השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

חזון השירות המשפטי התכנסו עובדי השירות המשפטי לסדנת פיתוח ארגוני בת יומיים, אותה יזם מנכ"ל העירייה 2022 במהלך שנת מר מוטי כהן, במסגרתה הגדירו עובדי השירות המשפטי את חזון השירות; "העירייה הינה גוף ציבורי אשר מוסמך לפעול רק במסגרת הסמכויות המוקנות לו בחוק, בהתאם לדרכי הפעולה שהתווה המחוקק ותוך שמירה על עקרונות של מנהל ציבורי תקין, וביניהם - שוויון, תום לב, העדר ניגוד ענייניים, פעולה משיקולים עניינים בלבד, שקיפות ועוד. השירות המשפטי יפעל כדי לתרום לשיפור איכות חיי תושבי רמת-גן ולמתן שרות שוויוני, שקוף ויעיל לתושב, תוך שמירה על שלטון החוק ושיפור אמון הציבור בעירייה. את זאת יעשה באמצעות מתן שרות משפטי לכלל הגורמים העירוניים וסיוע בהוצאה מיטבית לפועל של תכניות עבודה לפיתוח העירוני תוך שמירה על מסגרת החוק. השירות המשפטי יתווה את המסלול המשפטי והמנהלי המתאים לפרויקטים העירוניים וילווה אותם משפטית כבר עם התהוותם, יזהה ויאיר בפני ראשי האגפים, מבעוד מועד, קשיים, אתגרים ומוקשים צפויים, וימצא פתרונות יצירתיים לבעיות אלו. השירות המשפטי יפעל באופן פרואקטיבי וישמש כ"שומר סף" נוסף, שמתבונן בראייה מערכתית אשר לוקחת בחשבון איזונים בין אינטרסים וצרכים מגוונים של התושבים באופן ענייני. אנשי השירות המשפטי יהיו מקצועיים ומעודכנים בתחומם, יפעלו תוך ערבות הדדית ומקצועית, פתיחות והבעת דעה חופשית, עבודת צוות, גיבוש עמדה מקצועית באופן עצמאי, מתן שרות איכותי נגיש וזמין." 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==