ראשי | יוצאים מהבית | הקומה השנייה | מלגות לסטודנטים הקומה השנייה

מלגות לסטודנטים

הקומה השנייה ועיריית רמת-גן, בשיתוף קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר), מעניקות מלגות לרווחת סטודנטים תושבי העיר מתוך מטרה לעודד צעירים רמת-גנים וצעירים חדשים להשתקע בעיר ולתרום לקהילה איכותית וחזקה. 


פרויקט מלגות עיריית ר"ג לשנה"ל תשפ"ג

להגשת בקשה למלגה >>עיריית רמת-גן, בשיתוף קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר) ומפעל הפיס, מעניקה מלגות לרווחת סטודנטים תושבי העיר, מטרתנו עידוד בני רמת-גן וצעירים חדשים להשתקע בעיר ולתרום לקהילה איכותית וחזקה. אנו רואים בכם הסטודנטים, משאב אנושי חשוב לשגשוגה של העיר. לפיכך, אנו מעודדים מעורבות חברתית ועשייה ציבורית.

סטודנטים אשר אינם לומדים במוסדות אקדמיים המאושרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) רשאים גם כן להגיש בקשה למלגת עיריית רמת גן (סעיף 1 בסוגי המלגות), במסגרת התנאים הרשומים מטה (ראה עמוד 3 ). סטודנטים אשר לומדים בקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, או בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט, או הלומדים בכיתות י"ג-י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך – יכולים להגיש בקשה לכל סוגי המלגות.
שימו לב:

סטודנטים השייכים למוסדות שנקר (ברמת-גן) / אוניברסיטת בר אילן – אם ברצונכם להגיש בקשה למלגת מפעל הפיס בשיתוף עיריית רמת-גן, עליכם להגיש בקשה דרך טופס זה.

אם ברצונכם להגיש בקשה למלגת מפעל הפיס בשיתוף פרויקט פר"ח ועיריית רמת-גן, עליכם להגיש בקשה דרך אתר פרויקט פרח

במידה ואתם מעוניינים במלגה שונה, עליכם להגיש את הבקשה לגורמים הרלוונטיים במוסד האקדמי אליו אתם משתייכים: בר אילן מדור מלגות ואגודת הסטודנטים, שנקר דיקנט הסטודנטים. הגשת המלגה הינה למוסדות הנ"ל, לעיריית ר"ג יש קרן מלגות משותפת עם המוסדות.

משך תקופת הגשת הבקשה למלגה באוניברסיטת בר אילן: 1.6.22 עד 30.10.22

משך תקופת הגשת הבקשה למלגה באוניברסיטת שנקר: 30.8.22-30.6.22. לסטודנטים בשנה א' ללימודים בשנקר בלבד משך תקופת ההגשה הינו 30.6.22 – שבועיים לאחר תחילת הלימודים.


לפניות וברורים:

 • מלגות שנקר- 03-6110183
 • מלגות בר אילן - 03-5318111

 

סטודנטים המעוניינים במלגת פר"ח – פיס – עירייה על סך 10,000 ₪ בתמורה ל-120 שעות חונכות + 20 שעות התנדבות בקהילה - עליכם לקרוא את הקריטריונים, לבדוק אם מוסד ההשכלה בו אתם לומדים מאושר, ובכפוף לכך להגיש את הבקשה באתר פרויקט פר"ח  (הגשת בקשה באתר פר"ח החל מתחילת ספטמבר – הקבלה על פי סדר ההרשמה).


החונכות במסגרת המלגה פר"ח המשותפת הינה בבתי הספר ופרויקטים ברמת-גן בלבד!


קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה לשנה"ל תשפ"ג

 • סטודנטים בגילאי 18 ואילך.
 • סטודנטים תושבי רמת-גן שיש בידם ת.ז בה מצוין מקום המגורים ברמת-גן.
 • סטודנטים רשאים להגיש בקשה מדי שנה ובתנאי שמשך הלימודים הכולל הינו מעל לשנה באותו המקצוע. 
 • קבלת המלגה מותנית בהתנדבות קהילתית במסגרת פרויקטים המופעלים ע"י העירייה. מספר שעות ההתנדבות הנדרשות ייקבע בהתאם לגובה המלגה ובהתאם לצרכי העיר והתושבים.

 

שימו לב – ניתן להגיש בקשה למלגה מסוג אחד בלבד!


מלגת עיריית רמת-גן
מלגה על סך 1,500 ₪ המותנית בהתנדבות קהילתית של מינימום 25 שעות או לחלופין הצעה למיזם התנדבות אישי שלך והובלת המיזם לאחר קבלת אישור מוועדת המלגות.

קבלת המלגה תתבצע בהעברה בנקאית לחשבונך במהלך חודש ספטמבר 2023, בכפוף לסיום ביצוע שעות ההתנדבות.

רשאים להגיש בקשה למלגה:

סטודנטים הלומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון, שני או שלישי) המוכר ע"י המל"ג או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג.

סטודנטים הלומדים במוסד שאינו מאושר על ידי המל"ג – להלן קריטריונים נוספים:

 • מוסד מוכר הפועל מינימום 5 שנים ובו לומדים לפחות 100 סטודנטים.
 • סטודנטים רשאים להגיש בקשה למלגה ובתנאי שמשך הלימודים עולה על 6 חודשים, מינימום 288 שעות לימודים ושכר הלימוד גבוה מ-5,000 שקלים.
 • סטודנטים אשר לומדים במוסדות ובמקצועות המאושרים על ידי המל"ט והתמ"ת רשאים להגיש בקשה למלגה ובתנאי שאינם מקבלים מלגה או תקצוב ממוסדות אלו העולה על 30% משכר הלימוד.

 

מלגת מפעל הפיס בשיתוף עיריית רמת-גן:

 • מלגה על סך 10,000 ₪ המותנית בהתנדבות קהילתית של 140 שעות.
 • קבלת המלגה תתבצע בהעברה בנקאית לחשבונך ב-2 פעימות בכפוף לביצוע שעות ההתנדבות:
 • פעימה ראשונה – העברה בנקאית לחשבונך בסך 5,000 ₪ ע"י עיריית רמת-גן (מחצית סכום המלגה).
  העברה תתבצע עד ה-1.5.23
 • פעימה שנייה – העברה בנקאית לחשבונך בסך 5,000 ₪ ע"י מפעל הפיס במהלך חודש אוקטובר 2023.

רשאים להגיש בקשה למלגה:
סטודנטים לומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או הנדסאים מוכרי מה"ט. רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה.
שיקולי הוועדה בהענקת המלגות:

עדת המלגות בעיריית רמת-גן מעניקה מלגות ללימודים לסטודנטים. אמות המידה לחישוב הזכאות לקבלת מלגה: נתונים יחסיים של הסטודנט/ית לכלל מבקשי המלגות במועד נתון ועל סמך ניסיון העבר. בין הקריטריונים נלקחים בחשבון: מקום מגורים, מצב משפחתי, היקף עבודה, לימודים, שירות צבאי/לאומי התנדבות ועוד.

 • גובה המלגה ייקבע בין היתר ע"פ מספר הפונים ותקציב המלגות העומד לרשות הוועדה.
 • קדימות תינתן לסטודנטים בעלי מצב סוציו-אקונומי נמוך ו\או לסטודנטים ומשפחות המוכרות לאגף הרווחה ו\או למשפחות המקבלות קצבאות מהביטוח הלאומי ו\או לסטודנטים המשתתפים בפעילות חברתית, שאינה מתוגמלת.
 • תשלום מלגת העירייה יועבר לאחר ההשתתפות בטקס העירוני וביצוע שעות ההתנדבות בקהילה.
 • ועדת המלגות שומרת לעצמה הזכות אם לחלק מלגה או שלא לחלק כלל וזאת ע"פ שיקולה המקצועי בלבד, מטעמים השמורים עמה וללא כל צורך בהנמקה.אישורים שיש לצרף לטופס בקשת המלגה:

בעת מילוי הטופס האלקטרוני תתבקשו לצרף מספר מסמכים ולהזין נתונים. בקשה שתוגש חלקית (לדוגמה: פרטים / מסמכים חסרים), לא תועבר לבדיקת ועדת המלגות ולא תימסר הודעה למגיש הבקשה על אי בחינת הבקשה.

משפחות המוכרות ברווחה – יש לצרף לבקשה המקוונת: אישור ויתור סודיות.אישור נוטריון על הצהרות שבע"פ

במקרים מסוימים ייתכן ותתבקשו להצהיר על הפרטים אשר נמסרו בטופס הבקשה בפני עו"ד נוטריון מוסמך. במידה ואין באפשרותכם לצרף מסמך מנוטריון במקומות הנדרשים לכך, ייתכן ותוזמנו להצהיר על הפרטים במרכז הצעירים ברמת-גן בפני עו"ד נוטריון מטעם עיריית רמת-גן.


הגשת המלגה

משך תקופת הגשת הבקשה למלגה: 15.8.22 עד 31.10.22 .

שימו לב: בתאריך ה- 30.10.22 בשעה 23:59 תיחסם אפשרות הגשת הבקשות למלגה.


תשובה לבקשת המלגה
במהלך חודש ינואר ישלחו מכתבי תשובה לבקשת המלגה - חיובית כשלילית (בצירוף הסבר להחלטת הוועדה) לכתובת המייל של הסטודנט/ית

הגשת ערעור
ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה באמצעות מכתב אישי למייל – [email protected] באם ציינת במכתב האישי עובדות חדשות / שינויים במצבך, עליך לצרף אסמכתאות. הערעור יוגש עד ה-15.2.23. תשובה על הערעור תתקבל במהלך חודש מרץ.

שימו לב! הגשת ערעור מעבר לתאריך הנ"ל לא תידון בוועדה.ועדת חריגים

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסמכת ועדת המלגות להקים ועדת חריגים לטיפול בפניות חריגות.
 • הרכב ועדת חריגים: יו"ר ועדת המלגות + 2 מחברי ועדת מלגות.


לפרטים נוספים ניתן לפנות ל"קומה השנייה" – מרכז הצעירים רמת-גן בימים א'-ה', 08:30 עד 20:00 ימי ו' 09:00-15:00 שבת 10:00-16:00 ובמייל [email protected]