ראשי | יוצאים מהבית | גנים ופארקים | גבעת הר הארנבות גנים ופארקים

גבעת הר הארנבות

גבעת הר הארנבות הינה אחת מארבע גבעות כורכר שבמרכז העיר. בתחילת שנות ה-40 התאפיינה הגבעה בצורתה המאורכת ובחורשת האורנים שניטעה לאורך כל פסגתה, בעוד המורדות נותרו חשופים. ילדי רמת-גן של שנות ה-50-40 הרבו לשחק ולערוך פיקניקים בגבעה, והיא כונתה על ידם "הר הארנבות". מקור השם לא ברור היות שלא נזכרו מקרים בהם נראו ארנבות בגבעה.


הגבעה המאורכת השתרעה מצפון מערב לדרום מזרח, מורדותיה הדרום מזרחיים הגיעו כמעט עד רחוב חיבת ציון היום. אורך הגבעה הוערך בכ-200 מטר בעוד רוחבה בפסגה בכ-17 מטר. החל משנת 1945 "אומצה" הגבעה על ידי שבט צופי רמת-גן שהחל אז את דרכו. הגבעה שימשה את השבט לפעילויותיו השוטפות וכן למחנאות, בין עצי האורן הוקמו אוהלים בעוד מטבח המחנה נקבע למרגלות הגבעה בצד מזרח.

החל משנת 1947 ערך השבט מפקדים שנתיים בצד הגבעה. עם התפתחות שכונת הלל (כנראה בתחילת שנות ה-60) ועם בניית המרכז של מגן דוד אדום), "גולחה" הגבעה, עד שהיום נותר ממנה 20% מסך כל שיטחה המקורי. על ראש הגבעה נבנה לימים בית יד לבנים שבקרבתו כיכר המשמרת את גבעת הכורכר הארץ ישראלית.


מיקום גבעת הר הארנבות
: סמוך לכניסה לתחנת מגן דוד אשום ברחוב הגלגל - רחוב היתד.