השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

תוכן עניינים 3
פתח דבר 5
אודות השירות המשפטי לעירייה 6
חזון השירות המשפטי 7
תמצית נתוני הדוח 8
סקירת פעילות בתחום האזרחי - מנהלי 9
עיקרי הפעילות המשפטית 10
מכרזים והתקשרויות 11
זרקור על מכרזים אסטרטגיים 15
חוזים 16
נכסי העירייה ועסקאות במקרקעין 17
תחומי התמחות אזרחי - מנהלי 19
השלטון המקומי - חידושים במשפט 20
סקירת פעילות בתחום התכנון והבניה 21
עיקר הפעילות המשפטית 22
הליכים משמעותיים 24
מבנים מסוכנים 25
סקירת פעילות התביעה העירונית 27
עיקרי הפעילות המשפטית 28
היקף הפעילות - נתונים מספריים 29
עבירות על חוקי עזר (ברירות משפט) 30
עבירות חניה ונסיעה בנתיב תחבורה ציבורית 33
חוות דעת בתחומים שונים 34
עבירות על דיני התכנון והבניה 35
צווים מנהליים 36
הסדרים מותנים 37
החלטות בנושא עבירות פיצול דירות 38

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==