ראשי | יוצאים מהבית | מוזיאונים | בית אברהם קריניצי מוזיאונים

בית אברהם קריניצי

  בית אברהם קריניצי הינו אחד מבתי האבן הראשונים שנבנו ברמת-גן. הבית הוקם בשנת 1925 והיה ביתה הפרטי של משפחת קריניצי. אברהם קריניצי עמד בראש הרשות המקומית (מועצה ועירייה) כ-43 שנים, משנת 1926 עד שנת 1969. בצוואתו שנכתבה בחודש יוני 1966, השאיר את ביתו לעירייה על מנת שישמש "למטרה ציבורית-תרבותית". כיום משמש הבית כמוזיאון וארכיון לתולדות רמת-גן ובו נערכות פעילויות הדרכה חווייתיות לכל גיל ורמה.

  מרכז התיעוד לתולדות רמת-גן מעמיד לרשות החוקרים מסמכים ותצלומים בנושאים שונים מראשית היישוב ועד ימינו.

  לאחר פטירת אלמנתו, שרה קריניצי, עבר הבית בשנת 1983 לבעלות העירייה. על מנת לממש את הצוואה הוקמה בחודש פברואר 1986 עמותה בשם "עמותת בית הראשונים ע"ש אברהם קריניצי" ששמה לה למטרה להפוך את בית קריניצי ל: "מוזיאון ומרכז תצוגה של תולדות העיר, אישיה, אוכלוסייתה ומיקומה במפה הלאומית ולשמש מרכז ציבורי לפעילות תרבותית - חברתית ברמת-גן".

  הבית הפרטי, כמו שהוא וללא שינוי המבנה מבחוץ, הפך בשנת 1988 למוזיאון לתולדות העיר ותצוגת הקבע שלו כללה שתי תכניות אור-קוליות אשר הציגו אירועים מרכזיים בתולדות רמת-גן וכן חומר כללי על העיר והתפתחותה.

  במהלך השנים התפתח המוזיאון ונוספו לו אגפים חדשים. נבנתה קומה תחתונה ובה אודיטוריום (אולם הרצאות) ובו 80 מושבים המצויד בעזרי הדרכה מודרניים. בנוסף, נבנו שתי כיתות לימוד והתווסף ארכיון המשמש כארכיון ההיסטורי של רמת-גן.

  • ממונה חופש המידע בתאגיד | עדית קמין-וילוז'ני - 03-6739050