השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

8 תמצית נתוני הדוח משפט אזרחי ומנהלי ליטיגציה אזרחית ומנהלית ללא הליכים פליליים ₪ 30,965,506 תובענות כספיות בסכום כולל של 78 עתירות מנהליות 30 ₪ 93,644,535 תובענות ייצוגיות בסכום כולל של 8 .2021 הליכים מכרזיים בשנת 128 הליכים מכרזיים, לעומת 154 פורסמו 2022 בשנת .2021 ישיבות בשנת 30 ישיבות ועדת המכרזים, לעומת 36 התקיימו 2022 בהתאמה, בשנת .2020 ביחס להליכים שננקטו בשנת 30%- , וגידול של כ 2021 ביחס לשנת 2022 בשנת 20% הנתונים מלמדים על גידול של חוזים ע"י השירות המשפטי. 401 נערכו 2021 במהלך שנת .2021 לעומת 15% , עליה של 2021 בשנת 2,961 כתבי אישום בכלל העבירות לעומת 3,406 הוגשו ע"י התביעה העירונית 2022 בשנת כתבי אישום בגין חניה (אכיפה אלקטרוני ולא אלקטרונית) 1,583 כתבי אישום בגין עבירות נת"צ 846 כתבי אישום בגין תוספת שלישית, קרי ברירות משפט (לא כולל את עבירות הקורונה ועבירות מנהליות) 683 כתבי אישום בגין עבירות קורונה (אי עטיית מסיכה) 188 כתבי אישום בגין עבירות תכנון ובניה 48 כתבי אישום בגין עבירות מנהליות (עבירות כלבים) 26 כתבי אישום בגין עבירות רישוי עסקים 26 כתבי אישום בגין עבירות תעבורה (אכיפת אופניים, קורקינט ואופנועים) 6 בתחום החניה, 17,682 בקשות לביטול דו"חות אשר מתוכם ‬ 21,876 בתביעה העירונית התקבלו בקשות להישפט. ‬ 2,963 מכלל הבקשות לביטול דו"חות וכן הוגשו 80% - המהווים כ פילוח מספר הליכים אזרחיים ומנהליים תכנון ובניה תביעה עירונית - נתונים מספריים 2022 ייצוג משפטי בהליכי תכנון ובניה בשנת הליכים בביהמ"ש. 34- עררים ו 148 - הליכים, מתוכם 182 : סה"כ 33% 26% 17% 14% 5% 5% עררים 148- ייצוג ב עררי היטל השבחה 58 עררי רישוי 46 עתירות מנהליות נגד החלטות ועדת הערר 35 38 עררי תמ"א 30 הליכים בבתי המשפט 9 197 הליכים מכוח סעיף 8 )58( 39% עררי היטל השבחה )46( 31% עררי רישוי )30( 20% א״ עררי תמ )10( 7% 197 ׳ הליכים לפי ס )4( 3% עררי ניתוק תשתיות 20% 7% 3% 39% 31% 6 188 48 683 846 1,583 3,406 26 26 26% 67% 7% עתירות מנהליות תובענות ייצוגיות תביעות כספיות

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==