השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

36 צווים מנהליים - נתונים באחוזים , אשר הוצאתם הינה בסמכות מהנדסת העיר או יו"ר הועדה 1965- צווים הניתנים במסגרת סימן ד' לפרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה המקומית לאחר התייעצות עם התביעה העירונית. מטרת הצווים המנהליים הינה לעצור עבודה או שימוש אסור בעודם בתחילתם ובטרם קביעת עובדות בשטח. נעשה שימוש נרחב יותר בצווים מנהלים ככלי אפקטיבי לאכיפה, לאור הרחבת "ארגז הכלים" אשר ניתן לרשות, להפעלת 2022 גם בשנת לחוק התכנון והבניה, יחד עם השינוי בתפיסת ההפעלה של הרשות, למעבר לפעילות יזומה אשר אוכפת 116 צווים מנהליים במסגרת תיקון עבירות בניה ב"זמן אמת". התייעצויות צווים מנהליים בקשות לביטול / עיכוב צווים מנהליים בקשות לביטול צווים שיפוטיים פעילות התביעה העירונית בקשר לעבירות תכנון ובניה (למעט כתבי אישום והסדרים מותנים) - נתונים מספריים התייעצויות לצווים מנהליים בקשה לביטול / עיכוב צווים מנהליים בקשה לעיכוב ביצוע צווים שיפוטיים ערעורים למחוזי י הוועדה״בקשה להארכת מועד לביצוע צו ע עררים על סגירות תיקים בקשות לעיכוב הליכים התייעצויות כלליות 87% 1% 12% 103 60 14 9 5 2 1 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==