:33
16:53
17:13
דרך אבא הלל \ רש''י
 דרך אבא הלל 126
13:54
14:14
14:34
14:54
15:14
15:34
15:54
16:14
16:34
16:54
17:14
קריניצי 89
 
13:59
14:19
14:39
14:59
15:19
15:39
15:59
16:19
16:39
16:59
17:19
בן גוריון \ הרא''ה
 דרך בן גוריון 114
14:02
14:22
14:42
15:02
15:22
15:42
16:02
16:22
16:42
17:02
17:22
חיבת ציון \ עוזיאל
 חיבת ציון 24
14:04
14:24
14:44
15:04
15:24
15:44
16:04
16:24
16:44
17:04
17:24
הרא''ה \ ברקאי
 הרא''ה 130
14:06
14:26
14:46
15:06
15:26
15:46
16:06
16:26
16:46
17:06
17:26
הרא''ה \ שד. ירושלים
 הרא''ה 158
14:07
14:27
14:47
15:07
15:27
15:47
16:07
16:27
16:47
17:07
17:27
נגבה \ הרא''ה
 דרך נגבה 26
14:08
14:28
14:48
15:08
15:28
15:48
16:08
16:28
16:48
17:08
17:28
הירדן \ נגבה
 הירדן 6
14:09
14:29
14:49
15:09
15:29
15:49
16:09
16:29
16:49
17:09
17:29
הירדן \ אצ''ל
 הירדן 36
14:10
14:30
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10
16:30
16:50
17:10
17:30
הירדן \ פנחס
 הירדן 74
14:11
14:31
14:51
15:11
15:31
15:51
16:11
16:31
16:51
17:11
17:31
הירדן \ אלוף שדה
 הירדן 98
14:12
14:32
14:52
15:12
15:32
15:52
16:12
16:32
16:52
17:12
17:32
ברנשטיין \ אלוף שדה
 פרץ ברנשטיין 5
14:13
14:33
14:53
15:13
15:33
15:53
16:13
16:33
16:53
17:13
17:33
הפארק הלאומי \ סן מרטין
 סן מרטין 3
14:16
14:36
14:56
15:16
15:36
15:56
16:16
16:36
16:56
17:16
17:36

*  הסעה מונגשת - עד 4 כסאות גלגלים.

 
* מומלץ להגיע לתחנת ההסעה כ- 5 דקות טרם הזמן המשוער להגעה.


* ציבור הנוסעים מתבקש להשמע למגבלות הבאות:

 • הנסיעה באוטובוס הינה על בסיס מקום פנוי. ככל שהאוטובוס יהיה מלא, לא תתאפשר העלאת נוסעים נוספים.


 • אין הגבלת גיל להעלאות לאוטובוס לרבות פעוטות, אולם פעוטות שאינם יכולים לשבת במושב האוטובוס ולהיחגר באופן עצמאי מחויבים להימצא במנשא בטיחות מתאים.


 • במסגרת ההסעות לא ניתן להכניס בעלי-חיים, אלא אם גדלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידיו; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור יישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה ומצויים בתוך כלוב ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים. ההנחיות הנ"ל לא יחולו על הסעת כלב נחייה של עיוור המלווה את העיוור, אם הכלב קשור ברצועה.


 • עדכונים יועברו בצורה מסודרת באמצעות אפליקציית MOOVIT.


 • יתכנו שינויים, יש להתעדכן מעת לעת באתר העירוני.


 

* מערך קווי הבילוי כולל גם אוטובוסים מונגשים:

 • אוטובוס מונגש יהיה מזוהה עם סימן "מונגש" וכן יצוין בשלטי ההוראה של העירייה על האוטובוס "מונגש".
 • בכל אוטובוס מונגש יש עד ארבע מקומות הצבה לכיסאות גלגלים.
 • המעלון יתופעל ע"י הנהג.


* לבירורים ולפרטים נוספים: המוקד העירוני 109 זמין לשירותכם 24 שעות ביממה.