השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

זרקור על החלטות בית המשפט בנוגע לעבירת פיצול דירות פיצול דירות למספר יחידות דיור הפך בשנים האחרונות לתופעה נרחבת שיש בה פגיעה באיכות החיים של הדיירים השכנים. פיצול דירה משמעה תוספת עומסי חניה, תוספת על התשתיות הקיימות, תוספת צריכת שירותים מוניציפליים ועוד. בפיצול דירה יש פוטנציאל לרווח כלכלי לא מבוטל, ולפיכך נדרשת הרתעה משמעותית כדי לצמצם את התופעה. התביעה העירונית, יחד עם הפיקוח על הבניה, פועלים להוביל שינוי מגמה באכיפה ובענישה גם יחד, מתוך מטרה ברורה לייצר הרתעה בפני עבריינים פוטנציאלים בעבירות פיצולי דירות. במסגרת פעילות זו הגישה התביעה העירונית בשנה האחרונה, שני ערעורים על החלטות בית המשפט לעניינים מקומיים ברמת-גן, לאור ענישה מקלה וקביעות משפטיות שלדעת התביעה לא עלו בקנה אחד עם החקיקה והפסיקה. בית המשפט המחוזי בתל אביב בקבלו את הערעורים, ביטל את קביעותיו המשפטיות של בית המשפט קמא, והחמיר בענישה כמפורט להלן: מחוזי תל אביב 26635-01-22 א. עפמ"ק הוגש כתב אישום בגין שימוש בדירה שפוצלה לשתי יחידות נפרדות ועצמאיות ללא היתר, כאשר באחת היחידות התגורר בנה של בעלת הנכס והשנייה שימשה למגוריה שלה. בית המשפט לעניינים מקומיים רמת-גן זיכה את הנאשמת מהנימוק שהצדדים בשתי יחידות הדיור אינם זרים זה לזה, והבן לא שילם שכר דירה לאמו. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את ערעור התביעה והרשיע את בעלת הנכס תוך שהוא קובע כי: . אין מקום לערוך הבחנה בין דייר שהינו בן משפחה לבין דייר שהינו מחוץ למשפחה הגרעינית. 1 . אין הדבר מעלה או מוריד אם בן משפחה מתגורר ביחידה הנפרדת, שהרי טובת הנאה כלכלית צומחת לבעלים ולדייר בחיסכון תשלום 2 דמי שכירות לו היה בן המשפחה מתגורר במקום אחר. . אין להטיל על הרשות המקומית נטל של מעקב, בילוש וחקירה מתי יחדל בן המשפחה להתגורר ביחידה הנפרדת וזו תושכר לאדם אחר. 3 . התיק הוחזר לביהמ"ש לעניינים מקומיים ברמת-גן, למתן גזר דין. 4 מחוזי תל אביב 41642-10-22 ב. עפמ"ק הוגש כתב אישום בגין שימוש אסור בדירה שבבעלות הנאשם, על ידי פיצולה לשלוש יחידות דיור נפרדות ללא היתר, והשכרתן לאחרים. .₪ 25,000 בית המשפט לעניינים מקומיים ברמת-גן הרשיע את הנאשם על פי הודאתו בעבירה הנ"ל. וגזר על הנאשם קנס בסך .1.11.2022 כן הורה בית המשפט על צו איסור שימוש בצו ההתאמה להיתר שיכנס לתוקף בתאריך בית המשפט סייג את צו ההתאמה להיתר, בכך שלא יחול על ה"מרפסות שנסגרו" אלא רק על האלמנטים שאפשרו את פיצול הדירה. בנוסף, לא הטיל בית המשפט על הנאשם חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את ערעור התביעה תוך שהוא מציין כי ערכאת הערעור לא מתערבת בנקל במידת העונש ואינה ממצה את הדין עם הנאשם. בשים לב לאמירות אלה, החמיר בית המשפט המחוזי עם הנאשם כדלהלן: .15.12.2022 תשלומים חודשים שווים ורציפים החל מיום 20 - אשר ישולם ב ₪ 50,000 . הקנס יעמוד על סך של 1 להימנע מביצוע עבירות על פרק י לחוק התכנון והבניה, זאת במשך שנתיים מיום הדיון. ₪ 100,000 . המשיב יחתום על התחייבות כספית בסך 2 . צו איסור השימוש יעמוד על כנו. 3 . מבוטלת ההוראה בדבר הסייג שהחריג את צו ההתאמה להיתר, באופן שצו ההתאמה יהיה גורף. עם זאת ניתנת ארכה למשיב להסדיר 4 .21.11.2023 את עניינו מול הוועדה המקומית עד לא יאוחר מיום . כן קבע בית המשפט המחוזי כי עבירת פיצול הינה עבירה חמורה אשר הפכה ברבות השנים למכת מדינה שיש לפעול למיגורה. 5 הפיצול, נעשה משיקולים כלכליים, הוא פוגע בשוויון בין התושבים ומהווה הכבדה על התשתיות. ביתר שאת, כאשר ניכרת החמרה כלכלית לחוק התכנון והבניה. 116 לאחר תיקון פסיקות אלה מהוות מגמה של החמרת הענישה עם עבירות של פיצול דירות. 38

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==