השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

השירותהמשפטי עיריית רמת-גן דו"חמסכם לשנת 2022

דוח זה מובא גם באתר האינטרנט של העירייה: www.ramat-gan.muni.il

, ונכונים למועד כתיבת שורות הדו"ח, אולם תיתכן 2022 התיאור בדוח השנתי מסכם את הנתונים שנצברו במהלך שנת . הדו"ח המחייב הוא דוח התלת המוגש למועצת העיר כל רבעון. עוד יובהר כי מעבר לנתונים בדבר 5%- סטייה של עד כ התיקים שנפתחו השנה, השירות המשפטי המשיך לטפל בתיקים שנפתחו בשנים קודמות ושהטיפול בהם טרם הסתיים. תוכן עניינים 5 פתח דבר – היועץ המשפטי לעירייה ומנהל השירות המשפטי 6 אודות השירות המשפטי לעירייה 7 חזון השירות המשפטי 8 תמצית נתוני הדוח סקירת פעילות בתחום האזרחי - מנהלי 10 עיקרי הפעילות המשפטית 11 מכרזים והתקשרויות 15 זרקור על מכרזים אסטרטגיים 16 חוזים 17 נכסי העירייה ועסקאות במקרקעין 19 תחומי התמחות אזרחי - מנהלי 20 השלטון המקומי - חידושים במשפט סקירת פעילות בתחום התכנון והבניה 22 עיקר הפעילות המשפטית 24 הליכים משמעותיים 25 מבנים מסוכנים סקירת פעילות התביעה העירונית 28 עיקרי הפעילות המשפטית 29 היקף הפעילות - נתונים מספריים 30 עבירות על חוקי עזר (ברירות משפט) 33 עבירות חניה ונסיעה בנתיב תחבורה ציבורית 34 חוות דעת בתחומים שונים 35 עבירות על דיני התכנון והבניה 36 צווים מנהליים 37 הסדרים מותנים 38 החלטות בנושא עבירות פיצול דירות

פתח דבר בשלוש השנים האחרונות זכיתי להוביל את השירות המשפטי של עיריית רמת-גן, ויחד עם צוות מצוין הפכנו את השירות המשפטי להיות גורם מוביל המהווה דוגמא ומופת למקצועיות, מחויבות למטרה, קידום יוזמות עירוניות והכל תוך הקפדה קלה כבחמורה על קיום הוראות הדין. השירות המשפטי לעירייה מלווה את כלל פעילות העירייה בייעוץ משפטי שוטף, בייצוג בהליכים השונים, וכן ביציקת תשתית משפטית איתנה למהלכים ייחודיים ופורצי דרך של הנהלת העיר והעומד בראשה, ראש העיר מר כרמל שאמה הכהן. הביאה עמה יוזמות ואתגרים משמעותיים אשר דרשו ליווי משפטי יצירתי ומקיף; פיתוח מזרח העיר, קידום הקמת "עמק 2022 שנת הביוטק", הערכות לחגיגות המאה לעיר רמת-גן, הנגשת שירותי חינוך משלים (תנועות נוער, חוגים וספורט) לתושבים בעלות מסובסדת, מכרזי בינוי ציבורי משמעותיים ועוד. לצד מתן ייעוץ משפטי שוטף לכלל אגפי העירייה, עריכת מאות מכרזים והתקשרויות, וטיפול במאות תיקים משפטיים, השירות המשפטי עבר בשנים האחרונות מהפכה תפיסתית, מבנית ומקצועית. עיקר המהלכים האסטרטגיים שבוצעו בשנים האחרונות: עניינים משפטיים שטופלו מחוץ לשירות המשפטי רוכזו פנימה, כגון: - ריכוז כלל העניינים המשפטיים תחת היועץ המשפטי לעירייה הסכם הגג, ועדת גבולות, עתירות מנהליות משמעותיות, תובענות ייצוגיות, ליווי מכרזים והתקשרויות, ליווי אגף הנכסים, ופיקוח אקטיבי על תיקים בטיפול עו"ד חיצוניים. ביצוע מכרזים משמעותיים בהיקפים גדולים מאוד, שהביאו ליעילות לשיפור העברת מחלקת המכרזים מאגף הרכש לשירות המשפטי - השירות לעירייה ולתושב, ואף להוזלת עלויות. שינוי תפיסתי ממתן מענה נקודתי ומצומצם בסוגיה שהופנתה, לשירות משפטי מוכוון צוותי עבודה הנותן מעלות" - 360" טיפול משפטי מעלות" לכל סוגיה משפטית. 360" מענה מקצועי הוליסטי של במסגרתו נבחרו משרדים חיצוניים מצוינים ומגוונים בתחומים השונים, לצד הפחתת ביצוע מכרז פומבי לקבלת שירותים משפטיים - המחיר שמשלמת העירייה לשעת ייעוץ משפטי. גיוס עורכי דין בעלי יכולות אישיות ומקצועיות גבוהות וקיום הכשרות מקצועיות פנימיות גיוס כח אדם איכותי והתמקצעות מתמדת - וחיצוניות להרחבת והעשרת הידע של עורכי הדין. בשנה האחרונה עורכי הדין בשירות המשפטי היו שותפים להליך פיתוח ארגוני שכלל את התווית החזון של השירות המשפטי בעיריית רמת-גן כגורם עירוני המעורב באופן אקטיבי בפעילות העירונית למען שיפור איכות החיים של תושביה, הכל בהתאם להוראות הדין ובאופן שקוף ושוויוני. השירות המשפטי של עיריית רמת-גן ימשיך ויהווה חוד חנית של מקצועיות, חדשנות, אנושיות, מחויבות 2023 אני סמוך ובטוח כי גם בשנת למטרה, והקפדה על קיום הוראות הדין. על האמון ומתן הכלים הנדרשים לחיזוק ראש העיר מר כרמל שאמה הכהן, בהזדמנות זו אני מבקש להודות להנהלת העיר ולעומד בראשה, , על רו"ח גלית שניידר מימרן ולגזברית העירייה מר מוטי כהן מעמדו ומקומו של השירות המשפטי בעירייה. תודתי גם למנכ"ל העירייה השותפות לדרך והסיוע בכל שנדרש. ואחרונים, אך ראשונים בחשיבות, תודתי לעובדות ועובדי השירות המשפטי – עורכות ועורכי הדין ואנשי ונשות הצוות המנהלי – כולם גם יחד. כל נתון מספרי "יבש" המופיע בדוח טומן בחובו שעות רבות של עבודה מאומצת. עורכי הדין בשירות המשפטי מתמודדים יום יום עם טובי עורכי הדין בארץ, אם בבתי המשפט ואם בהליכי המכרזים וההתקשרויות - ועושים זאת בהצלחה רבה! 5 בברכה, סהר פינטו, עו"ד היועץ המשפטי לעירייה ומנהל השירות המשפטי

6 תפקיד השירות המשפטי לעירייה השירות המשפטי הינו למעשה "משרד עורכי הדין" הפנימי של העירייה, המלווה את כלל פעילותה. השירות המשפטי עוסק בכלל תחומי המשפט המנהלי האזרחי והפלילי; תכנון ובניה, מכרזים והתקשרויות, ליטיגציה מנהלית ואזרחית, גבייה וארנונה, חוקי עזר, מקרקעין, משפט פלילי (התביעה העירונית), חופש המידע, הגנת הפרטיות, ועוד. בראש השירות המשפטי מכהן היועץ המשפטי לעירייה, המשמש גם כמנהל השירות המשפטי. מתמחים, כלכלנית, ואנשי צוות מנהלי. 4 , עורכי דין 23 ; בשירות המשפטי מעל ארבעים עובדים עורכי הדין בשירות המשפטי מלווים את כלל פעילות העירייה, ומייצגים בהליכים המשפטיים השונים; עתירות מנהליות, תביעות כספיות, תובענות ייצוגיות, עררי רישוי והשבחה, הגשת כתבי אישום בגין עבירות על חוקי העזר ודיני התכנון והבניה, ניהול ההליך המשפטי בבית המשפט, ועוד. בשנתיים האחרונות חל שינוי תפיסתי בנוגע לתפקידו של השירות המשפטי בעיריית רמת-גן: משירות משפטי "נסוג" המעורב באופן חלקי ומצומצם בענייני העירייה ונותן מענה נקודתי לסוגיות המופנות אליו, עברנו לתפיסה של שירות משפטי מעורב הנותן מענה מקיף, יצירתי ומקצועי לכל סוגיה. משירות משפטי נעדר מבנה ארגוני סדור של צוותי עבודה בתחומים השונים, ומשיטת עבודה בה כל עו"ד נותן מענה בתחום סמכויות מגודר ומצומצם, מעבר למבנה ארגוני של צוותי עבודה, בהתאם לתחומי ההתמחות השונים, אשר ישלימו את העבודה אחד של השני ויתנו מענה מלא לכל סוגיה. משירות משפטי שלא פיקח באופן אקטיבי על תיקים שנמצאים בטיפול עורכי דין חיצוניים, מעבר לתהליך של פיקוח ובקרה אקטיביים על תיקים הנמצאים בטיפול חיצוני, נכתב נוהל עבודה סדור, וכל תיק שנמצא בטיפול חיצוני מלווה באופן פעיל ע"י אחד מעורכי הדין הפנימיים בשירות המשפטי. שמנו דגש על ההתפתחות המקצועית של עורכי הדין, ואף קיימנו סבב הרצאות העשרה כאשר בכל מפגש, עו"ד מהשירות 2022 במהלך שנת לחוק 197 המשפטי העביר הרצאה מקצועית בתחום בו הוא עוסק בפני יתר עורכי הדין בשירות המשפטי. כך למשל קיימנו הרצאות בנושא סעיף תכנון ובניה ומשמעויותיו, כתבי שיפוי, החוק למניעת הטרדה מינית ועוד. לצד ההרצאות הפנימיות קיימנו הרצאות העשרה ותוכן של מרצים מן החוץ; הרצאה מעמיקה בנושא קרטלים במרכזים ושמירה על תחרות הוגנת, איכות הסביבה, עבודת לשכת עו"ד וועדת האתיקה, וכן הרצאה מעוררת מוטיבציה של בן סלע "לעוף על החיים" הנותנת כלים לשיפור איכות החיים. כמו כן עורכי הדין יצאו להשתלמויות מקצועיות במטרה להיות מעודכנים כל העת בחידושי החקיקה והפסיקה בעולמות התוכן בהם אנו עוסקים. תרשים המבנה הארגוני היועץ המשפטי לעירייה תביעה עירונית עבירות רישוי עסקים עבירות תכנון ובניה עבירות על חוקי עזר עבירות נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית הגשת כתבי אישום ייעוץ בנוגע לצווים מנהליים ערעורי חניה ייעוץ שוטף לגורמי אכיפה עירוניים מנהלי - אזרחי עתירות מנהליות ייעוץ שוטף למועצה וועדותיה תביעות כספיות חוקי עזר מכרזים וקולות קוראים תובענות ייצוגיות מקרקעין חוזים והתקשרויות תכנון ובניה 38 תמ"א עררי השבחה 197 תביעות ועדת משנה לתו"ב מבנים מסוכנים רשות רישוי ייעוץ שוטף לאגף ההנדסה התחדשות עירונית

חזון השירות המשפטי התכנסו עובדי השירות המשפטי לסדנת פיתוח ארגוני בת יומיים, אותה יזם מנכ"ל העירייה 2022 במהלך שנת מר מוטי כהן, במסגרתה הגדירו עובדי השירות המשפטי את חזון השירות; "העירייה הינה גוף ציבורי אשר מוסמך לפעול רק במסגרת הסמכויות המוקנות לו בחוק, בהתאם לדרכי הפעולה שהתווה המחוקק ותוך שמירה על עקרונות של מנהל ציבורי תקין, וביניהם - שוויון, תום לב, העדר ניגוד ענייניים, פעולה משיקולים עניינים בלבד, שקיפות ועוד. השירות המשפטי יפעל כדי לתרום לשיפור איכות חיי תושבי רמת-גן ולמתן שרות שוויוני, שקוף ויעיל לתושב, תוך שמירה על שלטון החוק ושיפור אמון הציבור בעירייה. את זאת יעשה באמצעות מתן שרות משפטי לכלל הגורמים העירוניים וסיוע בהוצאה מיטבית לפועל של תכניות עבודה לפיתוח העירוני תוך שמירה על מסגרת החוק. השירות המשפטי יתווה את המסלול המשפטי והמנהלי המתאים לפרויקטים העירוניים וילווה אותם משפטית כבר עם התהוותם, יזהה ויאיר בפני ראשי האגפים, מבעוד מועד, קשיים, אתגרים ומוקשים צפויים, וימצא פתרונות יצירתיים לבעיות אלו. השירות המשפטי יפעל באופן פרואקטיבי וישמש כ"שומר סף" נוסף, שמתבונן בראייה מערכתית אשר לוקחת בחשבון איזונים בין אינטרסים וצרכים מגוונים של התושבים באופן ענייני. אנשי השירות המשפטי יהיו מקצועיים ומעודכנים בתחומם, יפעלו תוך ערבות הדדית ומקצועית, פתיחות והבעת דעה חופשית, עבודת צוות, גיבוש עמדה מקצועית באופן עצמאי, מתן שרות איכותי נגיש וזמין." 7

8 תמצית נתוני הדוח משפט אזרחי ומנהלי ליטיגציה אזרחית ומנהלית ללא הליכים פליליים ₪ 30,965,506 תובענות כספיות בסכום כולל של 78 עתירות מנהליות 30 ₪ 93,644,535 תובענות ייצוגיות בסכום כולל של 8 .2021 הליכים מכרזיים בשנת 128 הליכים מכרזיים, לעומת 154 פורסמו 2022 בשנת .2021 ישיבות בשנת 30 ישיבות ועדת המכרזים, לעומת 36 התקיימו 2022 בהתאמה, בשנת .2020 ביחס להליכים שננקטו בשנת 30%- , וגידול של כ 2021 ביחס לשנת 2022 בשנת 20% הנתונים מלמדים על גידול של חוזים ע"י השירות המשפטי. 401 נערכו 2021 במהלך שנת .2021 לעומת 15% , עליה של 2021 בשנת 2,961 כתבי אישום בכלל העבירות לעומת 3,406 הוגשו ע"י התביעה העירונית 2022 בשנת כתבי אישום בגין חניה (אכיפה אלקטרוני ולא אלקטרונית) 1,583 כתבי אישום בגין עבירות נת"צ 846 כתבי אישום בגין תוספת שלישית, קרי ברירות משפט (לא כולל את עבירות הקורונה ועבירות מנהליות) 683 כתבי אישום בגין עבירות קורונה (אי עטיית מסיכה) 188 כתבי אישום בגין עבירות תכנון ובניה 48 כתבי אישום בגין עבירות מנהליות (עבירות כלבים) 26 כתבי אישום בגין עבירות רישוי עסקים 26 כתבי אישום בגין עבירות תעבורה (אכיפת אופניים, קורקינט ואופנועים) 6 בתחום החניה, 17,682 בקשות לביטול דו"חות אשר מתוכם ‬ 21,876 בתביעה העירונית התקבלו בקשות להישפט. ‬ 2,963 מכלל הבקשות לביטול דו"חות וכן הוגשו 80% - המהווים כ פילוח מספר הליכים אזרחיים ומנהליים תכנון ובניה תביעה עירונית - נתונים מספריים 2022 ייצוג משפטי בהליכי תכנון ובניה בשנת הליכים בביהמ"ש. 34- עררים ו 148 - הליכים, מתוכם 182 : סה"כ 33% 26% 17% 14% 5% 5% עררים 148- ייצוג ב עררי היטל השבחה 58 עררי רישוי 46 עתירות מנהליות נגד החלטות ועדת הערר 35 38 עררי תמ"א 30 הליכים בבתי המשפט 9 197 הליכים מכוח סעיף 8 )58( 39% עררי היטל השבחה )46( 31% עררי רישוי )30( 20% א״ עררי תמ )10( 7% 197 ׳ הליכים לפי ס )4( 3% עררי ניתוק תשתיות 20% 7% 3% 39% 31% 6 188 48 683 846 1,583 3,406 26 26 26% 67% 7% עתירות מנהליות תובענות ייצוגיות תביעות כספיות

משפט אזרחי ומנהלי

משפט אזרחי ומנהלי תחום המשפט המנהלי והאזרחי הוא התחום הרחב ביותר החולש על דינים משפטיים רבים. עורכות ועורכי הדין בשירות המשפטי מטפלים בשלל הליכים משפטיים, בין היתר: ייצוג העירייה בהליכים משפטיים; עתירות מנהליות, תובענות כספיות, תובענות ייצוגיות כנגד העירייה. ליטיגציה - עריכת חוזים, כתיבת וליווי הליכים מכרזים, קולות קוראים, ייזום פרויקטים. התקשרויות - ליווי אגף הנכסים, עריכת הסכמי מקרקעין, כתיבת חוות דעת משפטיות. עסקאות מקרקעין ונכסי העירייה - מתן חוות דעת בסוגיות משפטיות. יעוץ משפטי שוטף להנהלת העיר ומועצת העיר - הכנת הצעות החוק בתיאום מול האגפים השונים, טיפול מול משרדי הממשלה וועדות הכנסת. ניסוח חוקי עזר - בסוגיות שונות בתחום המנהלי והאזרחי; התקשרויות, חופש המידע, הגנת הפרטיות ועוד. יעוץ משפטי שוטף לכלל אגפי העירייה ועדת מכרזים, ועדת התקשרויות על סוגיהן, ועדת תרומות, ועדת שילוט, ועדת תמיכות, ועדת שיכון ליווי ועדות הרשות המקומית - מקרקעין, ועדת הקצאות, ועדת פשרות, ועדת הנחות, ועדת שמות לרחובות ומבנים, ועדת היגוי להתקנת מצלמות אבטחה ומעקב ועוד. במקרים בהם הדבר נדרש, המחלקה מפעילה משרדי עורכי דין חיצונים בהתאם לסוגיות המשפטיות השונות, כאשר המחלקה שותפה לניהול התיק והדיונים לצורך התווית הדרך וקביעת העמדה המשפטית. :2022 עיקרי הפעילות בתחום המשפט המנהלי והאזרחי בשנת פילוח מספר הליכים אזרחיים ומנהליים 26% 67% 7% עתירות מנהליות תובענות ייצוגיות תביעות כספיות פילוח נושאי התובענות הייצוגיות – לפי מספר הליכים ולפי סכום ההליכים חניה נגישות גבייה פילוח לפי סכום התובענות סך כספי, תחום חניה, 14,430,535 סך כספי, תחום נגישות, 66,714,000 סך כספי, תחום גבייה, 12,500,000 פילוח לפי מספר ההליכים 50% 25% 25% 10 ליטיגציה אזרחית ומנהלית ללא הליכים פליליים ₪ 30,965,506 תובענות כספיות בסכום כולל של 78 עתירות מנהליות 30 ₪ 93,644,535 תובענות ייצוגיות בסכום כולל של 8

11 מכרזים והתקשרויות המחלקה האזרחית מלווה את כלל תהליכי ההתקשרות, מכרזי ספקים, נותני שירותים, מכרזי הפעלה, יועצים ונכסים. כתיבת המכרז, ליווי ההליך התחרותי, מתן חוות דעת מקצועיות, בחינת פטורים כגון 'ספק יחיד' וכיו"ב. המחלקה מלווה ומייעצת לוועדת המכרזים, ועדת השלושה וועדת ההתקשרויות. הליווי המשפטי הינו מקיף וכולל את כל שלבי ההליך התחרותי וההתקשרות, וייצוג העירייה בבתי המשפט, בפניות, הסתייגויות ועתירות מנהליות וכולל ליווי החוזה ופרשנותו. המחלקה מורכבת מצוותים המתמחים בסוגי ההתקשרויות כלהלן: ליווי כלל אגפי העירייה וחברות עירוניות בהליכים מכרזים, מתן חוות דעת בגין סעיפי פטור, וכולל התקשרויות במסגרת צוות מכרזים - החשב הכללי ו/או מרכז השלטון המקומי וליווי ועדות המכרזים וההתקשרויות. ניהול הליכי התקשרות לקבלת שירותים אשר יש בהם מומחיות ו/או יחסי אמון מיוחדים. התקשרויות אלו נעשות צוות התקשרויות יועצים - .08-2016 לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר כתיבת חוזרים להתקשרות בהתאם לדרישת אגפים ביחס לכל צורך, פרויקטים, ספקים, נותני שירותים, התקשרויות בפטור, צוות חוזים - ליווי החוזה ופרשנותו, התנהלות מול נותני השירותים, מענה לפניות, תביעות ויישוב מחלוקות. :2022 עיקרי התוצרים של מחלקת המכרזים בשנת הצעות בהליכים מכרזיים 368 בדיקת הליכים מכרזיים (כולל מכרזים, ספקים יחידים וקולות קוראים) 154 קיום בקשות להכלל במאגרים 118 בדיקת יועצים חדשים למאגרים השונים 112 אישור ישיבות של ועדות מכרזים 36 ליווי הליכי חשכ"ל / משכ"ל / מפעל הפיס 28 בחינת הליכים מתוך מאגר היועצים לקביעת התקשרות 21 ניהול 14% 10% פילוח התקשרויות שביצעה מחלקת מכרזים 2022 לשנת 76% הליכים מכרזיים 10% הליכי התקשרות ממאגר היועצים 14% הליכי חשכ"ל / משכ"ל / מפעל הפיס 76%

12 מכרזים והליכים מתוך מכרז (קולות קוראים וספקים יחידים) השירות המשפטי נותן מענה מקיף לכמות הולכת וגדלה של הליכים מכרזיים והליכי התקשרות אחרים. במסגרת זו צוות המכרזים מעלות, מכתיבת מסמכי המכרז ועד לחתימת החוזים. במסגרת זו הצוות מלווה סוגיות משפטיות, מציע 360 וההתקשרויות נותן טיפול של פתרונות יצירתיים, עוקב אחר חידושים בתחום ונותן כלים אפקטיביים לצורך קידום עבודת העירייה. .2021 הליכים מכרזים בשנת 128 הליכים מכרזיים, לעומת 154 פורסמו 2022 בשנת .2021 ישיבות בשנת 30 ישיבות ועדת המכרזים, לעומת 36 התקיימו 2022 בהתאמה, בשנת .2020 ביחס להליכים שננקטו בשנת 30%- , וגידול של כ 2021 ביחס לשנת 2022 בשנת 20% הנתונים מלמדים על גידול של 2020 2021 2022 2019 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 107 128 154 74 הליכים מכרזיים 2020 2021 2022 2019 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25 30 36 18 ישיבות ועדת מכרזים

פילוח ההליכים המכרזים לפי האגפים והמחלקות מקבלי השירות .7% הנדסה ,7% אגף שפ"ע ,11% מנהל ומשאבי אנוש ,13% תשתיות ,16% אגף מערכות מידע ,17% מקבלי השירותים המרכזיים: אגף החינוך 11% 4% 3% 6% 7% 16% 6% 5% 5% 7% 17% חינוך הנדסה מנהל ומשאבי אנוש שונות נכסים ע״שפ מדיה מחשוב ומערכות מידע גנים ונוף לשכת ל״מנכ 13% תשתיות גזברות פילוח ההליכים המכרזיים לפי האגפים והמחלקות מקבלי השירות 13

14 התקשרויות הדורשות מומחיות ויחסי אמון מיוחדים כידוע, הליכי המכרז הינם "דרך המלך" להתקשרויות העירייה. לצד זה, במסגרת הפעילות העירונית נדרש מעת לעת לקיים התקשרויות עם יועצים בעלי מומחיות מיוחדת. . תפקיד 2019 הליך ההתקשרויות עם יועצים עבר שינוי משמעותי בעקבות פרסומו של חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא, אשר נכנס לתוקף בשנת היועץ המשפטי כחלק מהרכבה של ועדת ההתקשרויות היווה שינוי משמעותי והפך את השירות המשפטי לפעיל ונוכח בהליכי התקשרות אלו, החל מליווי ועד חוות דעת לוועדה בהתייחס למשמעות מומחיות מיוחדת. מאגרים 117 ליווה השירות המשפטי באופן אינטנסיבי את הליך הקמת מאגרי היועצים בתחומים השונים, בתקופה זו הוקמו 2020-2021 בשנים לשימוש אגפי העירייה, אשר אפשרו לבצע התקשרויות בהתאם להוראות הדין. השירות המשפטי מלווה את האגפים השונים בהתאם לצרכים שלהם, בגיבוש ההליך המתאים: הליך מכרזי, הליך בהתאם לנוהל יועצים, הליך אחר בהתאם להוראות הדין, והכל לצורך מתן מענה יעיל, מהיר ואיכותי. המאגרים שהוקמו, לפי אגפי ומחלקות העירייה – מקבלי השירותים 117 פילוח מאגרים 14 , מאגרים הוקמו עבור אגף שפ"ע 18 , מאגרים הוקמו עבור השירות המשפטי 29 , מאגרים הוקמו עבור אגף ההנדסה והתכנון 30 מאגרים הוקמו עבור 6 , מאגרים הוקמו עבור אגף מערכות מידע 11 ,) הוקמו עבור אגף התשתיות (חשמל ומאור, אחזקת דרכים, ניקוז ותיעול מאגרים למחלקת בניה ציבורית, מאגר אחד לחינוך ומאגר אחד לביטוח. 2 , מאגרים הוקמו עבור לשכת מנכ"ל 5 , אגף הגזברות שונות 4% ל״ לשכת מנכ 4% גזברות 5% תשתיות 12% הנדסה ותשתיות 26% ע״ שפ 15% מערכות מידע 9% השירות המשפטי 25% 26% 12% 9% 4% 4% 5% פילוח המאגרים שהוקמו לפי אגפי ומחלקות העירייה - מקבלי השירותים 15% 25%

15 )71/2022 ותשתיות אפליקטיביות (מכרז web/digital מכרז לפיתוח ותחזוקה של מערכות מכרז להקמת אתר עירוני חדש, שיחליף את האתר העירוני הקיים ויביא לידי ביטוי שינוי בתפיסת השירות לתושבי העיר. פיתוח האתר העירוני יפתח את נגישות המידע לתושב, יאפשר שירותים מקוונים חכמים ופתרונות מהירים תוך שימוש באפליקציות וכלים אטרקטיביים. הליווי המשפטי דרש יצירתיות, גמישות והסרת חסמים לצורך עריכת מכרז יעיל שיוביל להשתתפות החברות המובילות במשק. )33/2022 שנה לעיר רמת-גן (מכרז 100 מכרז להפקת אירועי העירייה קיימה מכרז להפקת אירועי מאה שנה לעיר רמת-גן. מדובר במכרז הפקת האירועים המשמעותי ביותר בעיר, בהיקף כספי ובמורכבות גבוהה. המכרז כלל הצגה רחבה של תוכנית האירועים המוצעת, מעטפת ליווי, פרסום ושיווק האירועים כפי שתבוצע על ידי החברות, יזום מעטפת האירוע בכללותה וניהולו, חתימת הסכם מול הזוכה וליווי ההפקות השונות שנכללות במסגרת אירועי המאה לעיר. 86/2022 ), ומכרזים לעבודות בינוי ופיתוח של מבני ציבור (מכרז 64/2022 מכרז לעבודות פיתוח סלילה ותשתיות (מכרז )70/2022 ומכרז העירייה מבצעת בינוי ציבורי ושיפוצים בהיקפים משמעותיים. מכרזי מסגרת אסטרטגים אלו תומכים בצרכי האגפים להוציא לפועל פרויקטים בתחום התשתיות והבינוי בהיקף כספי משמעותי, וזאת לצורך שדרוג תשתיות, שצ"פ, מבני חינוך, אולמות ספורט, מרכזי שירות ועוד. מבנה המכרזים והרחבת מאגר הקבלנים מאפשר שימוש אחיד של כלל אגפי העירייה והתאגידים עירוניים, וקיום הליכי תחרות ביחס לכל פרויקט לשיפור ההצעה הכלכלית. )69/2022 מכרז לביצוע עבודות עפר ופינוי פסולת ואדי כופר (מכרז מכרז לצורך פינוי פסולת בניין, תוך עמידה בדרישות החוק והוראות איכות הסביבה. השירות המשפטי נתן מענה מהיר ויעיל (פרסום מכרז תוך תקופה קצרה ביותר), שילוב פתרון יצירתי שהביא לחסכון כספי משמעותי לעירייה. )18/2022 (מכרז ONE מכרז להשכרת שטחי משרדים בבעלות עירונית במגדל ניהול וליווי מכרז מורכב להשכרת שטחי משרדים בבעלות עירונית. המכרז הביא לתוצאה כלכלית אשר מיטיבה עם העירייה ולפיו העירייה קיבלה דמי שכירות בסכום משמעותי העולה על האומדן המשוער וכן מתן פתרונות לסוגיות מהותיות הנוגעות למועד מסירת הנכס וביצוע ההתאמות. )20/2022 מכרז לרכישה ואספקה של בגדי עבודה ומדים עבור עובדי אגף הביטחון והאכיפה ועובדי אגף שפע (מכרז מכרז חדשני שמטרתו לשפר את איכות המדים ושביעות הרצון של עובדי השטח. המכרז כלל רכיב איכותני משמעותי, ואת מעורבותם של משתמשי הקצה לצורך אפיון ודירוג איכות הביגוד במסגרת תקופת ניסיון בה נמסרו הפריטים לשימוש יום יומי. זרקור על מכרזים אסטרטגים

16 השירות המשפטי מלווה את אגפי העירייה בתהליך כתיבת החוזה לצורך אפיון המחויבות של הספק נותן השירותים, כלפי העירייה. השירות המשפטי נותן התייחסות פרטנית למבנה החוזה ולנוסחו ביחס לסוג ההתקשרות הספציפי, אופי מתן השירותים, הסדרי התשלום, שלבי העבודה, ערבויות נדרשות וכיו"ב. לאחר חתימת החוזים, השירות המשפטי נותן מענה לסוגיות משפטיות שמתעוררות במהלך קיום החוזה, נותן חוות דעת משפטיות ביחס לפרשנות החוזה ואופן קיומו, סוגיותשל הפרות חוזה, הארכת חוזה, עריכת נספחים במקרים המתאימים, עריכתשימועים ואף סיום התקשרויות במקרים בהם הדבר נדרש. הסדר ההתקשרויות של העירייה מול הספקים השונים בחוזים מוסדרים, תורם .)401( בשנה האחרונה השירות המשפטי ערך מספר שיא של חוזים תרומה משמעותית להגנה על האינטרס העירוני ושמירה על זכויות העירייה בהתקשרויות השונות. השנה האחרונה העמידה אתגרים משמעותיים בתחום חוזי ההתקשרות עם הרשות; סוגיות ההתייקרויות בעקבות שנויים ותנודות משמעותיות במשק, השפעות הקורונה, אינפלציה, שינויים במחירי סחורות ושילוח, עלות הדלקים, ביטוח, חומרי גלם ועוד. השירות המשפטי נדרש לעמוד איתן לצורך הגנה על אינטרס העירייה ושמירה על התקציב העירוני תוך המשך ביצוע ההתקשרויות ומתן מענה לצרכי האגפים השונים בעירייה. חוזים עריכת חוזים השירות המשפטי מלווה את כלל אגפי ומחלקות העירייה בהתקשרויות והחוזים שעורכים עם צדדים שלישיים. חוזים. 401 השירות המשפטי ערך 2022 בשנת 2019-2022 חוזים לשנים 50 0 100 150 200 250 300 400 350 146 2020 401 352 2021 2022 124 2019 החוזים שנערכו לפי אגפים ומחלקות העירייה - מקבלי השירות 401 פילוח תרבות ע״שפ חינוך נכסים שירותים חברתיים פיתוח כלכלי תשתיות רכש ואספקה ביטחון ואכיפה מיחשוב מערכות מידע גנים ונוף בניה ציבורית גזברות הנדסה 7% 7% 8% 8% 11% 12% 21% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% מנהל ומשאבי אנוש 7%

17 לעיריית רמת-גן נכסים בבעלותה ונכסים אותם היא חוכרת, שוכרת, משכירה ומקצה. השירות המשפטי מלווה בתחום זה את אגף הנכסים והפיתוח הכלכלי בסוגיות שונות הכרוכות בנכסי העירייה ובעסקאות מקרקעין בהן מעורבת העירייה. ההסכמים וההתקשרויות הנעשים בנוגע לנכסים אלו משמעותיים ורבים, מבחינת טיבן של ההתקשרויות מדובר בהסכמים מורכבים שונים זה מזה; הסכמי הקצאת נכסים מול עמותות, הסכמי שכירות, פינויים, הסכמי חכירה מול גופי ענק, מכרזים להתקשרות בהסכם מכר לרכישת זכויות שהעירייה כבעלת זכות הבעלות בבניין, סכסוכים ומחלוקות בין בעלי זכויות 38 בניה ולהקמת פרויקט התחדשות עירונית במתווה פינוי בינוי או תמ"א במוש"ע ביחד עם העירייה, וכן מתן חוות דעת ומענה משפטי שוטף לכל סוגיה משפטית העולה לטיפול בקשר עם זכויות העירייה בנכסי מקרקעין. כחלק מתפיסת העולם המשפטי ומתוך הבנת חשיבות התחום, כמו גם הפוטנציאל הכלכלי הגלום בו, תחום המקרקעין מלווה באופן מקצועי כתחום נפרד, הדורש מומחיות מיוחדת ומאפשר הנחלת מדיניות אחידה אשר לוקחת בחשבון הסתכלות רוחבית וכן מעקב פנימי, קידום יעיל של תהליכים, ייעול ארגוני וחיסכון כספי. הטיפול המשפטי בתחום הנכסים כולל את הסוגיות הבאות: ניהול מו"מ מטעם העירייה מול הגורמים השונים הכנת הסכמים שונים הנוגעים לנכסי העירייה, כגון: הסכמי שכירות, הסכמי רכישה, הסכמי פיתוח של מתחמים, התחייבויות לפיתוח והקמה, הסכמי חכירה, הסכמי הקמת גני ילדים ועוד הכנת חוות דעת למועצת העיר בנוגע לענייני מקרקעין ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת לוועדת שיכון מקרקעין ניסוח נוהל מתן רשות שימוש במקלטים, ניסוח תבחינים, ניסוח הסכמי מתן רשות ניסוח הסכמי הקצאה, הכנה לוועדות הקצאה, מתן חוות דעת ובדיקת טפסי הקצאה, בדיקת תיקי קרקע של אגף החינוך ובדיקת טופסי רישום לטאבו ליווי וטיפול בהליכים משפטיים (פינוי וסילוק יד, תביעה לדמי שימוש ראויים וכיו"ב) ניסוח מכרזים, השתתפות בוועדת מכרזים, הכנת חוות דעת ייעוץ שוטף לאגף הנכסים, הגזברות, פיתוח עסקי ועוד בסוגיות המתעוררות בנכסים שונים ובסוגיות עקרוניות ייצוג משפטי וליווי תיקים משפטיים המתנהלים בערכאות משפטיות בדיקת הסכמי תשתית הנחתמים עם יזמים מכוח הסכם הגג של מזרח העיר נכסי עירייה ועסקאות מקרקעין

18 – נתונים מספריים 2022 פעילות אגף נכסים בשנת הסכמים (הסכמי פיתוח, הקמת גני ילדים, שטחים ציבוריים פתוחים, חניונים, הסכמי פינוי, הסכמי חכירה, 45 הסכמי שכירות, הסכמי פינוי בינוי) תיקי ייעוץ משפטי וחוות דעת לאגפי העירייה השונים 29 כתבי התחייבות עם יזמים לפיתוח שטחי ציבור ולבניית מבני ציבור 17 תביעות אזרחיות 12 תיקי קרקע 10 הסכמי הקצאה 6 הסכמי פיתוח תשתיות עם יזמים במזרח העיר 5 כתבי הסכמה 4 23% 35% 4% 3% 5% 9% 8% 13%

19 עורכי הדין העוסקים בתחום המשפט המנהלי והאזרחי מעניקים יייעוץ משפטי שוטף לכלל אגפי העירייה. נציין מספר נקודות בולטות במיוחד, מעבר לכלל העשייה השוטפת: תחומי התמחות אזרחי מנהלי ליווי פעילויות מיוחדות שיפור פני העיר יעוץ וליווי לאגף שפ"ע בנושאי השונים, ובכלל זה וטרינריה, מטרדי רעש, אגרנות (כולל פנייה לבתי המשפט לפינוי בית האגרן בעת הצורך), חצרות בתים, כריתת עצים במרחב הפרטי והציבורי בהתאם לפקודת היערות, ועוד. שמות רחובות ומבנים השירות המשפטי מלווה את עבודת וועדת השמות העירונית אשר קובעת את שמות הרחובות בעיר, מבני ציבור וגינות ציבוריות. נציגת השירות המשפטי הוסמכה כחברה מן המניין בוועדת השמות לרחובות ומבנים בעיר. שילוט ופרסום תוקן חוק העזר העירוני בנושא שילוט. השירות המשפטי 2020 בשנת אשר טיפל בכתיבת החוק, מלווה את האגף המקצועי ביישום החוק ומתן מענה משפטי לסוגיות שונות הנובעים ממנו. עורכת דין מהשירות המשפטי חברה בוועדת השילוט העירונית אשר אמונה על מדיניות השילוט וממליצה על קבלת רישיון לפרסום ושילוט בעיר. השירות המשפטי מעניק יעוץ לממונה על חופש המידע בעירייה לגבי בקשות המוגשות אליו. השירות המשפטי בוחן את ההיבטים השונים הקשורים בבקשה כגון היקף המידע המבוקש, זכויות של צדדים שלישיים, הגנת הפרטיות ועוד. חופש המידע ארנונה ארנונה הינה "מס עירוני" אשר באמצעותו מממנת רשות מקומית חלק מפעילותה. השירות המשפטי מלווה את גזברות העירייה ואגף הגבייה בסוגיות הקשורות לקביעת מדיניות צו הארנונה השנתי, נותן חוות דעת בנוגע לזכאויות להנחות שונות בארנונה, שותף לעבודת ועדת ההנחות וועדת הפשרות ומלווה הליכים משפטיים שונים הנוגעים להטלת הארנונה וגבייתה. חינוך נגישות עיריית רמת-גן פועלת באופן אינטנסיבי להנגשת המרחב הציבורי ומבני הציבור לבעלי מוגבלויות. השירות המשפטי מלווה את מחלקת הבניה הציבורית כאשר במסגרת זו עורכי הדין כותבים חוות דעת משפטיות בסוגיות השונות, מייצגים בתובענות ייצוגיות והליכים אחרים בתחום זה ועוקבים אחר שינוי החקיקה והפסיקה בנושא. תמיכות עיריית רמת-גן תומכת בארגוני ספורט, חברה, תרבות, דת ורווחה הפועלים בתחומה. השירות המשפטי מלווה את ועדת התמיכות בקביעת התבחינים, נותן חוות דעת משפטיות, פועל לאישור התבחינים במועצת העיר וכן מייצג את העירייה בעתירות בנושא. אגף החינוך בעירייה הינו האגף הגדול ביותר העוסק במתן מענה חינוכי לכלל תלמידי העיר. השירות המשפטי מעניק לאגף החינוך ייעוץ משפטי שוטף בהתייחס לסוגיות העולות בשיבוץ תלמידים למוסדות חינוך, מדיניות אישור תלמידי חוץ, התקשרויות של אגף החינוך, בינוי מוסדות חינוך, חוק לימוד חובה ועוד. ייערכו הבחירות לרשויות המקומיות. הוראות הדין וחוזרי 2023 בשנת מנכ"ל משרד הפנים קובעים כללים ומגבלות שונות לקראת תקופת הבחירות. השירות המשפטי מתעדכן באופן שוטף בחידושי הפסיקה והחקיקה בנושא ומנחה את אגפי העירייה בנוגע לאופן ההתנהלות בשנת הבחירות. כמו כן מלווה השירות המשפטי עתירות אשר מוגשות כנגד העירייה ואורגניה הקשורים בפעילות העירייה בשנת הבחירות. מינוי דירקטורים היועץ המשפטי בודק וחווה את דעתו בהתאם לדין ביחס לכל מינוי של דירקטור בתאגידים העירוניים (נציגים מטעם הציבור ועובדי עירייה). במסגרת זו בודק השירות המשפטי האם קיימת מניעה למינויים על פי קריטריונים שנקבעו בדין, לרבות ניסיון מקצועי ורקע אקדמי, קיומה של זיקה פוליטית, כלכלית או אישית ועוד. במידת הצורך, השירות המשפטי מייצג את העירייה בפני הועדה לאישור המינויים במשרד הפנים. השירות המשפטי מלווה את פעילות המחלקה לרישוי וקידום עסקים ובכלל זה נותן ייעוץ משפטי וחוות דעת במיזמים וסוגיות הנוגעות לקידום עסקים. נציג השירות המשפטי משתתף בוועדת רישוי עסקים. כמו כן התביעה העירונית פועלת להגשת כתבי אישום במקום בו מוגשים לה דוחות פיקוח בנוגע לעבירות בתחום זה. קידום ורישוי עסקים רווחה האגף לשירותים חברתיים בעירייה מעניק שירותים מגוונים לתושבי העיר. השירות המשפטי מלווה את האגף בכלל פעילותו, מלווה את אנשי המקצוע בהליכים משפטיים שונים ומעניק את המעטפת המשפטית הנדרשת לפעילות המבורכת של האגף בסיוע לתושבים הזקוקים לכך. משאבי אנוש אגף משאבי אנוש עוסק בהליכים השונים של קליטת עובדים, העסקתם וסיום ההעסקה. השירות המשפטי מלווה את האגף ונותן יעוץ משפטי שוטף בסוגיות הקשורות לשימועים והליכי פיטורים, תביעות והליכים משמעתיים, הארכת העסקת עובדים מעבר לגיל הפרישה ועוד. תרומות השירות המשפטי בוחן כל תרומה שמבקש תורם להעניק לעירייה על מנת להבטיח שמירה על מנהל תקין וטוהר המידות, הכל בהתאם להוראות החוק והנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים בנושא. השירות המשפטי חווה דעתו בנוגע לכל תרומה כאמור, ומלווה את התהליך משלב הדיון בועדת התרומות, עובר לאישור רה"ע, הצגה למועצה ופרסום באתר העירייה. דיני בחירות

הגנת הפרטיות ואבטחת מידע תחום הגנת הפרטיות ואבטחת המידע הינו תחום המתפתח בקצב מהיר ביותר. תחום זה מחייב זהירות יתרה והקפדה על הוראות הדין, נוכח העובדה כי הרשות המקומית מחזיקה מידע רב בידיה. מתן ייעוץ משפטי שוטף באופן מקצועי ויעיל מחייב מעקב תמידי אחר השינויים השוטפים המתרחשים כל העת בהוראות הדין, בחיי היומיום, וההשפעות הנגזרות מהן. השירות המשפטי מלווה את האגפים המקצועיים על מנת לשמור על האיזונים הראויים כך שפרטיות התושבים תישמר, לצד מתן אפשרות לרשות להמשיך ולספק שירותים ברמה הגבוהה ביותר לתושביה, והכל בהתאם להוראות הדין. סוגיות לדוגמא בהן ניתן ליווי וחוות דעת של השירות המשפטי: השירות המשפטי מלווה את מנהלי המאגרים ואנשי אבטחת המידע בצד המשפטי. בסוגיות הנדרשות שימוש במאגרים וקבלת מידע: מנחה ומתווה הוראות בדבר אופן השימוש במידע ועמידה בדרישות הדין, על פי אמות מידה סדורות וברורות בהתאם להוראות החוק. השירות המשפטי נדרש להפעלת שיקול דעת מדוקדק, יצירתיות מרבית, והגעה לאיזון בין שקיפות ציבורית לבין שמירה על הפרטיות תוך מסירת המידע הנחוץ בלבד. השירות המשפטי מלווה את וועדת ההיגוי המקצועית אשר מתכנסת לבחינת התקנת מצלמות ופועלת ליווי ועדות אישור מצלמות בעיר: בהתאם להנחיית רשם מאגרי המידע ונהלים פנימיים הקובעים בצורה מדוקדקת את אופן התקנת המצלמות. הדיון עוסק בין היתר בכמות המצלמות, מיקומן, זוויות הצילום, שעות הצילום, הטכנולוגיות המצויות במצלמות והנעשה עם התמונות והסרטונים המופקים מן המצלמות. כל אלה נעשים באוריינטציה של שמירה על המינימום ההכרחי למילוי תכלית התקנת המצלמות לצורכי שמירה על ביטחון הציבור והסדר הציבורי, הגברת תחושת הביטחון ושמירה על נכסי העירייה. חוק המידע הפלילי ותקנת השבים , אשר מסדיר את אופן מסירת מידע בדבר רישום 2019- נכנס לתוקפו תיקון לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט 2022 במהלך שנת פלילי של מועמדים לעבודה. התיקון הגביל את המידע הנמסר ואת העילות בגינן ניתן לבקש עיון במידע, וכן קבע נוהל מוסדר למסירה, בקרה ופיקוח על קבלת ושמירת המידע. חוק זה נחקק לאחר דיונים ממושכים של ועדת קנאי בראשות הפרופ' רות קנאי, אשר עמדה על האיזונים הראויים בין הצורך לקיים מאגר מידע פלילי לבין הצורך לאפשר לאנשים השתלבות מחודשת בחברה. לצד חשיבות תיעוד עברו הפלילי של אדם ומסירת המידע עליו לגורמים שונים לצורך הגנה על אינטרסים ציבוריים, שמה הוועדה דגש על הטיית הכף לטובת אינטרס השיקום ועל חשיבות שילובו של בעל הרישום הפלילי בשוק התעסוקה, בשל הקשר בין תעסוקה לשיקום. עו"ד בשירות המשפטי משמשת כממונה על חוק המידע הפלילי. הממונה מטפלת במקרים השונים בהם עיריית רמת-גן נדרשת לקבלת מידע פלילי; מועמדים לתפקידים מסוימים בעירייה, קבלת הצעות במכרזים, מתן היתרים ורישיונות ועוד. הממונה בוחנת כל מקרה ומקרה בהתאם להוראות הדין ולהנחיות בנושא, בין היתר בהתחשב באופי התפקיד או הענין בגינו נדרש המידע והתייחסות לאינטרס הציבורי שבשלו נמסר המידע. שלטון המקומי - חידושים במשפט 20

תכנון ובניה

22 תכנון ובניה תחום התכנון והבניה הוא אחד מתחומי המשפט המורכבים ביותר שישנם, בין היתר לאור העובדה שהוא מאגד בתוכו מספר תחומים משפטיים: המשפט המנהלי והמשפט הפלילי. (להלן: "החוק"). החוק מסדיר את פעולתם של כלל מוסדות התכנון 1965- תחום התכנון והבניה מתבסס על חוק התכנון והבניה, התשכ"ה בישראל - החל מהרמה המקומית לארצית, וכולל בחובו את נושאי ועדה מקומית, ועדה מחוזית, ועדות הערר, תכניות המתאר (ארציות, מחוזיות ומקומיות), רישוי הבניה, סלילת דרכים, שימור אתרים, נגישות, מבנים מסוכנים, היטלי השבחה וכיו"ב. השירות המשפטי מטפל ומייצג בתחומים שונים ומגוונים בהליכי התכנון והבניה, לרבות בתביעות מורכבות לפיצויים בגין ירידת ערך לחוק התכנון והבניה), בענייני רישוי לפרויקטים בתחום הנדל"ן, טיפול בהתנגדויות ועררים של פרויקטים נדל"ניים 197 למקרקעין (תביעות בהיקפים משמעותיים, בהיטלי השבחה, בנושא המבנים המסוכנים, צווי גינון, צווי חניה, ליווי בתוכניות מקומיות ומחוזיות ועוד. בשירות המשפטי ישנן עורכות דין אשר צברו ניסיון רב שנים בתחום התכנון והבניה, ומטפלות בכל העניינים הקשורים לתחום זה, החל מהייעוץ השוטף לאגף ההנדסה, דרך ליווי ישיבות מליאת ועדת התכנון והבניה, ועדות המשנה ורשות הרישוי, ועד לייצוג העירייה בפני ועדות הערר ובתי המשפט. 2022 עיקרי הפעילות המשפטית בתחום התכנון והבניה בשנת ליווי יישום "הסכם הגג" לפיתוח מזרח העיר ליווי משפטי בעניין 'ועדת הגבולות' (בר אילן, תל השומר) ייעוץ שוטף לאגף ההנדסה, אגף הנכסים, מחלקת התכנון, מחלקת המבנים המסוכנים והאגף לפיתוח כלכלי חוות דעת בסוגיות משפטיות שונות 300 - מתן כ ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ורשות הרישוי ייעוץ שוטף בעניין תכנית השימור העירונית והתוכנית הכוללנית והתחדשות עירונית 38 ייעוץ שוטף וייצוג בתיקי תמ"א ייעוץ שוטף וייצוג בתיקי רישוי ובתיקי היטל השבחה לחוק 197 ייצוג בתביעות לפיצויים לפי סעיף הפקעות - ייעוץ משפטי לרשמת הנכסים העירונית, לרבות ייצוג בתביעות שונות ייצוג בעררי תכנון ובניה (רישוי ותכנון) בפני ועדת הערר המחוזית, בעתירות מנהליות, בערעורים מנהליים על החלטות ועדות הערר, ובתביעות והליכים משפטיים נוספים ייעוץ לאגפים ולמחלקות השונות בקשר לחיובי מיסים: מתן ייעוץ שוטף למחלקת התכנון והרישוי לאורך השנה וכן לחשבות הנדסה בעניין חיובי מיסים, היטלי פיתוח, אגרות בניה, פיקדונות ועוד 38 עררי תמ"א 30 עררי היטל השבחה 58 עתירות מנהליות נגד החלטות ועדת הערר 25 עררי רישוי 46 לחוק 197 הליכים מכח סעיף 10 עררי ניתוק תשתיות 4 הליכים בבתי המשפט 9 - נתונים מספריים 2022 ייצוג משפטי בהליכי תכנון ובניה בשנת 32% 25% ייצוג משפטי בהליכי תכנון 2022 ובניה בשנת 14% 17% 4% 2% 6% הליכים בביהמ"ש. 34- עררים ו 148 - הליכים, מתוכם 182 : סה"כ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==